Bobrev från BRF Bageriet 2. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

BRF BAGERIET 2

SEPTEMBER 2022


I det här bobrevet får du en rapport från extrastämman och vad som nu händer med fusionen, en uppdatering kring avloppsläckan, information om vårt elpris och elmätare samt lite tips om den nya grillen. Vi berättar också om vad som händer i samband med översynen av våra avtal. Och så hälsar vi några nya medlemmar välkomna.


Stämman röstade ja!

På vår extrastämma den 15 september röstade medlemmarna ja till att godkänna och därmed verkställa fusionsplanen för Bageriet 1 och Bageriet 2. Även medlemmarna i Bageriet 1 röstade ja, så nu är det bara att trampa gasen i botten. 


Och vad händer nu?

Jurideko hjälper oss med att registrera vår ansökan hos Bolagsverket om tillstånd att verkställa fusionen. Detta görs i dagarna. 

Vi håller på att skicka ut brev till alla våra och "ettans" leverantörer, där vi informerar om fusionen. Bolagsverket utfärdar också en s.k. "kallelse på kända och okända borgenärer" - och dom har då två månader på sig att komma med eventuella invändningar mot fusionen. 

Om inga invändningar finns, så får vi tillstånd från Bolagsverket att verkställa fusionsplanen. Men allt är inte klart i och med det - styrelsen för den övertagande föreningen (dvs Bageriet 1) ska sedan anmäla fusionen för registrering. Och slutligen ska Bolagsverket registrera anmälan om genomförd fusion.

Då upplöses formellt Bageriet 2. Alla tillgångar och skulder övergår till Bageriet 1 och vi blir automatiskt medlemmar i Bageriet 1. Vi räknar med att detta kommer att ske kring årsskiftet.


Vem ska styra den sammanslagna föreningen?

Fram tills att den sammanslagna föreningen hållit sin första stämma, så är det nuvarande Bageriet 1-styrelsen som är vår gemensamma styrelse. Planen är att kalla till en extrastämma så snart som möjligt efter årsskiftet, där en ny styrelse utses.

På extrastämman den 15/9 framförde styrelserna i Bageriet 1 och 2 ett gemensamt uttalande där valberedningarna i de båda föreningarna uppmanas att samarbeta kring nominering av kandidater till den nya styrelsen. Förhoppningen är att kommande styrelse ska ha en så likvärdig fördelning av representanter från resp hus - A, B, C och D - som det är möjligt.


Liten summering kring avloppsläckan

Efter dom akuta åtgärderna i samband med avloppsläckan i D-husets källare, så har en del efterarbete också gjorts. En eftersanering har gjorts i källargångarna, golv och tak har sprayats med desinfektionsmedel.

En VVS-firma har varit här och kontrollerat att klämman runt avloppsröret sitter åt som det ska, och dom har även förstärkt fästet av röret i taket. Den gamla isoleringen runt ventilationstrumman har tagits bort ersatts med ny isolering.

Många har passat på tillfället att göra en rejäl rensning av förråd och andra gömmor och kasta i containern och elektronikbehållaren, som vi hade här under nästan en hel månad. Containern blev snabbt full, så vi fick beställa en extra tömning efter halva tiden. Bra rensat!


Vårt elpris och våra elmätare

Du vet väl att föreningen har bundet elpris sedan ca ett år tillbaka? Vårt pris per kWh är 62:60 öre och med de övriga avgifter som tillkommer, så är priset för bostads-elen 1,33 kr/kWh och för laddplatserna i garaget 1,63 kr/kWh. 

Men även om vi inte drabbas av dom prishöjningar som abonnenter med rörligt elpris gör, så kan vi ändå vara sparsamma med hur mycket el vi förbrukar.

Visste du t ex att torktumlaren gör åt med 3-4 gånger mer energi än själva tvätten och att handdukstorken är en "värsting" om den står på oavbrutet? 

På grund av problem med våra elmätare så har vi ju under en längre tid fördelat elförbrukningen enligt schablon efter andelstal (boyta) och inte efter den faktiska förbrukningen. Nu har vi upphandlat ett nytt IMD-system från Techem (samma system som Bageriet 1 redan har) så nya elmätare kommer att installeras under hösten. Vi återkommer med tidplan och praktiska frågor i nästa bobrev. 


Har du använt den nya grillen än?

Grillen är på plats sedan några veckor. Om du inte redan har använt grillen, så passa på nu medan vädret fortfarande tillåter.

Locket till grillen fungerar både som vindskydd och sidobord. För att ställa om det från vindskydd till bord - lyft bara locket rakt upp i skåran och vinkla utåt.  

Grillen är ganska stor och det är ju bra om det är mycket som ska grillas. Men om du bara har några korvar eller grillspett känns det kanske som att den "slukar" grillkol. Vi kommer därför att komplettera grillen med en avgränsare, så att du kan grilla i bara den ena delen om du vill.


På avtalsfronten

Vi har serviceavtal på våra hissar med KONE. Dom 5 första åren kostade servicen ingenting eftersom den gick inom garantin. Därefter hade vi några år med generösa rabatter på serviceavgiften, men sedan drygt ett år så har vi betalat fullt pris. Bageriet 1 förhandlade om sitt avtal med KONE för drygt ett år sedan och lyckades därmed sänka priset avsevärt. 

Nu har vi i Bageriet 2 också förhandlat om avtalet med KONE, så att vi från och med 1 januari 2023 har identiska avtal. Vi sänker därmed årskostnaden med drygt 23.000 kronor.

Arbetsgruppen för fusionen håller parallellt på att ta fram kravspecifikationer för upphandling av teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning för den sammanslagna föreningen.


Summary in English

- Our extra general meeting on September 15th voted yes for the fusion of Bageriet 1 and Bageriet 2, so now the process continues. We will file our "application" to Bolagsverket in a few days. We still hope tha the fusion will become effective from January 2023.

- All work connected to the sewage pipe leak in house D is finished - extra cleaning, improvement of the pipe mounting and change of insulation material. And you all did a great job to fill up our container with "unwanted garbage".

- In times of rising electricity price, it is good to know that we have a fixed price. You pay 1,33 SEK/kWh for your appartment consumption and 1,63 SEK/kWh for your charging station. During autumn we will replace all electricity meters,in order to go back to individual measurement of your consumption. More information in next "bobrev".

- Have you used our new grill yet? Enjoy your barbecue while we still have outdoor weather. The cover can be used both as a side table and for wind protection.

- We are currently reviewing our agreements - and just signed a new service agreement for our elevators. From 2023 this will save approx 23.000 SEK/year. We are also working on requirement specifications for procurement of technical management and financial management.


Har du synpunkter, önskemål, frågor och funderingar?

Kontakta oss gärna via mejl styrelsen@bageriet2.se

Mer information finns på hemsidan bageriet2.se.
Facebook gruppen Bageriet 2 använder du när du snabbt vill nå ut till dina grannar! 

homepagefacebook

styrelsen@bageriet2.se


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i BRF Bageriet 2. Skulle du vilja avsluta din prenumeration så får du själv ta ansvar för att införskaffa information - men vi lovar att inte bli bittra :) - bara klicka här.
Kontakta styrelsen om du vill uppdatera din emailadress med en ny!

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!