Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SBR Byggutbildning 10/2021

Du finner samtliga kurser samt symposium här. Vi har även lagt ut flertalet av vårens kurser för bokning.

Välkommen!


Entreprenadbesiktning steg 1

10-11 november i Göteborg

Steg 1 omfattar både juridik och metodik där Besiktningsman och advokat föreläser tillsammans. 

Vi går igenom rutiner för att genomföra en besiktning på ett formellt riktigt sätt. Förutom praktiska exempel presenteras checklistor av olika slag samt mallar för utlåtande och bilagor m.m.

Mer information och anmälan här.


Kontrollansvarig enligt PBL

15-18 november Stockholm

Grundkurs 4 dagar + inkl. tentamen
(Kurs anpassad efter Boverkets krav)

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, men för certifiering finns krav på utbildning eller arbetslivserfarenhet m.m enligt Boverkets regel BFS 2001:14 KA 4 med ändringar.

Mer information och anmälan här.


Entreprenadbesiktning steg 2 samt tentamen

22 november Stockholm, 8 december Göteborg

Under kursdagen går vi igenom entreprenadbesiktningen för det faktiska projektet enligt en övningsuppgift som ni får efter steg 1, från förbesiktning under entreprenadtiden till särskild besiktning efter garantitidens utgång. Kursdagen avslutas med repetition av juridiken samt en genomgång av ISO 9001.

Mer information och anmälan här


Annons:


Diplomerad inom fuktmätning

29-30 november i Stockholm

Kursen vänder sig till tekniker som arbetar med överlåtelsebesiktning eller kontroll/utredning av fukt – och mögelskador. Kursen omfattar bl. a mikroorganismer, fuktmekanik, byggteknik, kritiska konstruktioner, fuktmätningsrutiner, visning av mätinstrument samt praktikfall i byggnader.

Mer information samt anmälan här


Avancerad entreprenadjuridik

30 november i Stockholm

Kursen kommer att innehålla genomgångar av de senaste rättsfallen inom entreprenadjuridiken med hjälp av grupparbeten. Genomgång av frågorna och svar samt alternativa lösningar sker gemensamt.

Mer information och anmälan här


PBL

1 december, Stockholm

Mål med kursen:
Grundlig genomgång av Plan- och bygglagen samt även de förändringar som tillkommit.

Deltagare:
Kursen vänder sig till alla som berörs av Plan & Bygglagen: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter av olika slag (arkitekter, konstruktörer, akustiker, geotekniker, fuktkonsulter m.fl.)

Mer information samt anmälan här.


Annons:


BBR

2 december, Stockholm

Mål med kursen:
Grundlig genomgång av Boverkets byggregler samt även de förändringar som tillkommit; främst på energiområdet där större förändringar skett på sistone

Deltagare:
Kursen vänder sig till alla som berörs av Boverkets byggregler: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter av olika slag (arkitekter, konstruktörer, akustiker, geotekniker, fuktkonsulter m.fl.)

Mer information samt anmälan här.


Ledarskap i projekt

3 december, digitalt

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är projektledare, byggledare eller projekteringsledare och vill öka din kunskap inom ledarskap. Utbildningen är även till för dig som är projektdeltagare och som är nyfiken på vad det innebär att leda andra människor och att själv bli ledd.

Mer information och anmälan här


En KAs roll

6 december, digitalt

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar som Kontrollansvarig i dagsläget och vill ha mer kunskap samt information gällande kontrollplaner och det praktiska arbetssättet.

Förkunskaper:Certifierad KA

Mer information samt anmälan här


Annons:


Plåt i teori och verklighet

7 december, Stockholm (ev ändras till digitalt)

Vid besiktningar uppstår inte sällan diskussioner om utförandet av plåtarbeten. Bristfälliga handlingar samt generella hänvisningar till AMA Hus innebär ofta varierande kvalitet och utformning. Det är även nödvändigt att beskrivare och projektörer utarbetar förfrågningsunderlag och detaljer som är relevanta för respektive projekt.

Mer information samt anmälan här


ABK 09

9 december i Stockholm

Kursen ger dig grundläggande kunskaper avseende ABK 09. Efter kurstillfället har du kunskaper i både beställarens och konsultens skyldigheter och rättigheter. Vi tar bland annat upp hur ett konsultuppdrags omfattning preciseras, vilka krav som ställs på konsultens sätt att utföra uppdraget samt konsultansvars- och ersättningsfrågor.

Mer information och anmälan här


Fördjupningskurs för Byggnadsinspektörer

10 december, digitalt

Mål med kursen:
Fördjupningskurs för verksamma byggnadsinspektörer med målet att avhandla komplicerade och aktuella frågeställningar.

Deltagare:
Kursen vänder sig främst till byggnadsinspektörer, såväl erfarna som mindre erfarna, dock är även andra aktörer välkomna exempelvis kontrollansvariga.

Mer information och anmälan här


Annons: 


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.