NSPH Nyhetsbrev Nr 6 2022. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 6 – torsdagen den 23 juni 2022

Save the date 25/8: Paneldebatt med riksdagspartierna

Välkommen till vår digitala paneldebatt inför valrörelsen! 

Samtliga riksdagspartier deltar med socialpolitiska talespersoner för att debattera NSPH:s valfrågor om bättre vård och stöd, starkare brukarinflytande och framsynt finansiering för brukarrörelsen med bland annat förslag på Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP).

När: Torsdag 25 augusti kl 13.00-14.00.

Anmälan till att delta digitalt på paneldebatten>>

Vill du delta i samtalet i sociala medier? Använd gärna vår hashtag #SåVillViHaDet.

Läs mer här om våra valfrågor>>


Save the date 10/10: World mental health day

World mental health day (WMHD) går som vanligt av stapeln 10/10! NSPH arrangerar traditionsenligt en temadag med anledning av detta, i år med fokus på en av våra valfrågor som handlar om mötet med vården och att människor ska få bättre vård och omsorg som är lättillgänglig, jämlik och rättssäker.

Välkommen att tillsammans med oss belysa denna viktiga fråga. Vi på NSPH vill se en psykiatrisk vård och omsorg med god kvalitet som utgår från vetenskap, de professionellas erfarenheter och erfarenheterna hos personer som på olika sätt lever med egen eller någon närståendes psykiska ohälsa.

När: Måndag 10 oktober (eftermiddag).
Var: The Park Södermalm, Magnus Ladulåsgatan 1 i Stockholm.
Hur: Hybrid med möjlighet till både digitalt och fysiskt deltagande.
Anmälan: Mer information och en anmälningslänk kommer att skickas ut i början av hösten.

Det övergripande globala temat för WMHD i år är "Make mental health & well-being for all a global priority".

Läs mer om WMHD globalt>>


Save the date 23/9: Psykisk ohälsa har ingen ålder

NSPH:s projekt Åldras och må bra bjuder in till en digital halvdagskonferens om äldres psykiska hälsa. Ta del av aktuell kunskap, inspirerande exempel och konkreta verktyg. Boka in datumet redan nu!

När: Fredag 23 september kl. 09.00-12.00
Var: Digitalt
Pris: Kostnadsfritt

Gör en intresseanmälan (icke-bindande)>>

Konferensen vänder sig framför allt till beslutsfattare och profession inom vård och omsorg, myndighetspersoner och intresseorganisationer inom området psykisk hälsa, men är öppen för alla med intresse för området.


Enkät om stöd till unga med psykisk ohälsa

Vi söker dig som är 15-25 år och som har erfarenhet av psykisk ohälsa samt stödjande insatser från samhället, för att svara på en enkät om dina erfarenheter. Tack för din hjälp!

Till enkäten>>


Inflytande i rättspsykiatrin lanserar en antologi

NSPH:s projekt Inflytande i rättspsykiatrin har lanserat antologin ”Dömd till vård – berättelser från rättspsykiatrin”.

I boken har vi samlat erfarenheter från patienter och anhöriga om hur det är att leva med rättspsykiatrisk vård. Dessa grupper har ofta svårt att göra sina röster hörda, det är därför extra viktigt att lyfta erfarenheter från de som vet bäst hur vården fungerar – och hur den kan bli bättre.

Antologin går att beställa kostnadsfritt (frakt tillkommer) i vår webbutik och finns även som pdf och ljudbok.

Läs mer och beställ boken>>


Nytt projekt: Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

Jan Ström och Elna Lassbo, projektet "Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet". Foto: Caroline Andersson.

NSPH:s nya Arvsfondsprojekt Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet ska sätta fokus på anhöriga till personer med samsjuklighet, psykisk ohälsa i kombination med skadligt bruk och beroende. Målet är bättre vård och stöd för anhöriga till personer med samsjuklighet. Projektet kommer att genomföras i regionerna Stockholm och Västmanland.

Projektet startade 1 maj 2022 och NSPH har anställt Jan Ström, projektledare, och Elna Lassbo, kommunikatör. Vi kommer också att rekrytera ytterligare en medarbetare i projektet under hösten på 50 %.

