Nyhetsbrev från Svenska Båtunionen. Problem med att se det? Öppna det i webbläsaren här!

 

Svenska Båtunionens nyhetsbrev nr 3 februari 2022

Till båtklubbsfunktionärer, båtförbund och prenumeranter.  Vi hoppas ni gillar det och hittar något spännande. Dela gärna nyheter vidare i er klubb, på er hemsida eller i ert klubbblad.

På batunionen.se finner du fler fördelar med medlemskapet i Svenska Båtunionen.

 

Stora Båtklubbskvällar 9 och 17 mars

Pandemin satte stop för Allt för sjön, båtmässan i Älvsö och därmed även för en fysisk Stora Båtklubbsdag Ost. I stället kommer vi att genomföra minst två Stora Båtklubbskvällar med det planerade innehållet från de fysiska träffarna. Datum för kvällarna är 9 och 17 mars och de kommer att hållas i Zoom.

Håll utkik på batunionen.se och i kommande nyhetsbrev för program och anmälan.

 

Boka in 29 mars för Sjösäkerhetswebbinar 

Ett säkert båtliv = roligt båtliv! Kvällen den 29 mars bjuder Sjösäkerhets-kommittén in till ett webbinar med start kl 19. (inlogg från 18.45).

På programmet står bland annat statistik från senaste åren, säker hamn, nytt verktyg för egen säkerhetskontroll och som alltid, Flytväst på - stora och små!

Anälan och information kommer inom kort på batunionen.se.

 

Ny tidsplan för BAS version 3

Utveckling av BAS olika delar (BAS-K, BAS-F, BAS-C) fortsätter fram till slutet av mars. Därefter färdigställer vi manual och användarstöd samt utbildningsmaterial och fortbildar dem som ska jobba med användarstöd och utbildning - BAS-coacherna. Vi migrerar samtidigt data från driftmiljön i BAS (version 2) till BAS version 3 utbildningsmiljö. I slutet av april öppnar vi BAS version 3 utbildningsmiljö. Den kommer att användas för utbildning och introduktion till BAS version 3. 

Personer som använder BAS idag kommer här att kunna bekanta sig med BAS version 3 i god tid innan vi går över “skarpt”. Vi kommer även kunna introducera nya användare i BAS med hjälp av denna utbildningsmiljö. Utbildningsmiljön kommer att fortsätta finnas tillgänglig även efter “skarp”övergång och start av BAS version 3.

Nuvarande BAS (version 2) kommer att rulla på som vanligt fram till slutet av augusti då vi stänger för slutlig migrering av data från BAS version 2 till BAS version 3. När migreringen genomförts och vi verifierat att den gått som den ska öppnar vi BAS version 3 “skarpt”.

 

Vet du om att båtförbund och båtklubbar har juridisk support?

Rapport från Svenska Båtunionens juridiska kommitté 2021

Glädjande nog kan vi inom juridiska kommittén under 2021 se ett väsentligt ökat intresse och behov av juridisk rådgivning i en mängd olika klubbrelaterade frågor såsom arrende, uteslutning av medlem, skattefrågor, stadgefrågor, styrelsens ansvar m.m. där vi kunnat ge adekvat vägledning. En båtklubbs verksamhet är i grunden väldigt mångfacetterad och alla frågor som en klubb eller juridiska kommittén har att hantera är inte alltid så angenäma.

En frågeställning som tyvärr har blivit vanligare för kommittén att hantera är den att klubbens fakturering och ekonomihantering inte alltid skett på ett korrekt eller oklanderligt sätt där det såväl saknas verifikat som att det förekommer rena oegentligheter med stora brister i kassan. Många frågor blir då aktuella hur man skall hantera en dylik situation. Ska polisanmälan göras, hur byter man ut den ansvarige, brister styrelsen i sitt ansvar? Att observera vid dessa tillfällen är att ta hjälp så fort som möjligt och tillse att klubben får ett stopp på den aktuella situationen. Det är också viktigt att komma ihåg att det i normalfallet finns ett försäkringsskydd i klubbförsäkringen ifall klubben drabbas av en dylik skada. Glöm inte att utnyttja det försäkringsskydd som medföljer medlemskapet i Svenska Båtunionen.

Hälsningar

Bengt Gärde

 
Vanliga frågor och kontakt
 
 

Tack till alla som deltog på Svenska Båtunionens Miljökonferens 2022!

Konferensen samlade 230 deltagande som fick ställa frågor och delta i diskussionerna via chatten. Konferensen, som hölls i Zoom, spelades inte in men nedan kan du ta del av presentationerna från föreläsarna:

Länk till presentationerna samt frågor och svar från konferensen.

Programmet för kvällen innehöll:

Möt miljökommittén som driver Svenska Båtunionens miljöarbete framåt och berättar om aktuella frågor

Resultatet från första årets XRF-projekt, nulägesanalys av de tre B:na – båten, bränslet och beteendet – grundstenar för båtlivets miljöpåverkan samt aktuella forskningsfrågor, bland annat vågor och svall, propellerturbulens och skuggningseffekter av bryggor.

