Ett nyhetsbrev från Norrköpings kommun. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Besöksnäringsnytt från Norrköpings kommun Nyhetsbrev 1, 2022

Äntligen har restriktionerna släppt och besöksnäringen är åter redo att välkomna besökare. Pandemin är förvisso inte över, men det finns en framtidstro.  Återhämtningen kommer att ta tid, men nu hoppas vi på ett positivt 2022 där vi gemensamt hjälps åt att locka besökare till Norrköping för att ta del av det fantastiska utbud vi har.  


Future Echoes

Den 17-19 februari pågår Norrköpings nyaste musikfestival – Future Echoes.  Det är en showcasefestival, vilket innebär 70 artister från 22 länder på 8 scener runtom i centrala Norrköping. 10 lokala artister tar chansen till genombrott inför internationella artistbokare och publik. Det är inte många andra städer som erbjuder artister den möjligheten på hemmaplan.  Läs mer om Future Echoes och hur du kan boka biljetter här:


Beläggningsstatistik 2021

2021 har fortsatt varit ett tufft pandemiår och även om en återhämtning har påbörjats, så är det en bit kvar till ett normalår. Totala antalet gästnätter i Norrköpings kommun var 487 096 år 2021  att jämföra med 397 133 år 2020.  Det är en ökning med 89 963 gästnätter, det vill säga 22,7%.  I riket som helhet är motsvarande ökning 28% under året. 2019 som var ett bra normalår hade vi 549 472 gästnätter, vilket är 11% bättre än helåret 2021. 

Bra avslut på 2021

Året avslutades på bästa sätt, med lättade restriktioner från slutet av september. November månad blev en riktig rekordmånad i Norrköping (+173,8%) och även december månad visade väldigt fina siffror (+83%). 

Siffrorna i november månad förklaras till stor del av att höstlovet inföll i november månad och inte i oktober som det normalt sett gör. Kolmården lockade stora mängder Halloween-besökare. Därutöver fanns ett uppdämt behov att träffas och både Louis De Geer och Visualiseringscenter C hade flera stora möten med ett stort antal deltagare inbokade. Norrköping Light Festival hade premiär i slutet av november och Musikhjälpen bidrog till gästnätter i december månad.

(Preliminär statistik för 2021 från Statistiska Centralbyrån och innefattar inkvarteringsstatistik för hotell, stugor och vandrarhem. Camping, privat förmedlade stugor, Airbnb och boende hos släkt och vänner exkluderat)


Musikhjälpen

I december var vi stolt värdkommun för Musikhjälpen, ett mycket positivt evenemang, där Norrköping fick stor exponering i nationell media. Det blev rekord i antal engagemang och en insamling som landade i 54 miljoner kronor, vilket är den näst största insamlade summan i Musikhjälpen sedan starten. Stort tack till alla er som bidrog till en fantastisk vecka!


Handlingsplan besöksnäringen 2022

I början av december genomförde vi en workshop med ett 50-tal deltagare för att diskutera handlingsplan för besöksnäringen för 2022,  enligt vår framtagna besöksnäringsstrategi.

Om du vill ta del av workshopen i efterhand, så finns det en filminspelning här

Arbetet har nu mynnat ut i en handlingsplan, som du kan ta del av på vår hemsida.


Save the dates – Besöksnäringsträffar 5:e april respektive 5:e maj

Nästa tillfälle att ha en dialog kring besöksnäringsfrågor inom våra olika strategiska områden är den 5:e april. Då ses vi för workshop med uppföljning av handlingsplanen och gemensam planering av aktiviteter inför sommaren.  Den 5:e maj bjuder vi in till en inspirationsträff med externa föreläsare. Inbjudningar kommer.


Fenixfonden

För att stötta besöksnäringen och evenemangsarrangörer, så har Norrköpings kommun inrättat den så kallade Fenixfonden. Här kan arrangörer och producenter av evenemang och möten av alla slag söka bidrag.  Målet är att fonden ska bidra till tillväxt och innovation inom evenemangsbranschen och även leda till en levande kommun och stadskärna. Utvecklingsarbetet är en del av kommunens projekt ”Återuppbyggnad av möten och evenemang”, som är delfinansierat av Tillväxtverket. Ansökan kommer att öppna upp 1:e mars.  


Aktuella stöd att söka

Här kan du läsa om några av de stöd som finns inom det östgötska stödsystemet och riktar sig till besöksnäringen.  Sista ansökningsdatum är 28:e februari.

Mikrobidrag – Investeringar i små företag
Med anledning av den pågående pandemin kommer besöksnäringen i Östergötland att utgöra en särskild prioriterad bransch under 2022.
Region Östergötland - Mikrobidrag - investeringar i små företag (regionostergotland.se)

Affärsutvecklingscheckar för besöksnäringen
Här finns affärsutvecklingscheckar att söka riktade till besöksnäringen för att ta in extern kompetens. Region Östergötland - Mikrobidrag - investeringar i små företag (regionostergotland.se)


Kontakta oss gällande besöksnäringsfrågor, Norrköpings kommun, Näringslivsavdelningen

Christina Leinonen

Jessica Stille Törnqvist

Du får detta nyhetsbrev eftersom du finns i våra kontaktlistor. Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!