– Vi ser fram emot att på allvar komma i gång efter sommaren. Det känns viktigt att redan från början tänka långsiktigt i arbetet och bygga upp ett nära samarbete med organisationerna i brukarrörelsen, men även andra aktörer som folkbildningen och vården där erfarenhet av området finns. Projektet hade aldrig blivit verklighet om det inte vore för alla olika partners som så tydligt signalerat stort engagemang och en vilja att medverka, säger Jan Ström, projektledare.

Som några kanske minns, så var det i december 2021 som NSPH fick besked om att Arvsfonden beviljat bidrag till projektet för tre år. Det är vi så glada och stolta över och det är även Arvsfonden, som skickade ut ett särskilt pressmeddelande om det.

Läs Arvsfondens pressmeddelande>>

Läs om när vi på NSPH fick besked om projektet>>

Efter sommaren kommer vi att återkomma med mer information om projektet.

Vill du komma i kontakt med projektet?
Hör gärna av dig till Jan Ström, projektledare Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet
jan.strom@nsph.se


Ta hjälp av oss för att komma igång med brukarinflytande!

NSPH vill göra arbetet med brukarinflytande så enkelt som möjligt.

Grunden i arbetet med brukarinflytande är Handbok i brukarinflytande. Där kan ni läsa om all den erfarenhet och kunskap vi har samlat på oss kring metoder, möjliggörare och hinder.

För att sedan komma igång med arbetet har vi tagit fram utbildningar och workshops med fokus på hur just ni ska göra för att starta igång. Den kan beställas av till exempel kommuner, regioner, brukarföreningar och verksamheter.

För att beställa utbildningar, skicka e-post till Lovisa Lundqvist, utbildningskoordinator:
lovisa.lundqvist@nsph.se

Beställ handboken här>>


Möt Lovisa!

Lovisa Lundqvist, utbildningskoordinator på NSPH

– Jag är en folkbildare i själen! Jag har jobbat med folkbildning de senaste tio åren och jag anordnar ofta studiecirklar på min fritid. Så kort och gott, jag gillar att möta andra människor och att vrida och vända på åsikter – jag är en person som älskar att lära mig och att lära ut. 

Lovisa har en utbildning i folkhälsa och psykologi. Hon har mestadels arbetat inom ideell sektor och tycker om att arbeta mot en vision att göra samhället bättre. På NSPH får Lovisa möjlighet att vara med och påverka vården till att bli bättre, genom sitt arbete som utbildningskoordinator.


NSPH driver debatten

Under senvåren har vi haft flera framgångar i samhällsdebatten. För oss som arbetar med påverkan är det här ett kvitto på att NSPH driver viktiga frågor. Att vi hörs och syns i media betyder också att vi alla tillsammans får större möjligheter att förändra.

”M ignorerar behoven inom rätts­psykiatrin”

Debattreplik i Svenska Dagbladet 27 maj 2022

Varför vill Moderaterna förhindra ett tryggare samhälle genom att ignorera behoven inom rätts­psykiatrin för en förbättrad och mer kostnads­effektiv vårdprocess? Det frågar NSPH:s debattörer i en replik.

Conny Allaskog, ordförande NSPH, Sten Lundin, egenerfaren i rättspsykiatrisk vård (NSPH), och Emelie Lundin, projektledare Inflytande i rätts­psykiatrin (NSPH), ställer frågan till Charlotte Broberg och Johan Forssell.

Läs mer>>

"Psykiatrin blir effektivare av brukarinflytande"

Debattreplik i Dagens Medicin 31 maj 2022

Hur ska vården kunna bli individanpassad och effektiv om den inte utgår från de behov som patienter, anhöriga och närstående själva beskriver, undrar Conny Allaskog, ordförande NSPH.

Den psykiatriska vården och socialpsykiatrin kan arbeta betydligt mer effektivt än i dag genom att införa brukarinflytande i verksamheten. På så sätt får professionen ett oumbärligt komplement med patienters och brukares perspektiv, vilket utvecklar verksamheten och resulterar i en mer effektiv och ändamålsenlig vård. Samtidigt minskar patienternas stigma och undermakt.

