Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Anhörigstödets höstbrev 2021HJÄLP, jag har kört fast i kommunikationen!

En kostnadsfri digtal föreläsning med Vanja Holmgren 


Den 16 september
kl.18.00 – 19.30

Anmäl dig här

När någon som står oss nära har ett beroende påverkar det ofta både relationen och kommunikationen. Som anhörig kanske jag upplever att jag har provat allt och att jag inte når fram. Föreläsningen kommer att belysa kommunikation inspirerat av olika metoder såsom MI, CRAFT och ACT men även utifrån att hitta en självmedkänsla i den ofta mycket svåra situationen som anhörig. Vanja kommer att ta upp olika exempel på när kommunikationen kan vara trasslig och hur vi kan hitta nya sätt att uttrycka oss som kan öppna upp för samtal.

Vanja Holmgren är samtalsterapeut och arbetar med stödsamtal på FMN Storstockholm för personer som har en närstående med beroendeproblematik. Vanja har själv en egen erfarenhet av att hennes två barn har haft drogberoende. 

Föreläsningen äger rum på zoom i samarbete med föreningen Balans Stockholm och  studieförbundet Sensus.


Inspelade föreläsningar om anhörigstöd

Här hittar du dem

Alla dessa fantastiska föreningar
Möt Stockholms intresseföreningar för psykisk hälsa. Du kommer att bli förvånad av det rika utbud av stöd som finns att hämta både för dig som anhörig och för din närstående. 

Tema ekonomi
Hur söker man ekonomiskt bistånd som ung? När kan man få en skuldsanering och vad innebär det? 

Kommunalt anhörigstöd - Vad är det?
Vem är anhörig? Skiljer sig anhörigstöd mellan olika kommunerna? Vad kan jag förvänta mig? 

Vägen till suicid
Leif Svanlund från föreningen SPES delar med sig av sin erfarenhet och kunskap med förhoppning att kunna stötta både den sjuke och de anhöriga. Under föreläsningen beskriver han hur vår hjärna påverkas av en depression, samt de tecken som vi anhöriga ska vara observanta på och som kan förutspå ett självmord.

Inflytande i rättspsykiatrin
Beskrivning av förutsättningarna för en utsatt grupp och deras anhöriga. 

Tema VÅLD
Vad är våld? Och var kan man vända sig om man upplever hotfulla eller utmanande situationer i hemmet?


Tema ANHÖRIG
Anhöriga informerar om vad som hjälpt och underlättat för dem i deras situation.

En kostnadsfri digital föreläsning – Glöm inte det friska och våra resurser. Friskvård och salutogent tänkande

 Föreläsare: Julia Svahn och Johan Nicander

Den 22 september
kl.18.00 – 19.30

Anmäl dig här

Salutgenes är läran om det friska och om resurser hos människan. Teorin lanserades av Aron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi och som själv överlevt vistelse i koncentrationsläger under 2:a världskriget. Livet som sådant innehåller en ständig pendling mellan hälsa och ohälsa och perioder med det ena kan vara olika länge. 

Att utgå ifrån det salutogena är att ta tillvara på det som fortfarande fungerar och är gott i livet, samtidigt som vi hanterar vår funktionsnedsättning eller behandlar ohälsa. Kvällens föreläsning tar sin utgångspunkt i det salutogena perspektivet vid anhörigskap och öppnar upp för olika förutsättningar vid önskan om förändring.


NAVIGATIONSKURS OM DEMENS FÖR ANHÖRIGA

Navigeringskursen som är kostnadsfri innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Lyssna på Catherine Berglunds introdktion till navigeringskursen.


DIGITALA SAMTALSGRUPPER VID DEMENS/KOGNITIV SJUKDOM OCH STROKE

Vi arrangerar ett utbud av grupper och för dig som har en
närstående med en demenssjukdom eller som har drabbats av en stroke. 

Kontakt:
Catherine Berglund, Demenssamordnare

08-56891119
catherine.berglund@danderyd.se


DU ÄR OCKSÅ VIKTIGAST - Samtalsgruppen för dig som är mamma eller pappa till ett barn/tonåring med NPF diagnos

Plats: Digitalt

Datum och tid:
Samtliga tillfällen mellan 18.00-20.00
12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 7 december

Kursledare:
Karina Braun, Attention Stockholms Län

Mikael Nylander,  Anhörigkonsulent i Danderyds kommun

Kontakt:

ANMÄL DIG HÄR

Mikael Nylander
08-568 919 26
mikael.nylander@danderyd.se


LUGN I STORMEN

En kurs i sex delar under våren där du får hjälp att träna ett antal inre strategier så som visualiseringteknik, emotions och associationsöningar, avslappning och minneslekar.

Kursen är speciellt anpassad för dig som lever under stress p.g.a. en anhörigsituation. Reflektioner kring din anhörigsituation är dock inte fokus under just denna kurs. 

Plats: Digitalt

ANMÄL DIG HÄR

Datum:
Kursstart 28 september kl.9-10

Kontakt:
Mikael Nylander
08-568 919 26
mikael.nylander@danderyd.se


SE BARNET!

Temadag för arbetsplatser som möter personer med psykisk ohälsa. T.ex. skola/förskola, socialtjänst, psykiatri, vårdcentraler. 

Dagen innehåller filmvisning, föredrag och gruppdiskussioner.

Boka ett seminarium på din arbetsplats!

Kontakt:
Mikael Nylander
mikael.nylander@danderyd.se


Här är vi på Anhörigstöd i Danderyd - Låt oss få presentera oss själva


Filmen om Cahterine Berglund Demenssamordnare

Kontakt: 
08-568 911 19
catherine.berglund@danderyd.se

För frågor och anmälan till cirklar och föreläsningar.

Se kontaktuppgifter till Anhörigstödet längst ned.386 personer gillar oss. Du med?

Gå in! Gilla! Följ!

Anhörigstöd i Danderyd

---------------------------------------

Här hittar du anhörigaktiviteter i hela Stockholmsregionen: Anhörigstöd i Stockholms län


175 personer följer oss. Du då? ;)


Digitala hjälpen

Behöver du hjälp med digitala tjänster? Kommunen har nu startat en service som sker per telefon. Läs om det här.


Danderyds Anhörigförening

Gå med i din lokala Anhörigförening. 

Läs mer...


Navigeringskurs om demens för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) kommer i samband med den ationella anhörigdagen den 6 oktober publicera en digital navigeringskurs om demens och kognitiva sjukdomar.

Navigeringskursen kommer att innehålla föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom. 

Information kommer att publiceras på https://www.anhoriga.se/.


facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.