Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV FEBRUARI, 2022

Genetikdagar för veterinärer, fodersäljare och rådgivare

Tillsammans med Topigs Norsvin har vi under vecka 4 haft en 2 dagars utbildning med fokus på Topigs Norsvins genetik för veterinärer, fodersäljare och rådgivare. Genetikdagarna är ett återkommande arrangemang vecka 4 varje år. I år skedde det digitalt.

Dag 1 handlade om slaktsvin med Norsvin Duroc som faderras.

Avelsmål och genetiska trender: På 5 år har tillväxten ökat med över 150g/dag och foderförbrukningen har minskat med 25 kg foder i perioden 25-120 kg.

Slaktsvinsresultat från Norge (2020): Medelbesättningen har en tillväxt på 1067 g/dag, 25% bästa har en tillväxt på 1166 g/dag.

Dag 2 handlade om TN70 gyltan.

Avelsmål och genetiska trender: På 5 år har de genetiska trenderna för levandefödda ökat med 0,1, dödfödda minskat med 0,2, smågrisdödlighet minskat med 1,3%, och antal spenar ökat med 0,6 st.

Läs mer >> Genetikdagar för veterinärer, fodersäljare och rådgivare

 

Använder du DanBred Duroc som faderras?

Missa då inte att ladda ner DanBreds slaktsvinsmanual som app i telefonen eller gå in på deras hemsida (länk nedan). Där får du tips och råd på hur du på bästa sätt tar hand om och utfodrar dina slaktgrisar, så att du kan dra nytta av den fulla potentialen för foderomvandling för deras genetik.

Rekommendationerna baserars på fortlöpande försök som görs i samarbete mellan landbrug & fødevarer gris, SEGES och Vilomix Danmark.

Ladda ner appen eller gå in på >> Pig Finisher Manual

 

Topigs Norsvin startar en ny avelsbesättning för Z-line i Kanada

Topigs Norsvin satsar på framtiden och startar upp en ny avelsbesättning för Z-line i Manitoba, Kanada med lösgående suggor i grisningsavdelningen. Z-line är en av raserna i TN70-hybriden.

Topigs Norsvin räknar med att investeringen ska leda till ökade genetiska framsteg med framtida djurskyddslagstiftning i åtanke, då fler och fler länder går mot lösgående suggor. De egenskaper som påverkas mest är suggans moderegenskaper, smågrisens överlevnad och suggans beteende mot skötare. Dessutom blir suggornas ben och exteriör viktigare för ett långt produktivt liv. Med lösgående suggor kommer variationen mellan suggor i dessa egenskaper att bli mer synlig, vilket gör det möjligt att välja bättre suggor och skapa större framsteg.

Avelskärnan för Z-line ligger i Kanada. Via en uppförökningsbesättning i Norge, som tar semin från Kanada, köper vi galtar till seminstationerna i Sverige.

Läs mer >> Free farrowing at new Topigs Norsvin nucleus Innova Canada

MÅNADENS VARA MARS

15% rabatt
på sprutor & kanyler

Under mars månad har vi 15 % rabatt på hela vårt sortiment av sprutor och kanyler. Lägg din beställning via ordermottagningen eller vår webbshop: webbshop.kottforetagen.se

Fraktfritt vid order över 1 200 kr exkl. moms

 
TILL WEBBSHOPEN >>
 

Semin- och livdjursförsäljning i januari

Året började med en rejäl ökning i seminförsäljningen, +9,1%!
Försäljningen av faderraser ökade med 9,8% och moderraser med 1,7%.
Hampshire är fortsatt den största faderrasen.

Läs mer >> Statistik seminförsäljning

Livdjursförsäljningen minskade med 12,6% i januari, vilket motsvarar ca 220 djur. Försäljningen av dräktiga djur fortsätter att minska. För övriga kategorier så ökade försäljningen av obetäckta djur och minskade för ämne. Ämne är fortsatt den största kategorin.

