Sotenäs kommun - nyhetsbrev Näringsliv & utveckling - nr 202103

Nyhetsbrev länkat till näringslivsråd

I början av September hade vi ett så kallat näringslivsråd. Näringslivsrådet är ett forum att utväxla information och diskutera viktiga frågor tillsammans mellan kommun och det lokala näringslivet. Deltagarna, förutom kommunens tjänstepersoner, är representanter för:

 • Företagarna
 • LRF
 • Kusthandlarna
 • Byggsektorn
 • Turistföreningen
 • Livsmedelindustrin
 • Mekaniska industrin

Vid varje möte skrivs ett protokoll som ni kan hitta HÄR. En hel del information delas på dessa möten så i anslutning till dom kommer jag släppa ett nyhetsbrev där informationen upprepas för att så många som möjligt ska få del av den! Så detta nyhetsbrev blir en spegling av den informationen som delades på näringslivsrådet! 

LinkedIn

Bli del av mitt närverk på LinkedIn! Klicka på ikonen ovan!

Intresserad av olika typer av seminarium eller företagsträffar?

Ha koll på Företagsarenor Väst där alla relevanta seminarium och webinarium kontinuerligt läggs upp i samverkan med Orust, Lysekil, Munkedal, Tanum och Strömstad!

 

Hållbarhet i centrum

Hållbarhetsfestival 18-24 Oktober

I oktober är årets Hållbarhetsfestival! Kommunen kommer ha flertalet aktiviteter med tex föreläsningar, studiebesök på Marina Återvinningscentralen m.m. Vi vill gärna ha med företag också! Det är ett bra tillfälle att visa upp sin verksamhet och vad man jobbar med i hållbarhetsfrågor. Alla former av medverkande är välkommet.

Vill ni medverka eller har frågor kontakta vår Hållbarhetsstrateg Pia Bergenholtz eller Fredrik Handfast 
– Läs mer om festivalen HÄR
– Kommunen kommer löpande lägga upp information om aktivteter på vår egen hemsida, du hittar det HÄR

Fairtrade city diplomering

Kommunen ser just nu över möjligheten att bli en Fairtrade city. Det är en
diplomering för kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion och hållbar
handel i linje med Agenda 2030. Läs mer HÄR.

En förutsättning för att kommunen ska gå in i projektet är att det finns ett intresse från det lokala näringslivet att engagera sig, om intresse finns önskar vi återkoppling till vår Folkhälsostrateg Emma Vånder  eller Fredrik
Handfast

 

Utbildning och kompetensutveckling

Möjligheter via kommunens vuxenutbildning

Kommunen har idag flertalet löpande utbildningar inom sin vuxenutbildning. Nu vill vi även lyfta upp att vi kan ordna kortare uppdragsutbildningar för er lokala företagare. Det kan vara allt ifrån truckutbildning till motorsågskörkort. Har ni något behov och vill diskutera möjilgheter, ta kontakt med rektorn för vuxenutbildningen Daniel Nordström alternativt Fredrik Handfast

Kompetensutveckling - kostnadsfritt projekt!

Kompetensprogram Fenixz

Driver du ett litet eller medelstort företag och har behov av att lyfta kompetensen på dina medarbetare? Nu har du en unik möjlighet att få kostnadsfri hjälp via ett EU-finansierat projekt på Fyrbodals kommunalförbund! Projekt Fenixz gör en kompetenskartläggning tillsammans med dig som företagare samt utifrån det föreslår projektet skräddarsydda utbildningar! Allt helt kostnadsfritt för dig som företagare! Så passa på nu! Läs mer HÄR eller ta kontakt med projektkoordinator Rebecca Gren Östlund på Fyrbodal,  rebecca.gren.ostlund@fyrbodal.se  0522-44 08 60 

Start typing something...
 

Erbjudande och upphandling

Tillgänglighetsdatabasen - Få dina lokaler inlagda med hjälp av kommunens resurser!

Tillgänglighetsdatabasen finns på
www.t-d.se och det är en databas som erbjuder information om fysiskt tillgänglighet! 

Kommunen har tillgängliga resurser under 2021 och vi erbjuder oss att komma ut till er lokala företagare som vill få er lokal synliggjord i tillgänglighetsdatabasen! Vi har en kalenderfunktion där du bokar upp vår personal. Boka HÄR.

OBS att detta är resurser som vi endast har året ut, så passa på nu!

Upphandlingar i närtid

Under den närmaste tiden kommer en del intressanta upphandlingar. Några exempel på upphandlingar är:

 • Ramavtal för draggning av förlorade fiskeredskap
 • Grävtjänster, annons januari/februari 2022
 • Sotningstjänster från år 2022

Vi vill också ge ett tips om Upphandlingsportal Norra Bohuslän. Det är en upphandlingsportal där kommuner och kommunala bolag i norra Bohuslän lägger in sina upphandlingar! 

Vi vill även tipsa om att vi lägger upp resultatet av avslutade upphandlingar på vår hemsida! Läs mer HÄR.

 

Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mark och Exploatering

 • Under sommaren blev tre tidsbegränsade anställningar tillsvidareanställningar!
 • Stort fokus på företag under hösten

Byggenheten

 • För tillfället hög belastning med många ärenden och viss personalomsättning. Nyrekrytering pågår.

Översiktsplan 2022

 • Förslaget är ute på samråd nu, det är viktigt med företagens åsikter! Sista dag för att lämna kommentarer är 30/9.
 • Förslaget finns digitalt HÄR och man lämnar sina synpunkter direkt i verktyget under ”Vad tycker du?”

Sotenäs Symbioscentrum

Stärkt lokal samverkan – en väg till ökad lönsamhet och ökad hållbarhet

Funderar du på vad vi gör på symbioscentrum? Du kanske hört oss prata om cirkulär ekonomi samt industriell och social symbios men undrar hur vi jobbar med det i praktiken? Läs mer på HÄR om vad vi arbetar med och hur vi arbetar! Vi berättar även om hur du som företagare i Sotenäs kan få stöd och hjälp av oss!

Har du frågor, funderingar eller idéer - kom gärna in till oss på en kaffe eller boka in oss på en digital kaffe! Så ser vi hur vi kan hjälpa just dig!

 

Besöksadress: Hagabergsindustrigata 1, Kungshamn

Boka upp dig på en kaffe med: leif.andreasson@sotenas.se 0523-66 46 96 alternativt
fredrik.handfast@sotenas.se 072-20 33 785

Sent with Get a Newsletter
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!