SBK INFO

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är förtroendevald, funktionär eller kontaktperson för ditt distrikt, din rasklubb eller lokalklubb. Skicka gärna vidare informationen till fler berörda.

Klubb och organisation

 

Nytt medlemssystem

Vi är nu mitt uppe i bytet av medlemssystem. Under tiden som det arbetet pågår går det inte att komma åt eller ändra någon information i Medlem Online. 

Det är ett omfattande arbete som pågår med migrering av data och noggranna kontroller av data. Kontrollerna är nödvändiga för att säkerställa att all information kring medlemskap, aviseringar och genomförda betalningar stämmer. 

Vi ber om förståelse för att detta tar tid och beräknar att vi ska vara i drift med det nya systemet i slutet av nästa vecka. I starten går vi live med grundfunktionalitet och bygger sedan på funtionaliteten successivt. Detta för att säkerställa att vi får allt korrekt på plats. 

Inspelningen av utbildningen för medlemsansvariga håller på att klippas. Länken till inspelningen skickas sedan ut till distrikt, lokalkubbar och rassklubbar via e-post till den adress SBK Info går ut till.

Information om det nya medlemssystemet läggs upp löpande på hemsidan.

 

Förlängning av Zoom-konton?

Förbundet har under två år erbjudit distrikt, rasklubbar och lokalklubbar en möjlighet att bedriva verksamhet på distans via verktyget Zoom och nu kommer ett erbjudande om förlängning.

Förlängning eller avbeställning av prenumeration på Zoom-licens för förening inom Brukshundklubben behöver skickas in senast 27 februari 2022.

Läs mer här.

Inför års- och fullmäktigemöten 2022

Kennelklubben har hävt sin avrådan från fysiska års- och fullmäktigemöten. Information, rutin för hur man byter från/till digitalt eller fysiskt möte samt svar på vanliga frågor inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2022 finns samlade i en FAQ (frågor och svar). Se även föreningens stadgar för mer detaljer; FAQ inför möten 2022.

På den här samlingssidan om årsmöten finns allmän information, mallar och svar på vanliga frågor att ta del av.

Kallelse till kongressen 2022

Rasklubbar och distrikt kallas till Svenska Brukshundklubbens kongress den 7–8 maj 2022 på Radisson Blu Arlandia Hotel.

Förbundsstyrelsens mål och önskan är att i första hand kunna genomföra årets kongress fysiskt med hänsyn taget till gällande restriktioner och förutsättningar. Förbundet följer utvecklingen av covid-19 noggrant och kongressens upplägg och genomförande kan komma att ändras med kort varsel. Eventuella justeringar samt utförligare detaljer kring deltagandet skickas ut till anmälda deltagare inför kongressen.

Kallelse har skickats ut till distrikt och rasklubbar. Sista anmälningsdag är den 9 mars. Som förberedelse inför kongressen genomförs två digitala diskussionsforum den 12 resp. 19 april, till vilka en representant per distrikt och rasklubb bjuds in att delta. Inbjudan skickas ut i samband med kongresskallelsen.

Kongresshandlingar kommer i år i enlighet med Svenska Brukshundklubbens hållbarhetsmål samt 2022 års tema Hållbarhet att distribueras digitalt.

Läs mer om kongressen här.

 

Hundägarutbildning

 

Lärarutbildning

Nu finns inbjudan ute till SBK Lärare specialsök. Sista anmälningsdag är den 18 mars och utbildningen startar digitalt 7 april.

Läs mer och anmäl dig här.

 

Avel och hälsa

 

Kurs för blivande utställningsarrangörer (CUA)

Den 2–3 april 2022 inbjuder utskottet för avel och hälsa till kurs för blivande certifierade utställningsarrangörer (CUA) i Uppsala. Alla ras-, special- och länskennelklubbar som ansöker om att arrangera officiell utställning ska ha en utbildad ansvarig utställningsarrangör. För att delta i kursen ska du ha ringsekreterarutbildning alternativt en mångårig erfarenhet som utställningsarrangör.

Här kan du läsa mer om utbildningen och anmäla dig.

