Nyhetsbrev från GodaHus maj 2022. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Sommarhälsningar från GodaHus!

""

Här kommer info från medlemsdagen med föreningsstämman i Kalmar 28 april och senaste nytt.

I detta nummer:

 • Medlemsdagen med föreningsstämma i Kalmar 28 april
 • Vår pågående Drift- och fastighetstekniker-utbildning
 • Det senaste i våra projekt – LÅGAN-Energirenovering, DIACCESS och Klimatneutrala Växjö-Kalmar
 • Temagrupperna
 • Planerat studiebesök i Göteborg i oktober

Medlemsaktiviteter

Medlemsdag med föreläsningar och föreningsstämma, 28 april i Kalmar

I strålande vårsol genomfördes denna medlemsdag på bästa tänkbara sätt. Tack Region Kalmar Län med Stefan Westblom i spetsen för ert värdskap och tack alla för er medverkan!

På stämman valdes, inför vårt 14:e verksamhetsår, en ny styrelse som förutom ordföranden Fredrik Lindblad, Växjö kommun och vice ordförande Stefan Westblom, Region Kalmar län består av följande personer:

 • Hans-Fredrik Helldahl, Skanska (nyval)
 • Kent Lindström, Karlskrona kommun (nyval)
 • Magnus Davidsson, TTM Energiprodukter (nyval)
 • Henrik Wernersson, Vidingehem
 • Barna Benedek, Ljungbybostäder
 • Jonas Lindqvist, AFRY
 • Magnus Johansson, Solhybrid
 • Stefan Olsson, GodaHus

Suppleanter är

 • Jessica Cederwall, SSAM
 • Margareta Alriksson, Region Kronoberg
 • Åsa Norrby, Region Blekinge

Dessutom har LNU en adjungerad plats i styrelsen.

I pausen njöt vi av den hänförande utsikten över Kalmarsund från byggnadens takvåning.

Vi lyssnade på ett antal mycket intressanta föredrag. Våra gäster Johan Sigvardsson, Bixia pratade om elprisernas utveckling och Nicolas Waern, Winniio pratade om digitaliseringens fördelar i allmänhet och digitala tvillingar i synnerhet.

Presentationer från dagen, samt stämmoprotokoll finns på hemsidan


Ny utbildningssatsning i egen regi – Drift- och fastighetstekniker

Vår egen utbildningssatsning för Drift- och fastighetstekniker körde igång 17 mars i Växjö med 32 studenter! I skrivande stund har två av nio block genomförts. Det första handlade om Hållbarhet & Miljö och det andra (2 dagar) handlade om inomhusmiljö, fukt, ronderingar mm, där våra medlemmar Eva Gustafsson, Conservator och Bruno Birgersson, Vöfab agerade lärare. Efter önskemål från våra studenter har vi beslutat att utbildningstillfällena fortsättningsvis kommer att bedrivas i Växjö. Dessutom kommer tvådagars-blocken att delas upp på två endagars-tillfällen, under olika veckor. 

Kontakta eva.gustafsson@conservator.se om du har frågor kring kursen.

Föreläsare Åsa Wahlström, CIT.

Vi har en dialog med Energimyndigheten, LÅGAN och Fastighetsnätverket i Örebro för att se om vi kan vidareutveckla våra tankar kring denna utbildning på ett nationellt plan.


Våra projekt - senaste nytt

LÅGAN-Energirenovering

Vi har fått förlängning på detta projekt under hela 2022. Vi kommer att kunna fortsätta följa våra tre piloter hos Region Kalmar, Region Blekinge och Växjöbostäder under ledning av Martin Skoglund, Växjöbostäder/GodaHus. 

Logotype Lågan

Dessutom har Ljungbybostäder anslutit sig och vill fortsätta utveckla sitt ombyggnadsprojekt i Kv. Uven med input från Totalmetodiken och Rekorderlig Renovering (metoder framtagna av BeBo/Belok).

Kontakta vår projektledare martin.skoglund@godahus.se med dina frågor!


DIACCESS

GodaHus och vår medlem Vöfab deltar i Växjö kommuns EU-projekt där vi demonstrerar ett smart värmesystem i tre skolor. Vi har bildat ett Innovationspartnerskap tillsammans med Winniio och NODA där nu en lösning håller på att tas idrift. Winniio och NODA deltog i vår medlemsdag i Kalmar den 28 april och berättade om projektet. Planen är att få den tekniska lösningen på plats i de tre skolorna till värmesäsongens början till hösten för att sen inleda provdrift under verkliga förhållanden. Lösningen bygger på sex olika sensorer i varje klassrum som via AI styr varje radiator individuellt. Återkommande info ges inom GodaTech. Se också www.diaccess.se.

