Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kontaktperson för ditt distrikt, din rasklubb eller lokalklubb. Skicka gärna vidare informationen till fler berörda.

Klicka på loggan för att komma till vår hemsida

SBK-info

Informationsbrev till distrikt, rasklubbar och lokalklubbar i Svenska Brukshundklubben. 


Klubb och organisation


Inför års- och fullmäktigetider 2022

Det börjar närma sig mötestider och en FAQ inför möten 2022 har sammanställts här. På samlingssida om årsmöten finns också mycket matnyttig information, mallar och svar på vanliga frågor att ta del av. Där finns även info om hur digitala möten får genomföras i enlighet med Kennelklubbens generella dispens som gäller möten under 2022.

OBS!! Samtliga kallelser inför års- och fullmäktigemöten ska gå ut senast den 1 januari. Datum för kallelser och möten samt info om hur det ska göras finns samlat här.


Ansök om förtjänsttecken, medaljer och utmärkelser

Års- och fullmäktigemöten är trevliga tillfällen att dela ut förtjänsttecken, förtjänstmedaljer eller utmärkelser inom tjänstehund till klubbens funktionärer och medlemmar. Klubbens ansökan ska sändas till distrikt eller rasklubb för godkännande, som sedan sänds vidare till förbundet för beslut. Vänta inte för länge med beslut och ansökan, då kan förbundskansliet handlägga ansökningarna i tid inför ert möte. 

Läs mer här.


Organisationskonferens och Tjänstehunds utbildningsdagar 2022

Med anledning av det aktuella smittspridningsläget och de nya restriktionerna har förbundsstyrelsen beslutat att ställa om de planerade konferenserna Organisationskonferensen ​och Tjänstehundsutbildningsdagar att genomföras digitalt i stället för fysiskt. Allt i syfte att hjälpa till att förhindra smittspridning av covid-19. Ytterligare information om detta kommer att gå ut direkt till berörda.

För ytterligare information om restriktioner och konsekvenser för vår verksamhet hänvisar vi till hemsidan där information uppdateras löpande.


Kallelse och motioner inför kongressen 2022

Rasklubbar och distrikt kallas till Svenska Brukshundklubbens kongress den 7–8 maj 2022 på Radisson Blu Arlandia Hotel.

Senast den 1 januari ska motioner till kongressen lämnas in från/via distrikt och rasklubbar. Motioner ska vara underskrivna och skickas per post eller skannas in och skickas till info@brukshundklubben.se. Vänligen skicka INTE in motionerna med rekommenderat brev.


Förtjänstmedalj

Förslag till Brukshundklubbens förtjänstmedalj ska vara förbundskansliet tillhanda senast 15 januari 2022. En komplett och välmotiverad ansökan ökar chansen till tilldelning av utmärkelser!

Läs mer här.


Valberedningens preliminära förslag/nominering av ytterligare personer

I dagarna presenteras det preliminära förslaget från den centrala valberedningen på brukshundklubben.se. Distrikt och rasklubbar kan därefter, efter styrelsebeslut, enligt valordningen nominera ytterligare personer inför val av förbundsstyrelse vid kongressen 2022. Detta görs senast den 20 januari 2022 i enlighet med grundstadgarna och ska innehålla komplett information i det nomineringsformulär som skickas ut per e-post till distrikt och rasklubbar.


Förbundsavgift

Förbundavgiften för 2022 fastställdes till oförändrade 400 kr (530 kr för utlandsmedlem) på kongressen i maj. Denna avgift fortlöper därmed efter den 1 januari 2022.


Verksamhetsstatistik 2021

Distrikt, lokal- och rasklubbar ska enligt stadgarna redovisa genomförd verksamhet till förbundskansliet. Det sammanställda resultatet redovisas i Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse för 2021. 
Sammanställningen ligger även till grund för projektansökningar och som underlag i diskussioner med befintliga och eventuella framtida sponsorer för att nå så fördelaktiga avtal som möjligt.

I mellandagarna skickas ett mejl ut från vårt undersökningsverktyg Opinio till klubbens/distriktets officiella e-postadress som är registrerad i Medlem Online. Senast 21 januari 2022 vill vi ha era svar.