Läs mer>>

"Ge personer med samsjuklighet vården som de behöver"

Debattartikel i Altinget 7 juni 2022

God vård måste finnas tillgängligt tidigt för personer med samsjuklighet. Det skulle kunna leda till att vi sparar oerhört mycket – både i enskildas lidande och i samhällets ekonomi, skriver Conny Allaskog, ordförande NSPH.

Vi vill att det satsas på beroendevården i takt med att ny kunskap utvecklas, och att man ser beroendet som en behandlingsbar sjukdom. Gamla förlegade, moraliskt nedvärderande attityder måste bort.

Läs mer>>


UserInvolve – forskning om brukarinflytande

NSPH deltar i forskningsprogrammet UserInvolve, om brukarinflytande inom psykisk hälsa. Programmet har under våren startat ett öppet och interaktivt digitalt forum. Där rapporteras forskares senaste resultat inom brukarinflytande och olika aktörer bjuds in för att diskutera hur man kan gå vidare utifrån resultaten. Varmt välkommen vid nästa tillfälle som är 22/9!

Den 17 maj blev det en mycket välbesökt premiär. Forskaren Hilda Näslund föreläste om mönster i brukarrevisioner. Efteråt blev det engagerad diskussion om vad som behövs för att brukarrevisioner ska leda till verklig förändring.

SAVE THE DATE: Du kan redan nu boka in nästa Forum UserInvolve den 22 september kl. 13.00-15.00. Då föreläser Jens Ineland på uppdrag av Nordisk Välfärdscenter av brukarinflytande för utsatta grupper på verksamhets- och systemnivå. Jens är docent i socialt arbete vid Umeå universitet. Vi återkommer med mer information efter sommaren. 

Intresseanmälan 22/9:userinvolve@umu.se

UserInvolve är ett forskningsprojekt om utvecklande av hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa. Det är ett samarbete mellan svenska lärosäten, den organiserade brukarrörelsen och välfärdsaktörer. Syftet är att öka kunskapen om inflytande och delaktighet för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa.


Allmänna råd för tvångsvård och rättspsykiatri

NSPH har fått möjlighet att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård med tillhörande konsekvensutredning.

Myndigheten nämner i inledningen den utsatthet som patienter inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården befinner sig i. Något som vi vill understryka. Att stärka rättssäkerheten, patientsäkerheten och barnrättsperspektivet för dessa patienter samt delaktigheten i vården har länge varit en prioriterad fråga för NSPH.

Ta del av hela remissvaret>>


Nya poddavsnitt – om Safewards och SiS-institutioner:

Anna och Veikko om Safewards

Anna Björkdahl och Veikko Pelto-Piri är båda forskare och studerar just nu en metod som kallas Safewards. Syftet med metoden är att skapa en tryggare och mer hälsofrämjande miljö i psykiatrins slutenvård.

De olika åtgärderna man arbetar med är väldigt konkreta och omfattar såväl personal som patienter. Genom att lära känna och få fler perspektiv på varandra, blir man bättre på att både förebygga konflikter och att lösa dem om de ändå uppstår.

Lyssna här>>

Stella och Fanny om tjejer, NPF och SiS-institutioner

Stella Österling har levt en stor del av sitt liv i olika familjehem och på statens särskilda ungdomshem (SiS-institutioner). Det har inte alltid fungerat så bra. Ofta har man haft lite eller ingen kunskap alls om hennes funktionsnedsättningar (autism och ADHD).

Fanny Eklund arbetar på Riksförbundet Attention med projekt Ung dialog. De har sett att just tjejer med NPF-diagnoser ofta får dålig vård och stora problem när de hamnar i olika former av samhällsvård – därför har de skrivit rapporten ”Vad är det för fel på dig?”.

Lyssna här>>


Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!

NSPH:s kansli har stängt för ledighet 4 juli-8 augusti. Vi ser fram emot att ses igen i augusti!


facebooktwitterhomepagelinkedininstagram

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till info@nsph.se

Besök vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.


Avregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!