Kontakta stefan.olsson@godahus.se för mer information.


Klimatneutrala Kalmar-Växjö

Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities (se Home - Viable Cities) deltar GodaHus i både Kalmars och Växjös respektive projekt. GodaHus genomför aktiviteter inom framförallt återbruk av byggmaterial och energieffektivisering och har speciellt ansvar för att involvera och samordna alla våra medlemmar över hela sydostregionen. 

Kontakta stefan.olsson@godahus.se för mer information.


Temagrupperna - senaste nytt

Skruvarna

Nytt möte planeras till senare i höst. Se dokumentation från tidigare möten här: Skruvarna - GodaHus.  

För frågor och tips kontakta barna.benedek@ljungbybostader.se


Solstrålarna

17 maj genomfördes ett möte med Solstrålarna. Temat var hur man kan upphandla klimatsmarta solceller och hur man effektivt kan etablera storskalig elbilsladdning.

Efter mycket intressanta presentationer och kreativa diskussioner (se Solstrålarna - GodaHus) meddelade Solstrålechefen Ulf att allt har en ände (korven har tre!) och att detta var hans 26:e och sista möte som ansvarig för solstrålarna. Han presenterade sin efterträdare Magnus Johansson, Solhybrid som nu tar vid.

Tack Ulf för dina insatser och Välkommen Magnus!

Nästa möte blir till hösten. För frågor och tips kontakta magnus@solhybrid.se


GodaTech

Nästa möte planeras till hösten. För frågor och tips kontakta Ajdin.Kurtovic@vofab.se

""

GodaHåll

Temagruppen pågår kontinuerligt under ledning av Anders Lundgren. Senaste mötet hölls 31 maj då inventeringsverktyget Loopfront presenterades.

""

Fler och fler bygg- och fastighetsaktörer har nu fått upp ögonen för att omhänderta mer resurser för återbruk. Region Kalmar läns och Region Kronobergs fastighetsavdelningar har båda projekt i gång där inventering av material för återbruk genomförs. Stigande materialpriser, krav på klimatprestanda på material och en större opinion kring klimatfrågor kommer sannolikt få fler att ta steget att prova i lämplig skala.

Se mer info här: GodaHåll - GodaHus

För frågor och diskussion kontakta Anders Lundgren


GodaEff

Vår nyaste temagrupp, under ledning av martin.skoglund@godahus.se hade sitt första möte 15 mars där det genomförda arbetet hittills i projektet LÅGAN-Energirenovering presenterades. Se GodaEff - GodaHus.

Nästa möte på tema ”Optimerad uppvärmning med rumsgivare och väderprognoser” planeras till september.

Information om Totalmetodiken den 11 juni – se Aktuellt om energieffektiva byggnader (anpdm.com).


Övriga nyheter

Save the date!

Vi planerar för ett studiebesök i Göteborg 5-6 oktober!

Grov planering är att en buss går från Karlskrona via Växjö för att samla ihop GodaHusare för vidare transport till Göteborg på eftermiddagen 5 okt. Det blir inkvartering på hotell och gemensam middag på kvällen. 6 okt från kl 8 till ca kl 16 får vi information och besöker tre olika intressanta organisationer/platser i Göteborg. Därefter blir det hemresa. Hemkomst till Växjö ca kl 19 och Karlskrona ca kl 20.30.

Vi planerar för att inbjudan med komplett program kommer att gå ut till medlemmar före midsommar.


Nytt nyhetsbrev - Aktuellt om energieffektiva byggnader

Nytt nyhetsbrev från LÅGANs systernätverk BeBo, Belok och Sveby –

Aktuellt om energieffektiva byggnader hittar du här Aktuellt om energieffektiva byggnader (anpdm.com)


Följ oss på LinkedIn!


Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta
Stefan Olsson, vd

Tel: 0709-89 01 81

Mail: stefan.olsson@godahus.se

Kalender

På gång:

 • 2 juni - Klimatberäkningar enligt LFM30 som gästar oss i Växjö.
 • 11 juni - Information från LÅGAN om Totalmetodiken (se under ”GodaEff”)

Ordförande Fredrik Lindblad

Vice ordförande Stefan Westblom

Vd Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka på avregistrera.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!