Ytterligare information om samt frågeställningar i pdf-format finns här.


Hållbarhetens år - 2022

Var med och gör skillnad i vår organisation! Sök projektmedel för att öka hållbarheten inom Svenska Brukshundklubben med fokus på det sociala!

Läs mer här.


Tjänsten för telefonkonferenser avvecklas

Den låga bokningsfrekvensen i befintligt telefonkonferenssystem samt att det idag erbjuds ett flertal kostnadsfria digitala lösningar som t ex. Microsoft Teams och Zoom gör att vi tagit beslut om att avveckla tjänsten för telefonkonferenser genom Rixmötet. Tjänsten upphör den 28 februari 2022.


Hundägarutbildning


Utbildningar på gång

  • SBK Lärare startar 9 februari. Sista anmälningsdag 16 januari.
  • SBK Lärare Bruks och tävlingslydnad startar 2 februari. Sista anmälningsdag 10 januari.
  • SBK Lärare Sund med hund startar 8 mars. Sista anmälningsdag 20 februari.
  • Gratis föreläsning för alla SBK Lärare med Per Jensen 10 februari. Sista anmälningsdag 23 januari.
  • SBK Lärare Specialsök startar preliminärt april 2022.

Inbjudningar och mera information finns här.


Avel och hälsa


Utställningar 2022

Nu finns en lista med alla officiella utställningar som är inplanerade inom Svenska Brukshundklubben under 2022 publicerad på hemsidan. Listan uppdateras efterhand om det blir några ändringar.

Listan med utställningar hittar du här.


Nya utställnings- och championatregler

De nya utställnings- och championatreglerna för perioden 2022–2026 finns nu publicerade på Svenska Kennelklubbens hemsida. Reglerna gäller från och med 2022-01-01. Svenska Brukshundklubbens raser har fått ändringar och tillägg gällande krav på provmeriter, och bland övriga nyheter kan nämnas att det införs några nya championat såsom Svensk noseworkchampion, Svensk vallprovschampion och Svensk skyddsprovschampion.

Läs mer om de nya reglerna här.


Generell åldersdispens för MT under hela 2022

Svenska Brukshundklubben har fått förlängning av åldersdispensen för MT inför 2022. Dispensen gäller under hela 2022, och omfattar de hundar som fyllt 4 år den 1 mars 2021 och senare.

Läs mer om dispensen här.


Prov och tävling


Nya regler för lydnadsklass 3

Från och med den 1 januari 2022 kommer nya regler att gälla för lydnadsklass 3.

Läs mer här.


Tjänstgöringskrav för funktionärer

Dispensen för tjänstgöringskraven, som funnits under 2020 och 2021, kommer att försvinna vid årsskiftet. Funktionärer som önskar ha sin auktorisation aktiv har därefter krav på tjänstgöring enligt gällande ordning för uppdraget under året 2022. För funktionär som inte tjänstgjort under 2022 kommer auktorisationen att betraktas som vilande 2023-01-01 till dess att beslutad åtgärd genomförts för att återaktivera auktorisationen.


Tjänstehund


Hundtjänstskolan

Under drygt tre sommarveckor genomförs Hundtjänstskolan. En skola för dig som har ditt hundintresse inom tjänstehundsverksamheten och vill utveckla detta intresse. På hundtjänstskolan utbildas instruktörer till tjänstehundsverksamheten och hundbefäl. Sommaren 2022 genomförs också för första gången en prova-på-kurs för dig som är intresserad av tjänstehundar och som vill prova på både räddningshund och patrullhund. 

Läs mer och anmäl dig till Hundtjänstskolan här.


Barnbok

Arracz och den försvunna flickan är en spännande barnbok om en modig patrullhund, utgiven av Svenska Brukshundklubben. Boken är lämplig för barn i åldern 6-9 år.

Beställ boken här.


Facebook och Instagram

Ta del av kul och aktuell information som du kan vara med och kommentera genom att gilla vår sida på Facebook och följa oss på Instagram. 

Svenska Brukshundklubben på Facebook

Svenska Bruskhundklubben på Instagram

Brukshundklubbens facebook-grupp

Våra samarbetspartnersPinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!