Tisdag 10 maj 2022
Strand-Bulletinen ges ut av Strandbadens Byaförening. 

Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.

www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoInbjudan till samrådsmöte

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Brunnby-Bräcke 9:3 m fl i Strandbaden, Höganäs kommun. Förslaget är på samråd under perioden 3 maj 2022 till och med 24 maj 2022.

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet till uppförande av ett nytt bostadsområde med blandad typologi av friliggande villor samt radhus och flerbostadshus.

Planförslaget innefattar:
• Friliggande villor
• Radhus i två våningar
• Flerbostadshus i två våningar
• Trafik och parkeringslösningar
• Dagvattenhantering
• Naturmark
• Ytor för lek och samvaro

Samrådsmötet hålls torsdagen 12 maj 2022 kl 17-19 i Nyhamnsskolans matsal.

Läs detaljplanen här >>


Nytt bostadsområde
vid f d handelsträdgården

Höganäs kommun annonserade den 4 maj i HD ”Underrättelse om samråd”. Samrådet gäller förslag till detaljplan för Brunnby-Bräcke 9:3 med flera, dvs f d handelsträdgården i Strandbaden.

I annonsen fanns två fel. Det framgår inte att berörd fastighet ligger i Strandbaden och kartan som visas saknar benämningen Strandbaden. I annonsen anges felaktigt att det handlar om Nyhamnsläge.

På kommunens hemsida var det också fel i och med att förslaget låg under rubriken Nyhamnsläge.

Kommunen har medgett att dessa saker är fel. Ansvarig på kommunen beklagar och poängterar att det inte var gjort med uppsåt. Felet på hemsidan är åtgärdat och förslaget finns nu under rubriken Strandbaden.

Både i annonsen och på hemsidan missade man att sätta ut tid och plats för samrådsmöte. Ett samrådsmöte kommer att äga rum på torsdag 12 maj kl 17-19 i Nyhamnsskolan (matsalen).

Strandbadens Byaförening kommer att lämna in synpunkter.

Vi kommer att lämna en hel del synpunkter på trafiksituationen. Det är redan tillräckligt besvärligt.

Vi kommer också att lämna synpunkter på den planerade gång- och cykelvägen. Byaföreningen har i flera år verkat för att det anläggs en gång- och cykelväg öster om väg 111 från Dannevangsområdet till Nyhamnsläge. Om det planerade bygget blir av, vill vi säkerställa att denna gång- och cykelväg faktiskt blir av.

Troligen kommer vi också att lämna synpunkter på själva bostadsområdet. Det är många bostäder som planeras. Det är klart fler än vad som tidigare planerats. Vi har inget emot bebyggelsen som sådan, men ju fler bostäder, desto mer trafik.

Om du eller andra har synpunkter tar vi, info@strandbaden.info, gärna emot dessa. Kanske det kan passa in i byaföreningens skrivelse.

Kom gärna på samrådsmötet nu på torsdag kl 17 i Nyhamnsskolan!


Läs mer om planen på Höganäs kommuns hemsida >>

Lämna gärna din synpunkter även direkt till kommunen under samrådstiden (3-24 maj 2022):

Höganäs kommun, Plan- och bygglovsavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se.

Uppge diarienummer KS/2016/755.

Situationsplan över området framtagen av Wingårdhs.


Gilla Strandbaden!

Nu, när vårsolen tittar fram, är det hög tid att beställa Strandbaden-flaggan. Visa att du gillar Strandbaden!

Bordsflagga 18 x 12 cm, 50 cm hög.
195 kr

Fasadflagga 117 x 70 cm med stång och metallfäste.
650 kr

Flagga 200 x 120 cm.
625 kr

Moms ingår. Skicka din beställning till:

info@strandbaden.info

Smergelområdet

Nästa nummer av Det Gamla Strandbaden, som kommer ut till sommarträffen den 7 augusti, handlar om Smergelområdet.

Har du bilder och berättelser från det tidiga livet på Smergelområdet får du gärna höra av dig.

Ta en titt i dina gamla fotoalbum och se vad du kan bidra med!

Kontakt: Ragnar Falck, 070-524 80 54, ragnar.falck@falcks.eu.Vill du vara med och göra Strand-Bulletinen?

Redaktionen behöver förstärkning. Kan du skriva, fota och/eller layouta är du välkommen att höra av dig till redaktionen på info@strandbaden.info.

Det här är ett bra tillfälle för dig – ung som gammal – som vill veta hur man gör ett nyhetsbrev hela vägen från idé till läsare.Data-strul

Ibland händer det att vi i byaföreningen behöver hjälp när något "strular" med vår hemsida (WordPress), e-post eller våra utskick av Strand-Bulletinen.

Finns det någon hjälpsam Strandbadenbo (eller annan) som är kunnig och villig att hjälpa till?

Är det du, eller känner du någon? Hör av dig till
info@strandbaden.info.Har du betalat medlemsavgiften?

Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll.

Bankgiro 5559-7306
Swish 123-562 54 47
Ange namn och adress.

Tack för att du stöttar vår by!

PS: Om du tecknat Kullabygdens Byaför­eningars Elavtal med Dalakraft ska du redan ha betalat medlemsavgift för de tre år avtalet omfattar, dvs 2020, 2021 och 2022.


Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!