Anmälningsavgifter vid utställning

Brukshundklubben följer även fortsättningsvis länsklubbarnas praxis, och nya minimiavgifter för utställningar har fastställts för 2022/2023. Avgift nationell utställning från och med 2022-01-01: Junior-, unghunds-, öppen-, bruks- och championklass: 350 kr; Veteranklass: 300 kr och Valpklass: 200 kr.

Läs mer om avgifterna här.

Utställning och auktorisation att döma VEO

Vostotjnoevropejskaja ovtjarka (VEO) är ny ras inom SBK och ingår i de raser som från och med 2022-01-01 har rätt att delta på utställningar arrangerade av SBK. Detta innebär att lokalklubbar och distrikt som arrangerar utställning för SBK:s raser behöver säkerställa att exteriördomare vid kommande utställningar har auktorisation att döma rasen. Om så inte är fallet kan dispens sökas (hos SKK:s domarkommitté) av svensk domare som har dömt närliggande raser.

Läs mer om rutinerna kring detta här.

Ny kurslitteratur på mentalutbildningar

Med anledning av att Mentalitetsboken, som varit angiven som kurs-/referenslitteratur på flera mentalutbildningar, inte längre går att få tag i har utskottet för avel och hälsa beslutat att byta ut den mot Jan Gyllenstens bok ”Din hunds beteende i vardag och träning”.

Boken finns att köpa här i SBK shopen.

Mentalbeskrivarutbildning

Utskottet för avel och hälsa bjuder in till Mentalbeskrivarutbildning med början i april. Utbildningen riktar sig till medlemmar som är testledare för Mentalbeskrivning hund (MH) och nu vill bli beskrivare.

Här kan du läsa mer och anmäla dig.

Hundhälsoevent

Utskottet för avel och hälsa bjuder in till 2-dagars seminarium i Hundhälsa 5–6 november 2022. Under dom här två dagarna kommer det att bjudas på ny kunskap och vetenskap om hundars rörelser, hur hundars form och utseende påverkar funktions- och prestationsförmågan, om valpars tillväxt och hur den vuxna hundens kropp kan utvecklas. Föreläsare är professor Martin Fischer från Tyskland, Dr. Ann Essner samt Dr. Helga Westerlind. Obs! Seminariet är på engelska.

Här kan du läsa mer och anmäla dig.

 

Prov och tävling

 

SM arrangör sökes

Det finns i dagsläget ingen arrangör till SM i lydnad och rallylydnad 2023. Kanske är ditt distrikt eller din klubb de vi söker?

Läs mer här.

Domarkonferens i rallylydnad

Den 8 - 9 oktober 2022 inbjuder Svenska Brukshundklubben auktoriserade domare i rallylydnad till en konferens om de nya reglerna som träder i kraft 2023. Från varje distrikt får två domare möjlighet att delta på central bekostnad. Förbundet bekostar mat, logi och resa för dessa två domare. Mer information kommer närmare konferensen.

Nya rutiner vid aspirantprov för lydnadsdomare

Från och med nu kommer de teoretiska och praktiska proven att genomföras på liknande sätt som inom brukset. Med andra ord kommer filer att mailas till provledaren och inte postas som innan. Arrangören skriver sedan ut dokumenten själv. Det här görs för att snabba upp hela processen kring proven då man slipper postens leveranstider.

 

Nyhet i SBK shopen

Konsten att spåra -

Lär dig grunderna i personspår   

Att lära sin hund personspår är ett bra sätt att ge sin hund mental stimulans. Boken är en introduktion till personspår för nybörjaren. Den innehåller förutom text och bilder, även illustrativa övningar. Boken passar som kurslitteratur.

Du köper boken här i SBK shopen.

 

Vår samarbetspartner:

 

Postadress:
Svenska Brukshundklubben
Box 4, 123 21 Farsta

Besöksadress:
Fryksdalsbacken 20, Farsta 

 

Home PageFacebookInstagramLinkedInYouTube

Telefon:
Vxl: 08-505 875 00

Kontakt medlemsfrågor

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!