Hållbara drivmedel – Ebba Tamm på Drivkraft Sverige

Hur påverkas vi av reduktionsplikten? Vad är E10 och HVO100 och vad bör du som båtägare tänka på när du tankar med dessa drivmedel? Drivkraft Sverige har tagit fram informationsbroschyrer som svarar på frågorna.

Färgindustrins framtidsvisioner – Mattias Borg och Joakim Sandgren på Hempel

Beskrivning av hur färgtillverkare påverkas av EU:s reglering av biocidprodukter samt lansering av nya Hempaspeed TF – en tunfilmsfärg med hydrogel-teknik som är helt biocidfri och ett utmärkt alternativ till biocidfärg!

Hur påverkas båtklubbar av det nya mottagningsdirektivet? – Mattias Rust från Regeringskansliet

Det nya mottagningsdirektivet är ute på remiss och ställer krav på att alla båtklubbar ska ha en, av kommunen, godkänd avfallshanteringsplan samt mottagningsanordning av avfall. Dessutom förslag till en ny definition av fritidsbåtshamnar!

Vad innebär markföroreningar för en båtklubb? – Advokat Arvid Sundelin från Hellström Advokatbyrå

Miljöbalkens 10:e kapitel reglerar vilket ansvar en verksamhetsutövare eller fastighetsägare har vid förekomst av föroreningar. På vilket sätt detta påverkar en båtklubb beror mycket på vilket ansvar kommunen anser att båtklubben har, samt från vilka årtal föroreningarna har uppkommit.

Arbetsgruppen för omarbetningen av Hamnboken berättar om arbetet och vad som är nytt

Hamnboken för fritidsbåtar har reviderats och uppdaterats, bland annat med ett helt nytt kapitel om skrotbåtar.

Sammanfattande diskussion och avslutning

Har du frågor om miljökonferensen? Kontakta Miljökommittén på miljo@batunionen.se eller Carl Rönnow på carl.ronnow@batunionen.se

 
Presentationer, frågor/svar
 
 

Sälj lotter med Folkspel, tjäna pengar till klubben!

Svenska Båtunionen är sedan långt tillbaka en av medlemsorganisationerna i Folkspel. Som båtklubb ansluten till Svenska Båtunionen finns möjligheten att sälja lotter med en bra kickback tillbaka från Folkspel. Just nu pågår en kampanj där klubben får 500 kr per ny lott-prenumerant förutom de 48/52 kronor i månaden som utbetalas så länge medlemmen är prenumerant hos Folkspel.

På länken nedan kan du läsa mer om kampanjen och se hur mycket din klubb skulle få in på att sälja prenumerationer och lotter för Folkspel. Mer information om Folkspel och kontaktinformation hittar du på folkspel.se.

 
Folkspel kampanj
 
 

Vårkampanj med Svenska Sjö

Under mars månad erbjuds medlemmar i båtklubbar anslutna till Svenska Båtunionens förbund 20 procent extra rabatt vid nyteckning av båtförsäkring i Svenska Sjö. Erbjudandet kommer att skickas ut per mejl med start runt den 25 februari, med påminnelser i mars månad. Förutom den extra rabatten erhåller medlemmar alltid 10 % rabatt och båtklubben erhåller bonus för varje medlem.

Med medlemsskapet i Svenska Båtunionens medlemsförbund följer också Båtklubbsförsäkringen. Glöm inte att kolla vad den innehåller, och vilka eventuelle tillägg som din klubb kan behöva. Oftast behövs inga andra klubbförsäkringar.

 
20 % vid nyteckning
 
 

Passa på att ordna kurs i Förarintyg

Från 1 maj 2022 krävs förarbevis för vattenskoter. Men Förarintyg för fritidsbåt, Kustskepparintyg, Höghastighetsintyg eller annan högre behörighet som man har tagit före 1 maj 2022 gäller också under en övergångsperiod och ger rätt att få ut ett förarbevis för vattenskoter. Passa på att ordna en studiecirkel i klubben under vintern för Förarintyget, så kan deltagarna också få behörighet för vattenskoter. Läs mer på batlivsutbildning.se och Transportstyrelsen.se.

 
Läs mer här
 
 

Utnyttja medlemsavtalen

Dags att se över materiel eller säkerhetslösningar i vår? Som medlem i Svenska Båtunionen har anslutna båtförbund och klubbar bra förmåner inom en rad områden. Läs mer om förmånerna från företagen nedan:
Belysning
LedkungenMarinarmatur
Försäkring
Svenska Sjö
Hamnutrustning
Flaggfabriken KronanHjärtstartarePoly ropesShore Safety
Hotell och konferens
Nordic Choice Hotels
Kontor, förbrukningsmaterial och verktyg
StaplesWürth
Lotter
Folkspel
Stöldskydd
SecitsSecuremarkRedKnows
Yachtsafe

 
Läs mer här
 
 
Home PageFacebookTwitterInstagram

Copyright © 2022 All rights reserved.

Du får detta meddelande för att du har ett funktionärsuppdrag i båtklubb inom Svenska Båtunionen, är användare med administratörsuppdrag i BAS eller själv anslutit dig till prenumerationslistan.

Postadress:
Svenska Båtunionen, af Pontins väg 6, 115 21 Stockholm, Sweden

Uppdatera mina uppgifter eller avregistrera mig från nyhetsbrevet.

 

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!