FacebookLinkedInYouTube

NOVEMBER

Spelar du också TP?

 

Jag minns hur svårt det var att få den rosa biten till min TP tårta när man som barn kämpade för att vinna kunskapsspelet mot syskon och föräldrar. Bäst gick det när man hade flera generationer med i sitt lag. Vikten av att samarbeta och att skapa samarbetsytor visar en ny kartläggning av ekosystemet för edtech och flexibelt lärande. Tyvärr visar kartläggningen att bitarna ligger utspridda över hela spelplanen och att vi inte lyckas samla teknikutveckling, pedagogik och forskning. Kartläggningen lyfter en hel del intressanta förslag till hur bitarna kan mötas och hur utveckling kan skapas i gränssnittet mellan dem. För precis som i TP går det inte att vinna utan alla bitar.

Just nu för vi i Swedish Edtest ihop bitarna pedagogik och digitalteknik. Testerna mellan bolag och pedagoger är i full gång och i nästa nyhetsbrev ger vi dig inblick i dem.

Trevlig läsning! 

 

Vänliga hälsningar

Hanna Elving, huvudprojektledare

Det går inte att vinna utan alla bitar

 

Hur väl rustade är Sverige för att ta del av den nödvändiga innovation som behövs i utvecklingen och användningen av digitala tjänster och produkter för lärande?

Ur den frågan föddes en ny arbetsgrupp inom regeringens samverkansprogram för livslångt lärande och kompetensförsörjning, med uppgiften att kartlägga innovationsekosystemet för edtech.

Resultatet visar att det finns många bra initiativ och mycket kunskap om såväl utveckling som användning av edtech. Men initiativen hänger inte ihop och precis som i kunskapsspelet TP går det inte att vinna utan att samla alla bitarna på en plats. 

 
Läs mer
 

Anmäl dig till EdtestTalks redan idag

 

Ur Programmet den 28 januari 2022: Hur kan vi skapa ett ekosystem som utvecklar dagens elever genom digitalt lärande?
Lyssna på diskussionen mellan några av våra mest kompetenta personer inom edtech och digitalt lärande;

Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet

Judit Wefer, ansvarig för Vinnovas område Transformativ offentlig sektor och civilsamhälle

Jannie Jeppesen, vd, Swedish Edtech Industry

Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous

Daniel Eskilson, biträdande utbildningsdirektör, utbildnings-förvaltningen Uppsala kommun

 
Läs mer
 
Start typing something...

Är edtech Sveriges nästa exportsuccé?  


Läs Entreprenörskapsforums rapport om vad som krävs för att svara ja på frågan. Testbäddar är en del av svaret! 

 
Läs mer
 
 

Partners

 

Detta är ett nyhetsbrev från Swedish Edtest, ett Vinnova finansierat projekt i syfte att utveckla en långsiktigt hållbar testbädd för edtech i Sverige. Du som får brevet delar på något sätt i tester, har anmält ditt intresse att göra det eller fått nyheter av oss tidigare. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!