Nyhetsbrev med senaste nytt.
Vi rekommenderar att du läser det i webbläsaren, särskilt om du läser det i mobilen! Se det i din webbläsare,

NYHETSBREV 1/2022

Välkommen till årets första nyhetsbrev från Gård & Djurhälsan FÅR!

En ny digital utbildningssatsning för er som vill utveckla er lammproduktion!

Med start i februari 2022 erbjuder Gård & Djurhälsan en ny spännande kursserie där du har chansen att ta del av unik expertkunskap under hela våren. Genom regelbundna webbinar fördjupar vi oss inom olika ämnen rörande lammproduktion.

Lammakademin riktar sig till dig som redan har erfarenhet av lammproduktion och nu vill utveckla och stärka produktionen ytterligare.

Dessa ämnen kommer att behandlas:

  • 15/2: Lammöverlevnad ”Undersökning av döda lamm”
  • 15/3: Parasiter ” Parasiter och parasitstrategier i Sverige”
  • 12/4: Utfodring ”Rätt och fel om mineraler”
  • 17/5: Reproduktion ”Värsta bästa brunsten”
  • 14/6: Management ”Hull och vikt som styrmedel i produktionen”

Har du ingen möjlighet att vara med live, kan du se det i efterhand!

Läs mer och boka här!

Lamningswebbinar

Den 15 februari är det dags!

Lamningen är en kritisk och viktig del av fåråret. Det är viktigt att vara väl förberedd för att undvika onödigt djurlidande och ekonomiska förluster. 

Vi går igenom hur man förbereder inför lamningen, den normala lamningen och komplikationer som kan inträffa under lamningen.

Har du ingen möjlighet att vara med live, kan du se det i efterhand!

Läs mer och boka här!

Dags för vaccinering av tackorna!

Det s.k. gasbrandsvaccinet är effektivt mot olika klostridiebakterier, bland annat gasbrand och stelkramp. Gasbrand drabbar växande lamm och vanligtvis ses inga symptom utan stora fina lamm hittas döda på bete eller på stall. När tackorna vaccineras innan lamning överförs antikroppar via råmjölken till lammen som då får skydd under sina första levnadsmånader när de är som känsligast för gasbrand. Om tackorna inte har vaccinerats tidigare krävs två doser för att ge ett bra grundskydd, 8 och 4 veckor före lamning. Om tackorna redan är grundvaccinerade från tidigare år behövs bara en dos 4 veckor före lamning.

Alla tackor lammar ju inte samtidigt så för att hamna bäst i tidpunkt med vaccinationen bör man utgå från tidpunkten när de flesta tackorna lammar. Det brukar infalla ungefär 2 veckor efter lamningsstart. Är djuren scannade eller om man använt färgdyna på baggen vid betäckning vet man datum för lamningstoppen och kan då utgå från det.

Är du kund hos oss hjälper vi dig med recept på vaccinet!

Förebygg muskeldegeneration hos dina lamm!

Jordmånen i Sverige är generellt selenfattig. Selen är ett mineralämne som tillsammans med E-vitamin skyddar mot skador i skelett- och hjärtmuskulaturen. Brist på selen kan leda till att lammen får muskeldegeneration med tilltagande stelhet och svårigheter att resa sig eller i värsta fall leda till akuta dödsfall hos lammen.

Som grund rekommenderar vi att alla djur, oavsett ålder, har fri tillgång till ett löst/granulerat mineralfoder året runt.

För att säkerställa att lammen inte föds med selenbrist kan det dessutom vara lämpligt att ge tackorna extra E-vitamin och selentillskott under dräktigheten, från 8 veckor före lamning fram till avvänjning eller betessläpp.

I tillägg till detta kan vissa besättningar få rådet att ge de nyfödda lammen selen i flytande form direkt i munnen. Detta tillskott är sedan ett par år receptfritt och kan t ex beställas direkt av Djurfarmacia Apoteket Trollet i Trollhättan. Ska ni ändå beställa receptbelagda läkemedel t ex selen till tackorna eller vaccin av oss fårhälsoveterinärer på Gård & Djurhälsan kan vi inkludera detta tillskott i samma sändning.

Avmaskning och resistens

Vi har äntligen fått möjlighet att uppdatera den femton år gamla kollen av resistensläget hos maskar i våra svenska fårbesättningar. Under åren 2006 och 2007 såg vi ett unikt gott läge jämfört med omvärlden. Under senare år har vi dock sett att vissa avmaskningsmedel inte fungerar lika bra som tidigare.

Tack vare samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och utökat stöd från Jordbruksverket kommer arbetet med att genomföra cirka 40 resistensundersökningar i 20 besättningar nu att startas upp. Planering av materialinsamling börjar i januari och vi hoppas att många av er är positivt inställda till att medverka. Resultatet avpersonifieras och är betydelsefullt för fortsatta strategier.

Den långsamma får- och getdräparen

Glädjande för svensk får- och getnäring har SVA beviljats ett forskningsbidrag från FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) för att minska bördan av smittsamma sjukdomar, bland annat i form av ett projekt inriktat på små idisslares lentivirus (SRLV) som innefattar Maedi Visna- och CAE-virus. Gård & Djurhälsan deltar i projektet och representeras av veterinär Emelie Larsdotter.

Små idisslares lentivirus (SRLV) orsakar stora ekonomiska förluster och kraftigt djurlidande hos får och getter världen över. Projektet som fått namnet ”Den långsamma får- och getdräparen; små idisslares lentivirus i svenska besättningar” kommer att bidra med ny kunskap och nya metoder till det svenska kontrollprogrammet.

Du kan läsa mer här!

Juverinflammation, mastit, är vanligt och besvärligt i fårbesättningar. Det är ofta en plågsam sjukdom och leder många gånger till utslagning och produktionsbortfall bland annat till följd av sämre lammtillväxt, och sjukdomen orsakar också betydande merarbete för djurägaren. Tackor med tre lamm eller fler, samt äldre och underutfodrade tackor löper högre risk och det är vanligast att de insjuknar i samband med lamningen.

Läs hela artikeln här!

Projektet om juverinflammation hos tackor är beviljat - nu kör vi!

Glädjande nog har vi fått möjlighet att inom projektet SvarmPat ta fram aktuell information om vilka typer av bakterier som förekommer vid klinisk juverinflammation, mastit, hos våra tackor samt hur de ska behandlas på bästa sätt.

Vi hoppas många ser fördelarna med att få gratis bakteriologisk undersökning inklusive kontroll av antibiotikans effekt och därmed bidrar med mjölkprover.


Under andra halvan av februari kommer något större besättningar framtagna ur G&D:s kundregister få utskick med provtagningsutrustning och instruktioner avseende gratis analys av tre mjölkprover från tre drabbade djur. Det är viktigt att undvika att bakterier från miljön eller provtagarens händer kommer med i undersökningen så rengör noga och tänk på att det räcker med ”en skvätt på botten” av mjölkröret. Man påbörjar förstås behandlingen i samband med provtagningen. Vid behov kan din veterinär sedan byta preparat då provsvaret är klart.

Får du inte utskicket innan mars månad och gärna vill delta så kan du också beställa provtagningsmaterial så länge lagret räcker via katarina.gustafsson@gardochdjurhalsan.se


Klicka nedan för att komma direkt till vår Face book-sida med löpande nyhetsinlägg, vår Youtube-kanal med instruktiva filmer eller till vår hemsida med kunskapsbank med mera!

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig för vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!