Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev december 2021


Händer i branschen

3 februari genomför region Väst sitt årsmöte. Mer information kommer på hemsidan.

8 februari har SGF kursen "Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder"

10 februari är det dags för årets första nationella seminarium "Från provtagning till åtgärd. Med kommunikation i fokus!" Mer information kommer på vår hemsida

3 mars genomför region Öst sitt årsmöte. Mer information på hemsidan.

Region Mälardalens, region Norr och region Syds datum för årsmöten kommer inom kort.


Inbjudan till årsstämma

Den 16 mars kl. 16.30 är det dags för Nätverket Renare Marks föreningsstämma. Stämman genomförs i anslutning till Vårmötets första dag. Alla medlemmar är välkomna att delta. Dokumentation inför årsstämman kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida senast två veckor före stämman.


Vill du engagera dig regionalt i Nätverket?

Bor du i Mälardalsregionen och skulle vilja engagera dig regionalt i Renare Mark? Det finns ett behov att förstärka region Mälardalen med nya ledarnöten! Skicka din intresseamälan till Emma, som är ordförande för regionen. 


Kurser inom SGF!

Vill du fördjupa dina kunskaper inom förorenade områden? 

SGF:s kurser ligger ute nu. 


Läs vår hemsida och följ oss på sociala medier

På vår hemsida hittar du vad som är pågång. Du kan också följa oss på sociala medier. 

linkedininstagramfacebook

Anmälan till Vårmötet

Vi planerar att öppna anmälningssidan den 12 januari nästa år!

Arrangörsgruppen planerar flitigt för Nätverkets största event. Styrelsen bevakar rådande läge med pandemin och agerar därefter.

All information om Vårmötet finns på vår hemsida och i samband med att anmälan öppnas kommer du att hitta program och information om studiebesök med mera på anmälningssidan. 

Du som var anmäld till Vårmötet 2020 och har fått ditt deltagande flyttat till 2022 kommer att få särskild information via e-post. Du som vill anmäla dig till Vårmötet och inte var anmäld till 2020, anmäler dig som vanligt.  

Vi håller tummar och tår för att vi får ses i Malmö!


Intervju med Krister Honkonen

Månadens intervju fortsätter Renare Mars 20-årstema med fokus på de personer som var med och startade upp Nätverket. Krister har arbetat med förorenade områden sedan 1997 och såg tidigt behovet av att dela och sprida kunskap inom området. Förutom att starta en sida som sammanställde info om förorenade områden var han med och startade Renare Mark 2001. I Intervjun nedan får vi läsa vad Krister har att berätta om den perioden och vad som driver honom i hans arbete...

Vad fick dig intresserad till att vara med och starta Renare Mark?
Jag var väl ganska tidigt medveten om att det saknades samlad information och kunskapsspridning om förorenad mark så när frågan kom var det givet att vara med. Jag hade åren innan startat upp min hemsida, MarksaneringsInfo (som numera är nedlagd), där jag samlat ihop mycket av informationen om den svenska branschen som ett led i att försöka få grepp om vilka som gjorde vad inom ämnesområdet.

Läs hela artikeln.


Ny rapport om belastning!

Nu är den äntligen här! SGI har i dagarna publicerat den efterlängtade rapporten: Bedömning av förorenade områdens belastning på yt- och grundvatten. Rapporten sammanfattar bland annat de rättsliga förutsättningarna för bedömning av belastning från förorenade områden och presenterar ett antal angreppssätt, som tillsammans kan användas för att göra en belastningsbedömning:

  • Jämförelse med effektbaserade koncentrationskriterier
  • Jämförelse med bakgrundshalter
  • Beräkning av akvatiskt fotavtryck
  • Beaktande av andra faktorer såsom ämnets farlighet, förekomst av flera ämnen samtidigt, tidsperspektiv och osäkerheter

Nyfiken på mer? Läs då rapporten som ni hittar här.


Nätverket Renare Marks nyhetsbrev distribueras till samtliga registrerade medlemmar i nätverket via e-post. Medlemskap kan tecknas individuellt eller korporativt för ett antal medlemmar på en organisation. Mer information finns på nätverkets hemsida eller kan fås genom att skicka e-post till nätverket. Artiklar och bilder till Nyhetsbrevet tas gärna emot och kan skickas till vår koordinator, kontaktuppgifter nedan. 

REDAKTION: Koordinator, Therese Steinholtz 0735-01 56 22 
therese.steinholtz@empirikon.se
Webbansvarig, Peter Harms-Ringdahl peter@envifix.se

ANSVARIG UTGIVARE: Ordförande: Johanna Svederud, 0707- 21 02 89, Johanna.svederud@liljemark.net

www.renaremark.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i Nätverket Renare Mark. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!