Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev November

Nyhetsbrev Juni 2022

Då har vi äntligen lagt ett Vårmöte bakom oss där vi fick träffas ”på redit” som vi säger i Småland. Det var många bra samtal och erfarenhetsutbyten som jag bär med mig länge framöver. Å styrelsens vägnar tackar jag alla som tog sig tid att besvara utvärderingen av konferensen, det gläder oss att majoriteten av er deltagare uppskattade både program och val av anläggning. Nu planerar vi för ett lika bra och välbesökt Höstmöte i Järfälla den 17-18 november.

Hur går mina tankar inför framtiden? Ja, pandemin har vi lämnat bakom oss men vi står nu med nya utmaningar, inte minst med tanke på kriget i Ukraina och allt vad det för med sig ekonomiskt, säkerhetsmässigt och inte minst medmänskligt. 

De ökande kostnaderna för energi, bränsle och livsmedel känns oroväckande då de utgör stora ekonomiska poster i kommunalekonomin. För oss små kommuner kan det innebära tuffa beslut framöver, men fördelen med oss är att vi har en flexibilitet som är outstanding och den ska vi vara stolta över - det är i alla fall jag!

Kristine Hästmark, ledamot i SmåKom
KSO i Gnosjö kommun


Kommunbesök i Jämtland

Den 9-13 maj besökte ordföranden och undertecknad sju kommuner i mellansverige; Berg, Härjedalen, Bräcke, Ragunda, Ånge, Strömsund och Åre. Samtliga är ytstora kommuner med förhållandevis få invånare, det blev många mil i bil och gott om tid till eftertanke och samtal om kommunsverige. Det blir uppenbart och tydligt att uppgiften att bedriva likvärdig kommunal verksamhet i hela landet är en utmaning som är tuffare ju längre norrut i landet man kommer. När avståndet mellan kommungränserna är 25 mil behövs det kreativitet, effektivitet och uppfinningsrikedom för att lösa hemsjukvård, skola, bredband, äldreomsorg, bostäder med mera och till detta kommer den svåra frågan med kompetensförsörjning.

Trots uppförsbackar och utmaningar upplevde vi ändå en positivism och beslutsamhet inför framtiden i kommunerna. Strömsund jobbar tight med högskolan i Umeå för att säkra kompetensförsörjningen, Berg planerar för nya permanentbostäder, Härjedalen gläds åt utökade flygavgångar, Bräcke renoverar och förädlar befintliga fastigheter och Åre rustar för att klara av anstormningen av turister. Här sitter man inte still och tycker synd om sig själv.

Som sörlänning blir man ödmjuk och imponerad av den kämparglöd och jäklaranamma som finns i de här kommunerna. Ett stort tack till alla som tog sig tid att träffa oss, vi kommer ta med oss den information och de kunskaper vi samlat in i vårt fortsatta påverkansarbete.

Verksamhetsledare Charlotta Haskovec


Kommande konferenser

I utvärderingen av Vårmötet var det flera som påpekade att datumet är en avgörande faktor för deltagande eller ej på kommande konferenser.
Vi har förstås förståelse för detta och redan nu kan du boka in följande datum:

Höstmöte i Järfälla den 17-18 november 2022

Vårmöte den 26-28 april 2023 (alltid vecka 17),
plats meddelas senare


Statskontoret slår fast ...

... i en rykande färsk rapport, att staten bör reducera och förenkla riktade statsbidrag. SmåKom, som ständigt påpekar problematiken med riktade statsbidrag, undrar hur många rapporter som ska behövas innan det kommer till stånd en förändring i den här frågan. Statskontorets rapport är tydlig och väl genomarbetad, och slutsatsen är inte det minsta förvånande, riktade bidrag är oerhört resurskrävande både vad gäller hantering, administration och rapportering. Många små kommuner mäktar inte ens med att bevaka vilka bidrag som är sökbara, än mindre att avsätta resurser för att söka dem. 

Än en gång håller vi tummarna för att det här är en rapport som ska få genomslag, som rensar upp i bidragsdjungeln och främjar ett rättvisare system för alla kommuner i landet.

Här kan du läsa hela rapporten.


Webbinarium med TechSverige

Den 5 maj arrangerade SmåKom ett webbinarium med Tommy Ljunggren från TechSverige på temat "Nedsläckning av 2G/3G, vad innebär det för kommunen".

Även om 2G/3G-näten inte används i någon större utsträckning för kommunikation mellan människor, så finns det fortfarande väldigt många apparater och lösningar som är beroende av de gamla näten för så kallad maskin-till-maskin-kommunikation. I en kommun kan det röra sig om trygghetstelefoner, hisstelefoner, larmanläggningar, pumpstyrningar, videoövervakning (3G), elektroniska lås, styrning av värmepumpar och fläktar med mera som inte kommer kunna kommunicera när näten stängs ned. Det är därför hög tid att se över vilka system och lösningar ni har i er kommun.

Webbinariet samt dokumentation finns snart upplagt på vår nya webb.


På gång i SmåKom

Snart stundar lite sommarledigt för styrelsen och verksamhetsledaren, men innan dess lägger vi in en spurt på upploppet. I juni kommer ordföranden och verksamhetsledaren träffa både Post- och telestyrelsen och Svenska Stadsnätsföreningen. Vi kommer, förstås, att diskutera bredbandsutbyggnad och mobiltäckning men också det framtida digitaliseringsarbetet ur ett säkerhetsperspektiv.

I juni träffar vi också sekretariatet för utredningen "Försöksverksamhet i kommuner och regioner". Utredningens uppdrag är att främja försöksverksamhet i kommuner och regioner, det kan exempelvis handla om nya sätt att samverka på eller hur ny teknik kan användas. Vi kommer bland annat att lyfta möjligheten att skapa rektorsområden över kommungränser, sjukvård över regiongränser, fjärr- och distansundervisning för att klara kompetensförsörjningen i ytstora kommuner samt asymmetriska lösningar för små kommuner.

Styrelsen sammanträder också för sista gången innan sommaren i början på juni. Inbjudna gäster är representanter från Livsmedelsverket och Adda Kompetens, båda har kontaktat oss för att få information om våra medlemmars utmaningar inom respektive områden. Vi uppskattar deras initiativ och vilja att hitta vägar för att kunna anpassa den egna verksamheten till små kommuner. För övrigt kommer vi bland annat besluta att om plats för Vårmötet 2023, gå igenom utvärderingen av årets Vårmöte och välja in ytterligare en ny medlem. 


SmåKom tipsar!

Ekonomi

Ekonomirapporten, maj 2022

Efter en lång period av pandemi och osäkra förutsättningar står kommuner och regioner nu inför nya utmaningar. Återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som kommuner och regioner inte rår över. På kort tid har det ljusa framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina och de konsekvenser det medför.

Hur kan då denna starka ekonomi försvagas så snabbt?

Ta del av den senaste Ekonomirapporten från SKR, viktig information i dessa tider.

Kommunal verksamhet

Kommunala bolag ...

... fler nackdelar än fördelar? 
Antalet kommunala bolag har ökat kraftig sedan 1970-talet. Vilka är fördelarna med bolagisering av kommunal verksamhet? Hur tolkar de kommunala bolagens styrelseledamöter sitt uppdrag? Och finns det några samband mellan antalet kommunala bolag och korruption?

Torsdag 9 juni kl. 10.30-11.45

Läs mer och anmäl dig här.

SmåKoms medlemmar deltar gratis på SNS seminarier under 2022, uppge SmåKom vid anmälan.


Kontakt

Charlotta Haskovec, verksamhetsledare
E-post; charlotta@smakom.se
Telefon; 0706 725 649

www.smakom.se

facebookhomepageinstagram

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!