Onsdag 3 augusti 2022
Strand-Bulletinen ges ut av Strandbadens Byaförening. 

Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.

www.strandbaden.info • info@strandbaden.info
Välkommen till sommarträffen!

Söndagen den 7 augusti kl 14-16 är det sommarträff för alla medlemmar i Strandbadens Byaförening. Träffen hålls i Beach Club (f d ”kyrkan” på Örestrand).

Årets tema är ”Partierna om Strandbaden”. Vi som bor i Strandbaden tycker mycket om Strandbaden. Men det finns en del som kan bli bättre. Nu är vi intresserade av att få reda på hur politikerna ser på Strandbaden och vad de vill göra för de boende. Det är val 11 september!

Varje parti som idag finns representerat i kommunfullmäktige i Höganäs disponerar vardera 10 minuter för att redogöra för hur man agerar på 4 utvalda frågor. Vi har valt ut följande frågor:

1. NSR Återvinningsanläggning
Anläggningen växer på alla håll. Mängden avfall, däribland farligt avfall, ökar. En stor damm har anlagts. Lakvatten leds ut i Margretebergsbäcken.


2. Väg 111
Trafiksituationen är farlig med svåra anslutningar och övergångar. Trafiken är omfattande och hastigheten är hög. Planer för en ny väg 111 öster om Strandbaden och Nyhamnsläge tycks obefintliga.

3. Örestrand och Margreteberg
Anläggningarna ägs av kommunen. I ett antal år har anläggningarna använts för tillfälliga boenden. Större delen av Örestrand har det senaste året hyrts ut för hotell och camping. Längre tillbaka i tiden användes båda anläggningarna helt för turism och besöksnäringen.


4. Naturområdet vid Margretebergs Strand

Kommunen äger till stor del detta område. Ett tag fanns planer på att kommunen skulle upplåta området för båtuppställning.


På slutet blir det en kortare frågestund, där åhörarna får ställa riktade frågor till en medverkande politiker i taget som ger ett kortfattat svar.

Sommarträffen avslutas med en eftersits. Strandbadens Byaförening bjuder på "kaffe med dopp" kl 16. Här blir det tillfälle för politikerna att prata och diskutera med väljarna

Observera att sommarträffen endast är öppen för medlemmar i byaföreningen. Om du är osäker på om du redan har betalat, kollar vi det gärna. Skicka ett mejl till info@strandbaden.info, så får du ett snabbt svar.Bra jobbat, Strandbaden!

Vid senaste medlemsräkningen i juli var vi 334 betalande medlemmar i Strandbadens Byaförening. Med Strandbadens ca 480 hushåll betyder det att 70 procent är medlemmar i föreningen (ska vi vara petiga fattas det två medlemmar med det har vi säkert löst efter detta nyhetsbrev – Bli medlem | (strandbaden.info).

Bra jobbat!

PS 1. Om du är osäker på om du redan har betalat, kollar vi det gärna. Skicka ett mejl till info@strandbaden.info, så får du ett snabbt svar.

PS 2: Vi har extra många nyinflyttade i Strandbaden denna sommar. Berätta gärna om byaföreningen för dina nya grannar!Foto: Sara Arvidsson.

Soligt midsommarfirande (som vanligt)

Solen tycks alltid skina över Strandbaden på midsommar – i alla fall om man får tro på bilderna från tidigare års firande.

Årets firande var precis lika lyckat som alla förväntar sig att det ska vara på midsommar. Jerry Melliander och Per Telg körde barnen på blomstervagnen och hämtade blommor och grönt till midsommarstången. Eva Almér stod för underhållningen med dans och musik och barnens föräldrar ledde lekarna.

Strandbadens Byaförening riktar ett varmt tack till alla som medverkade till en lyckad midsommarfest!Vill du veta mer
om Möllebanan?

I Strandbladet 2/2010 finns en längre artikel om ”Järnvägsäventyret Höganäs-Mölle” av Anders William Mölleryd.
Strandbladet hittar du här >>

DVD-filmen ”Sista tåget till Mölle” av Berndt Månsson berättar om Möllebanan och visar den sista turen, filmad från förarhytten.
Filmen kan du se här >>

Fikaträff på Nytorp

Grillen är tänd från kl 18. Alla är välkomna! Nytorp, Kullagatan 160, Strandbaden.

Till The Saints >>Byaföreningens skrivelse
om återvinningsanläggningen

Mark- och miljödomstolen fattade den 6 maj beslut om fortsatt och utökad avfallsverksamhet vid NSRs återvinningsanläggning. Merparten av ansökan beviljades. Utsläpp av vatten till Margretebergsbäcken gavs en prövotid på fyra år. Under prövotiden ska NSR utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för lokal rening av vatten. Under prövotiden gäller dessutom att utsläpp av lakvatten ska begränsas och får inte ske till Margretebergsbäcken under månaderna juni, juli och augusti.

Byaföreningens inlämnade synpunkter gav inga märkbara resultat. 

Vi är mycket oroade av att anläggningen tar emot och planerar för allt större mängder avfall, särskilt då allt mer avfall kommer från olika typer av industriell verksamhet.

Våra oroliga synpunkter handlade även om trafik, lukt, buller, damning och nedskräpning samt estetik.

Såväl NSR som Länsstyrelsen har överklagat till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Byaföreningen har lämnat en skrivelse med bl a våra kvarstående oroliga synpunkter. Skrivelsen är gjord av Stig Wiinberg och Calle Hellberg. Stig och Calle har tillsammans med Jörgen Synning och Mikael Wallenholm varit inbjudna till möte med ansvariga på NSR.

Byaföreningens skrivelse till Mark- och miljööverdomstolen finns här >>


Gilla Strandbaden!

Visa att du gillar Strandbaden!

Bordsflagga 18 x 12 cm, 50 cm hög.
195 kr

Fasadflagga 117 x 70 cm med stång och metallfäste.
650 kr

Flagga 200 x 120 cm.
625 kr

Moms ingår. Skicka din beställning till:

info@strandbaden.info

Har du bilder
från det gamla Lönnskog?

Nästa nummer av Det Gamla Strandbaden handlar bl a om Lönnskog, Strandbaden station, Hotell Strandbaden och bebyggelsen fram till Marstrandsgatan..

Har du bilder, berättelser och minnen får du gärna höra av dig.

Kontakt:
Ragnar Falck, 070-524 80 54, ragnar.falck@falcks.eu.


Har du betalat medlemsavgiften?

Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll.

Bankgiro 5559-7306
Swish 123-562 54 47
Ange namn och adress.

Tack för att du stöttar vår by!

Om du är osäker på om du betalat, kollar vi det gärna. Skicka ett mejl till info@strandbaden.info så får du ett snabbt svar.

PS: Om du tecknat Kullabygdens Byaför­eningars Elavtal med Dalakraft ska du redan ha betalat medlemsavgift för de tre år avtalet omfattar, dvs 2020, 2021 och 2022.


Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!