Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kontaktperson för ditt distrikt, din rasklubb eller lokalklubb. Skicka gärna vidare informationen till fler berörda.

Klicka på loggan för att komma till vår hemsida

SBK-info

Informationsbrev till distrikt, rasklubbar och lokalklubbar i Svenska Brukshundklubben. 


Klubb och organisation


Kongressen 2021 och dess handlingar

Årets kongress genomförs digitalt den 8 – 9 maj. Delegater från distrikt och rasklubbar är anmälda och två förberedande diskussionsforum har genomförts. 

Handlingar inklusive revisionsberättelse finns att läsa här.


Utvärdering av års- och fullmäktigemöten 2021/2022 samt ny valordning

Inför framtidens möten är det nu ett bra tillfälle att följa upp och utvärdera 2021 års digitala års- och fullmäktigemöten. Med anledning av detta önskar förbundet att föreningar inom organisationen besvarar några frågor kring genomförandet av års- och fullmäktigemöten 2021 och de möten som skjuts upp till 2022.  

Även den nya valordningen och hur den har fungerat önskar förbundet följa upp. 

Ert deltagande i utvärderingen är mycket viktigt för förbundets fortsatta arbete med att stötta organisationens föreningar samt att vidareutveckla stadgar och utbildningar för förtroendevalda i lokalklubbar, distrikt och rasklubbar i framtiden. 

Utvärderingsformuläret går att besvara fram till den 20 maj och finns här.


Kvarvarande års- och fullmäktigemöten

Samlad information och lathundar inför kvarvarande möten finns att ta del av hos SKK och återfinns även i Brukshundklubbens FAQ inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021. De vanligaste frågorna och svaren kring den nya valordningen har vi samlat i en FAQ – Valordning.


Att göra efter års- och fullmäktigemötet

  • Uppdatera uppgifterna i Medlem Online med er styrelse och era övriga funktionärer.
  • Registrera ny lokal medlemsavgift för 2022, endast den lokala avgiften, i Medlem Online.
  • Ge era funktionärer i styrelsen behörighet att administrera medlemsuppgifter i Medlem Online. Behörigheterna är tidsstyrda och löper ut det datumet som ni själva anger, oftast strax efter års- eller fullmäktigemötet.

Läs mer om vad som ska göras efter årsmötet här.


Viktigt att rapportera in nya styrelsen

Att, enligt ovan, rapportera/uppdatera uppgifterna i Medlem Online på era nyvalda styrelser direkt efter genomfört års- eller fullmäktigemöte är väldigt viktigt, både för kommunikation och historik. Vi kan dock konstatera att vissa klubbar aldrig rapporterat in sina styrelsefunktionärer/styrelser i vårt medlemsregister Medlem Online. Detta är väldigt beklagligt då funktionärerna/styrelserna missar riktad information och klubben missar den historik om styrelsefunktionärer som bibehålls i systemet.


Ny i styrelsen?

På vår hemsida finns mycket information för de olika funktionerna inom en styrelse.

Läs mer om de olika funktionerna och om hur man jobbar i en styrelse.


Vägledning för styrelsearbete

Hur styr man en förening när förutsättningarna i samhället och för den egna verksamheten förändras drastiskt på kort tid? Svenska Kennelklubbens föreningskommitté har tagit fram information och förslag kring de olika aspekter av föreningsverksamheten som kan aktualiseras i rådande läge.

Läs mer här.


Medlemsförmåner

Marknadsför gärna medlemsförmånerna på era utbildningar/kurser och event. En av flera förmåner är 10% på hundförsäkring hos Agria (många tjänar in sin medlemsavgift i Brukshundklubben på sin hunds försäkring).

Magnusson Petfood AB har just nu ett erbjudande vid sambeställning av foder. Gå ihop och beställ tillsammans (minst 110 kg) så får klubben 5% av pengarna och ni får ytterligare ca 15% rabatt. Läs mer här. Kod SBK_10


Projekt klubbwebb

Arbetet med nya webbplatsen är igång! Den 29 mars gick startskottet för ”Projekt klubbwebb” och utvecklingsarbetet beräknas pågå under större delen av året. 

Följ hur arbetet med projektet fortskrider här.


Ändrad avgift

Sveriges Hundungdom har höjt priset på medlemsskap från 300 kr till 320 kr.


Hundägarutbildning


Agria Utbildningsfond

Passa på att nominera någon/några ni tycker ska ha lite extra uppmuntran för sina insatser inom klubbens utbildningsverksamhet! Agria och Svenska Brukshundklubbens utbildningsfond ska främja utbildningsinsatser som bidrar till att öka kunskapen om hund inom Svenska Brukshundklubben. Sista ansökningsdag är 30 maj.  

Läs mer om fonden här.


Utbildningsfilm gällande policy för hundhållning

Svenska Brukshundklubbens utbildningsfilm syftar till att förtydliga och diskutera vår policy för hundhållning. Filmen är ett komplement till policyn, så läs gärna policyn innan du ser filmen. 

Du hittar policyn och filmen här.


Uppdatering SBK Lärare och SBK Instruktör Specialsök

Uppdatering för SBK Lärare Specialsök och SBK Instruktör Specialsök är precis färdigställda och kommer att öppnas för anmälan i månadsskiftet april/maj, annons läggs ut på hemsidan och på SBK Utbildning inom kort. Båda utbildningarna är helt digitala i SBK Utbildning och slutförs i egen takt, dock senast 31 december 2021.


Löparskolan

Löparskolan är i full gång och första omgången som startade 12 april, avslutas den 6 juni. Vi kommer att löpträna tillsammans med våra hundar fram till hösten. 

Läs mer om löparskolan här.


Hundmarschen

Hundmarschen genomförs 3–9 maj på distans. Ett roligt arrangemang för alla som vill röra på sig tillsammans med sin hund och få tips på olika övningar. Vi kommer också lägga upp ett quiz, med en klurig utslagsfråga. Du som deltar får också pin och diplom.

Mer information om hundsmarschen hittar du här.


Avel och hälsa


RAS/RUS-konferens

Utskottet för avel och hälsa har beslutat att arrangera årets RAS/RUS-konferens helgen den 16-17 oktober 2021. I vilken form konferensen kommer att genomföras och ev. plats är ännu inte bestämt, men boka in denna helg i almanackan redan nu.


Arrangera mentaltest (MT)

Vi vill påminna om att efterfrågan på MT är fortsatt mycket stor. Många hundar har hunnit passera eller närmar sig fyra års ålder, och den av SKK beviljade generella åldersdispensen för dem löper ut den 30 juni 2021. FS har som tidigare aviserats beslutat att man under första halvåret 2021 får arrangera speciella ålders-MT där dessa hundar prioriteras. Mer information finns här. Vi vill återigen uppmana arrangörer att försöka arrangera så många MT:n som möjligt för att ge dessa hundar en chans att komma med. Tack på förhand - det betyder mycket för många!


Gilla oss på Facebook

Ta del av kul och aktuell information som du kan vara med och kommentera genom att gilla vår sida på Facebook. 

Svenska Brukshundklubben på Facebook >>

Brukshundklubbens facebook-grupp


Våra samarbetspartners: