omEV

24 Februari 2022

 

Priser exklusive moms för batterielbilar i några utvalda EU-länder

Skrivet av Jens Hagman

Det är allmänt känt att prisbilden på samma bilmodell kan skilja sig mellan olika länder. I prispressade USA är personbilar ofta relativt lågt prissatta jämfört med t ex Sverige. Vissa länder har höga skattepåslag på nya bilar (till exempel Danmark och Norge), vilket ger höga priser till konsumenter. Det råder även relativt stora prisskillnader när det kommer till laddbara bilar.

I en nyligen genomförd studie från försäkringsbolaget Confused jämfördes priset på ett antal bil- och modelltyper [1]. Exempelmodellerna för förbränningsmotorbilar har generellt lägst pris i Nordamerika och Östeuropa, högst priser finns i Norden och Singapore. Tesla Model 3 fick representera elbilar och säljs till lägst pris i Macau, följt av Kina, Rumänien, Japan, Frankrike och Norge. Högsta priset finns i Singapore, följt av Israel, Sverige, Tjeckien och Danmark [1]. Priset för en Tesla Model 3 var mer än dubbelt så högt i Singapore jämfört med Macau.

Genomgången av Confused visar slutpriser för konsument, dvs priset inklusive moms och skatter och med eventuella bonusavdragen. Det ger en bra överblick på prisläget för olika drivlinor globalt. Det säger dock lite om vilka priser (och marginaler) biltillverkarna har på olika marknader. Moms, skatter och bonus (för laddbara bilar) kan skilja sig signifikant mellan marknader, vilket är faktorer som kan påverka prissättningen från biltillverkarna/återförsäljarna. Även köpkraft kan påverka priset konsumenterna är villiga att betala. Köpkraften i Sverige är till exempel betydligt högre än i Rumänien.

Ett relevant begrepp från nationalekonomin är priselasticitet – hur efterfrågan påverkas av förändringar i pris [2]. En möjlig hypotes är att priselasticiteten är mindre för laddbara bilar (högre priser har mindre påverkan på efterfrågan) i länder med hög bonus, större köpkraft och där det är enkelt att bruka en laddbar bil. Vilket därmed möjliggör en högre prissättning. Det är dock inte möjligt att besvara i ett nyhetsbrev. Ett steg på vägen är dock att ta reda på det faktiska priser som biltillverkarna har satt på olika marknader, vilket är vad vi har försökt göra i dagens nyhetsbrev. Det bör nämnas att jämförelsen inte är komplett och att en del förenklingar har gjorts vilket kan påverka resultatet, mer om detta nedan.

Priser ex moms för VW ID.3, Tesla Model 3 och Renault Zoe i utvalda EU-marknader

För att beräkna skillnaden i prissättning mellan olika marknader behöver vi exkludera moms. En förteckning över moms och andra inköpskatter finns hos ACEA för år 2021 [3]. Av tidsskäl har vi valt att bortse från olika registreringsskatter. Dessa skatter är generellt små och/eller tillkommer i efterhand och bör därmed inte ha någon större påverkan för jämförelsen. Då syftet med undersökningen är att ta fram priser ex moms har vi valt att inte kvantifiera varje lands bonus/subventioner för BEV:s.  

Prissättningen för tre av de mest sålda BEV:s i Europa under 2021 har undersökts: VW ID.3 (58 kWh), Tesla Model 3 och Renault Zoe (50 kWh). Jämförelsen bygger på listpriser från tillverkarens konfigurator (”bygg din bil”) för grundmodellen. I vissa fall har tilläggsutrustning inkluderats för att harmonisera utrustningen mellan länderna.

Åtta länder i EU är inkluderade i jämförelsen. Att alla är inom EU eliminerar effekten av eventuella handelstullar. Sverige, Tyskland, Frankrike och Nederländerna får representera en mer mogen och köpstark grupp av länder. Polen, Ungern, Tjeckien och Portugal får representera länder med lägre köpkraft och med lägre andel laddbar bilförsäljning. Alla priser är översatta från lokal valuta till svenska kronor med aktuell växelkurs den 22 februari 2022 [4].  

Tabell 1 – 3 nedan visar resultatet från jämförelsen.

