SBR Byggutbildning 1/2022

Nedan finner du ett utbud av våra kurser kommande månad

 

Vi anpassar alltid våra kurser till digitalt alternativ om rekommendationer gällande COVID-19 så säger. Därav kan nedan fysiska platser komma att ändras till digitalt.  

 

God fortsättning med hopp om ett år fullt med kunskap och utveckling!

 

NY KURS: 

Vi har nu satt in en ny kurs i vårt program, besiktning av våtrum. Mer information om kursen finner du här

 
Samtliga kurser och symposium →
 
 

Entreprenadbesiktning steg 1

17-18 januari digitalt, 8-9 februari Stockholm, 14-15 mars Göteborg

Steg 1 omfattar både juridik och metodik.

Vi går igenom rutiner för att genomföra en besiktning på ett formellt riktigt sätt. Förutom praktiska exempel presenteras checklistor av olika slag samt mallar för utlåtande och bilagor m.m.

Mer information och anmälan här

 

Kontrollansvarig enligt PBL

31 januari - 3 februari Göteborg, 16-19 maj Stockholm

Kursen ger kunskaper om bl.a.

  • Plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 
  • Boverkets byggregler 
  • Boverkets föreskrift av europeiska konstruktionsstandarder 
  • Övriga regler boverkets krav på kännedom för kontrollansvariga
  • Entreprenadjuridik/avtal som AB04, ABT06, ABS18, Konsumenttjänstlagen mm
  • Kvalitets- och miljöledningssystem SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015

Mer information samt anmälan här

 

Diplomerad inom Areamätning

3 februari Göteborg, 10 maj Uppsala

Välkommen till denna kurs i Areamätning för uppmätning av småhus och lägenheter. Kursdagen kommer vara både praktisk och teoretisk.

Syftet med kursen är att du som besiktningsman eller tekniker, ska få god kunskap om hur man utför en korrekt uppmätning gällande lägenheter och småhus avseende boarea respektive biarea.

Mer information samt anmälan här

 

Avancerad Entreprenadjuridik 

10 februari Malmö, 12 maj Stockholm

Kursen kommer att innehålla genomgångar av de senaste rättsfallen inom entreprenadjuridiken med hjälp av grupparbeten. Genomgång av frågorna och svar samt alternativa lösningar sker gemensamt.

Mer information och anmälan här

 

Byggprojektledning block Produktion

14-16 februari Stockholm

Blocket med inriktning på Produktion fokuserar på din roll som projektledare från genomförande till överlämning (3 dagar): Styrning, ekonomi, planering, genomförande, avslut samt entreprenadjuridik.

Mer information samt anmälan här

 

ABK 09

17 februari Digitalt, 11 maj Stockholm

Kursen ger dig grundläggande kunskaper avseende ABK 09, det standardavtal som används vid konsultuppdrag. Kursen tar bland annat upp hur ett konsultuppdrags omfattning preciseras, vilka krav som ställs på konsultens sätt att utföra uppdraget samt konsultansvars- och ersättningsfrågor.

Mer information samt anmälan här

 

Byggprojektledning block Projekteringsledning

21-24 februari, Stockholm

Blocket med inriktning på Projekteringsledning fokuserar på din roll som projektledare från godkänd systemhandling till godkänd detaljprojektering (4 dagar): Initiering, styrning, ekonomi, planering, genomförande, myndighet och planprocessen, avslut, samt upphandling/juridik.

Mer information samt anmälan här

 

Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

 

FacebookLinkedIn
 
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!