Läs mer >> Statistik livdjursförsäljning

 

Det andra miljöuppvaknandet
under 2020-talet

På uppdrag av Formas gör de en spaning rörande framtidens miljöfrågor. Slutsatsen spretar, men det förväntas bli ”en jakt på lösningar som kan sluta gapet mellan behov och ambitioner på en rad hållbarhetsområden å ena sidan och dagens verklighet å den andra.” Klimatfokus kommer fortsatt väga tungt och sannolikt kommer samarbeten genom värdekedjan öka för att klara sätta vetenskapligt grundande mål för klimatpåverkan.

Läs hela rapporten här >> Miljöfokus 2026–28

 

Betesdriftens värde i nöt- och lammproduktionen

Nyligen publicerades en översikt som samlar aktuell kunskap från forskning och näring gällande naturbetesmarkers värde i framtidens nöt- och lammköttsproduktion. I rapporten pekas på innovationer som kan ge nya möjligheter till rationell betesdrift på naturbetesmark. Författarna pekar på vikten av att enskild naturbetesmark behöver ses som en del i foderstrategin. Utmaningar finns, inte minst i frågor som rör regelverk, men också i konsumenters betalningsvilja.

Rapporten är publicerad inom ramen för centrumbildningen SustAinimal och finns att läsa i sin helhet här >> Hinder och möjligheter för ökad
naturbetesdrift ur ett lantbrukarperspektiv

 

Sojadialogen blir Plattform för riskgrödor

I Sverige används grödor som medför risker kopplade till klimatförändringar, avskogning, minskad biodiversitet och kränkningar av mänskliga rättigheter i sina leverantörsled. För att arbeta branschöverskridande med dessa utmaningar startas nu en svensk plattform för riskgrödor som kommer koordineras av ETI Sverige.

Tidigare har de flesta slakterierna varit medlemmar i Sojadialogen. Sojadialogen har tidigare drivits av Axfoundation i samarbete med WWF och ett stort antal medlemsföretag. Sojadialogen kommer att ersättas av Plattformen för riskgrödor. Plattformen kommer till en början fokusera på soja och palmolja och önskar redan nu komma i kontakt med företag och organisationer som vill vara delta i arbetet!

Mer information finns här:
>> Ny svensk plattform för riskgrödor - Axfoundation

>> Ny svensk plattform för riskgrödor – intresseanmälan öppen - ETI Sverige

 

Friska kalvar med hög tillväxt i effektiva system - erfarenheter från fältet

Friska kalvar med hög tillväxt är en viktig förutsättning för en god lönsamhet i ungnötsproduktionen. I ett nyligen redovisat Branschutvecklingspengsprojekt har man sammanställt olika lösningar och erfarenheter från ett antal gårdar med fokus på kalvar med hög tillväxt under deras första halvår. Materialet innehåller till stor del bilder med förklarande text. Det finns också några räknehjälpmedel som efterfrågats av de besättningar vi besökt, enkla verktyg där man skriver in lättillgängliga siffror och kan översiktligt följa resultat såsom beräkning av platser i kalvstallet.

Materialet hittar du på Gård&Djurhälsans hemsida:
>> Friska kalvar med hög tillväxt i effektiva system - erfarenheter från fältet

 

Var med och för svensk grisproduktion framåt – sänd ditt produktionsresultat från WinPig

Sista dagen att sända resultat är 28/2

I år behöver du ha sänt ditt resultat senast 28 februari för att det ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2021. Det gäller resultat både från smågris- och slaktgrisproduktionen. Insända resultat behandlas anonymt och det är de tekniska resultaten från produktions-/omgångsrapporten som sänds. Inga ekonomiska mått kommer med i sändningen. Medeltalet för 2021 beräknas utifrån omgångar/perioder med slutdatum under 2021, det är alltså dessa som ska sändas. I länken nedan beskriver vi hur du gör för att sända resultatet.

Läs mer >> WinPig - Var med och för svensk grisproduktion framåt
– sänd ditt produktionsresultat från WinPig

 

Svenska Köttföretagen, Vasagatan 29 | 541 31 Skövde
Tel 0500-48 30 65 | info@kottforetagen.se | kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!