Tabell 1: VW ID.3 [5]

                                           Pris ex moms (SEK)          Pris ink moms (SEK)         Moms (%)

Sverige                               362 320                               452 900                              25

Tyskland                            335 374                               399 095                              19

Frankrike                            401 235                               481 482                              20

Nederländerna                    391 869                               474 161                              21

Portugal                              337 239                               415 657                              23

Polen                                  352 846                               434 000                              23

Ungern                               N/A                                     N/A                                     27

Tjeckien                              428 355                               518 310                              21

Tabell 2: Tesla Model 3 [6]

                                           Pris ex moms (SEK)          Pris ink moms (SEK)         Moms (%)

Sverige                               455 336                               569 170                              25

Tyskland                            418 783                               498 352                              19

Frankrike                            395 930                               475 116                              20

Nederländerna                    447 067                               540 951                              21

Portugal                              456 187                               561 110                              23

Polen                                  415 978                               511 653                              23

Ungern                               407 282                               517 248                              27

Tjeckien                             480 448                               581 342                              21

Tabell 3: Renault Zoe [7]

                                           Pris ex moms (SEK)          Pris ink moms (SEK)         Moms (%)

Sverige                               322 392                               402 990                              25

Tyskland                            293 246                               348 963                              19

Frankrike                            296 196                               355 435                              20

Nederländerna                    313 828                               379 732                              21

Portugal                              N/A                                     N/A                                     23

Polen                                  280 748                               345 320                              23

Ungern                               293 796                               373 121                              27

Tjeckien                             323 384                               391 295                              21

Analys och egen kommentar

Den initiala hypotesen att rikare länder med höga bonusar skulle ha högre prissättning verkar inte riktigt stämma. Lägst pris (ex moms) för VW ID.3 är i Tyskland och i Frankrike för Tesla Model 3. Den låga prissättningen i Tyskland och Frankrike är anmärkningsvärd med tanke på att stora bonusar tillkommer. ID.3:an i exemplet ovan får en bonus på €9 570 i Tyskland, vilket ger ett slutpris på under 300 000 SEK. Vilket är ca 80 000 SEK lägre än i Sverige.

Högst pris ex moms finns på den tjeckiska marknaden för alla tre bilmodellerna, vilket är förvånande. Grannlandet Ungern har lägre pris även ink moms, trots en betydligt högre momssats. Om någon läsare har någon förklaring till det höga prisläget för BEV:s i Tjeckien får ni gärna höra av er.   

Prisdifferentiering mellan länder är en komplicerad process för biltillverkarna. Teoretiskt handlar det om att maximera vinsten genom optimering av kvantitet och pris. I praktiken finns det även andra faktorer som påverkar – konkurrens om marknadsandelar, ökade volymer för att nå utsläppsmål osv. Uppställningen i detta nyhetsbrev visar på skillnader i priser för BEV:s mellan länder i EU, men lite om dess orsaker. Tidigare forskning på den europeiska bilmarknaden (innan införandet av Euro) har påvisat att cirka 2/3 av prisskillnader mellan länder kan härledas till lokala kostnader (t ex kursförändringar i valutor) och cirka 1/3 är styrt av skillnader i efterfrågan [8]. Införandet av Euron har dock eliminerat skillnader i valutakostnader inom euroområdet, men skillnader mellan länderna består. Möjligen finns betydande skillnader i försäljningskostnad och betalningsvilja mellan länderna. Vi har endast skrapat på ytan kring prisdifferentiering av BEV:s. Om intresse finns hoppas vi ta upp ämnet igen i framtida nyhetsbrev.    

Referenser

[1] Confused. 2022. länk

[2] Ekonomifakta. 2022. länk

[3] ACEA. 2022. länk

[4] XE.com. 2022. länk

[5] VW. ID.3 Respektive lands hemsida. 2022. länk

[6] Tesla. Model 3. Respektive lands hemsida. 2022. länk

[7] Renault. Respektive lands hemsida. 2022. länk

[8] Goldberg, Pinelopi Koujianou, and Frank Verboven. "The evolution of price discrimination in the European car market." (1999): 64. länk

 

omEV är ett nyhetsbrev om eldrivna vägfordon finansierat av Energimyndigheten; Swedish Electromobility Centre är värd. 

Att prenumera är kostnadsfritt. Anmäl dig till magnus.karlstrom(at)chalmers.se. Ni får omkring 120 utskick per år.

Mer information och alla utskickade nyhetsbrev finns på omev.se

Alla texter ägs av författaren av texten och alla texter har som start licens Creative Commons erkännande icke-kommersiell.

 
 
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!