Nyhetsbrev från GodaHus mars 2022. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vårhälsningar från GodaHus!

""

Här kommer info från styrelsemötet i januari och senaste nytt!

I detta nummer - urval

  • Medlemsdag med föreläsningar och föreningsstämma 28 april - Vi träffas fysiskt igen!
  • Ny utbildningssatsning i egen regi – Drift- och fastighetstekniker - det finns platser kvar!
  • Senaste nytt från våra projekt - Klimatneutrala Kalmar-Växjö
  • Senste nytt från temagrupperna - NY GRUPP: GodaEff
  • Examens-och projektarbete - Dags att anmäla intresse NU!
  • Följ oss på LinkedIn- Kommunikationskampanj för cirkulärt byggande

Medlemsaktiviteter

Medlemsdag med föreläsningar och föreningsstämma 28 april!!

Vi kommer äntligen att arrangera en medlemsdag där vi träffas fysiskt i samband med föreningsstämman den 28 april i Kalmar. Det blir ett fullmatat program med information om vår verksamhet i GodaHus. Vi kommer att vara hos vår medlem Region Kalmar vid Länssjukhuset och det nya psykologiblocket där vi kommer att göra ett studiebesök.

Se inbjudan med obligatorisk anmälan här. Välkommen!


Ny utbildningssatsning i egen regi – Drift- och fastighetstekniker

Vår egen utbildningssatsning för Drift- och fastighetstekniker blev väldigt uppskattad och vi fick in över 30 anmälda. Utbildningen kör igång den 17 mars i Växjö. Kontakta eva.gustafsson@conservator.se om du har frågor – det finns några platser kvar om du är snabb! Se mer på godahus.se

Utbildningen är planerad att hållas fysiskt på olika ställen runtom i sydost med början i Växjö. Den är öppen för både GodaHus-medlemmar och andra som ännu inte är det – så sprid gärna inbjudan till andra!


Våra projekt - senaste nytt

LÅGAN-Energirenovering

Vi har fått förlängning på detta projekt under hela 2022. Vi kommer att kunna fortsätta följa våra tre piloter hos Region Kalmar, Region Blekinge och Växjöbostäder under ledning av Martin Skoglund, Växjöbostäder/GodaHus.

Logotype Lågan

Vi får också chans att starta upp ytterligare renoveringspiloter i vår sydostregion där man får lära sig att jobba med Totalmetodiken och Rekorderlig Renovering (metoder framtagna av BeBo/Belok).

Är du intresserad?Kontakta martin.skoglund@godahus.se

15 mars presenterar Martin, under en timme, arbetet hittills inom projektet. Se inbjudan nedan under GodaEff. Ytterligare information ges av Martin på medlemsdagen i Kalmar den 28 april.


DIACCESS

GodaHus och vår medlem Vöfab deltar i Växjö kommuns EU-projekt där vi demonstrerar ett smart värmesystem i tre skolor. Vi har bildat ett Innovationspartnerskap tillsammans med Winniio och NODA där nu en lösning håller på att tas idrift. Lösningen bygger på sex olika sensorer i varje klassrum som via AI styr varje radiator individuellt. Mer information kommer att ges på medlemsdagen i Kalmar den 28 april! Se också diaccess.se.


Klimatneutrala Kalmar-Växjö

Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities deltar GodaHus i både Kalmars och Växjös respektive projekt. GodaHus genomför aktiviteter inom framförallt återbruk av byggmaterial och energieffektivisering och har speciellt ansvar för att involvera och samordna alla våra medlemmar över hela sydostregionen.

Kontakta stefan.olsson@godahus.se för mer information.

Läs mer om våra pågående projekt på www.godahus.se


Temagrupperna - senaste nytt

Skruvarna

Nytt möte planeras till senare i vår. För frågor och tips kontakta Barna Benedek

Solstrålarna

Nytt möte planeras till senare i vår. För frågor och tips kontakta kontakta Ulf Klint


GodaTech

GodaTech genomförde två workshoppar tillsammans med Linnéuniversitetet, 1 mars i Växjö och 2 mars i Kalmar, under rubriken Internet of Things – IoT.

""

Under vägledning av Mustafa Omareen och Hatem Algabroun från Linnéuniversitetet, kopplade vi upp temperatur- och luftfuktighetssensorer till molnet via Loranätet och skickade data som vi sen kunde visualisera i realtid. En mycket lärorik workshop där vi verkligen fick ”känna och klämma” och fick värdefulla insikter om ”digitaliseringens” möjligheter och utmaningar!

Sammanlagt var det ett tiotal GodaHus medlemmar som deltog i de båda workshopparna och vi hoppas nu kunna fortsätta samarbetet med Linnéuniversitetet inom digitaliseringsområdet i olika former för att effektivisera bygg- och fastighetsbranschen.

Är du intresserad? Tag kontakt med Ajdin Kurtovic som håller ihop vår temagrupp GodaTech.

Läs mer info på Linnéuniversitetets hemsida.


GodaHåll

Sedan årsskiftet har två möten genomförts. 22 februari fick vi ta del av en återbruksinventering – live från en skola i Nybro, där vi fick mycket bra tips. Se GodaHåll - dokumentation - GodaHus för inspelning av inventeringen.

""

1 mars presenterade åtta GodaHåll-medlemmar pågående och kommande återbruksrelaterade satsningar. Det pågår mycket i hela regionen!

Håll koll på godahus.se/godahall/. För frågor och tips kontakta Anders Lundgren

Välkommen på inspirationsföreläsning om fossilfria förskolan Hoppet! 
23 mars, kl 08.30, online

Ta chansen och lyssna på Hanna Ljungstedt, miljöingenjör med ansvar för klimatberäkningar på Sveriges första fossilfria byggnad: förskolan Hoppet i Göteborg. Föreläsningen arrangeras gemensamt av GodaHåll och Växjö kommun inom ramen för Earth Week. Anmäl dig till föreläsningen genom att maila Anders Lundgren

Projektansökan med Kalmar, Danmark och Polen

GodaHus har tillsammans med Kalmar kommun, den danska kommunen Holbaek och den polska kommunen Rumea, beviljats medel från Interreg South Baltic Programme, för planering av projektansökan inom området cirkulärt byggande. Projektet pågår mars-juli 2022.

Arbetsgrupp om förfrågningsunderlag

GodaHåll har under våren startat en arbetsgrupp med fokus på förfrågningsunderlag för att möjliggöra mer återbruk. Kontakta stefan.westblom@regionkalmar.se för mer info.


Ny grupp - GodaEff!

Vår nyaste temagrupp, under ledning av martin.skoglund@godahus.se har sitt första möte den 15 mars där det genomförda arbetet hittills i projektet LÅGAN-Energirenovering kommer att presenteras. Se inbjudan med anmälan. 


Övriga nyheter

Examens- och projektarbete

Dags att anmäla intresse NU!

Det är dags att ta chansen att komma in med förslag på examens- och projektarbeten på Linnéuniversitetet!  Vi har under årens lopp varit med som handledare av ca 35 examensarbeten, läs mer på Examensarbeten - Godahus.

Fyll i anmälningsblanketten och skicka  till stefan.olsson@godahus.se. Vi måste ha in anmälningar under de närmaste 2-3 veckorna för att kunna hinna med under våren!


Info om SINOM – ett verktyg för planering baserat på AI

Genom GodaHus medverkan i LÅGAN-programmet (se www.laganbygg.se) har vi fått kännedom om ett planeringsverktyg för underhålls- och renoveringsåtgärder i såväl lokaler som bostäder som kallas SINOM.

SINOM är ett digitalt verktyg utvecklat på Chalmers och inledningsvis testat i Göteborg vars syfte är att, med hjälp av AI optimera och därmed hjälpa bostadsbolag att ta itu med komplexiteten i planeringen och därmed fullt ut utnyttja det potentiella värdet i byggnaderna. Se mer information.

Är du intresserad av att prova och vidareutveckla detta verktyg?

Hör av dig till stefan.olsson@godahus.se


Info från LÅGAN – årsberättelse 2021

Här finns beskrivet alla de aktiviteter som händer inom LÅGAN, där GodaHus deltar bla i styrgruppen – som GodaHus-medlem är bra att visa för sin egen styrelse. Här finns intressant material om bla energianvändning på byggarbetsplatser, energieffektiva byggbodar och hur man minskar glappet mellan beräknad och uppmätt energianvändning samt en tekniksammanställning på system med värmeåtervinning från avloppsvatten. Läs årsberättelsen


Följ oss på LinkedIn!

Kommunikationskampanj för cirkulärt byggande

Med start 1 mars deltar GodaHus i en gemensam kommunikationskampanj med medlemmar i Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild. Syftet är att höja engagemanget kring cirkuärt byggande i landet. Dela gärna GodaHus inlägg på Linkedin.


Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta
Stefan Olsson, vd

Tel: 0709-89 01 81

Mail: stefan.olsson@godahus.se

Kalender

På gång:

  • 15 mars - Temagruppsmöte i GodaEff. Läs mer.
  • 18 mars - styrelsemöte GodaHus. 
  • 23 mars - inspirationsföreläsning om den fossilfria förskolan Hoppet (digitalt) kl 08.30. För anmälan kontakta Anders Lundgren
  • 28 april - Medlemsdag med föreläsningar och föreningsstämma i Kalmar. Läs mer

Ordförande Fredrik Lindblad

Vice ordförande Stefan Westblom

Vd Stefan Olsson


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka på avregistrera.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!