Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev Gris 1/2022

Innehåll

  • Vårens kurser
  • Gratiserbjudande för dig som vill testa på produktionsuppföljning för slaktgrisar

  • Att bygga för grisproduktion - ny vägledning och mallar

  • Nytt slakteri i WinPig - Nyhléns Hugosons

  • Zinkförbudet närmar sig...

  • Du har väl inte glömt att anmäla dig till Grisakademin?

  • Reportage om svensk grisproduktion i Radio Canada

  • Rapport från Sakråd med Näringsdepartement
  • Ny läkemedelsförordning
  • Sänd ditt resultat till medeltalsberäkningen för 2021

Vårens kurser

På hemsidan presenterar vi alltid aktuella kurser för dig som arbetar med grisar. Vi har nu återgått till att hålla kurser på vanligt sätt, men vi kommer även framöver att ordna vissa kurser digitalt. Just nu har vi lediga platser kvar till:

Grundkurs i seminering av gris, digitalt, 10 mars, kl 10-15

Villkorad läkemedelsanvändning D9 Gris, Falkenberg, 31 mars kl 09.30-16.30

Grisakademin 2022, digitalt/titta när du vill

Digital grundkurs WinPig Sugg, titta när du vill

Vill du gå någon annan kurs eller passar inte datumen ovan? Då kan du anmäla intresse på vår hemsida, så återkommer vi när nya kursdatum är satta.

Anmäl intresse här

Gratiserbjudande för dig som vill testa på produktionsuppföljning för slaktgrisar

Just nu har WinPig tillsammans med vår produktionsrådgivare Camilla Hallgren ett extra fint erbjudande för slaktgrisproducenter:

Att bygga för grisproduktion - ny vägledning och mallar

Gård & Djurhälsan har deltagit i arbetet med att ta fram en ny vägledning för hur man bygger grisstallar. Vägledningen är ett resultat av projektet ”Utökad grisproduktion på Gotland – ett samarbetsprojekt” som finansierats av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Leader Gute.

Syftet med projektet var primärt att främja Gotlands grisproduktion genom att utarbeta en praktisk och användarvänlig vägledning, för att förenkla för de grisföretagare som avser att utöka sin grisproduktion och bygga grisstall.

Eftersom innehållet i vägledningen och mallarna är allmängiltiga vill projektgruppen att arbetsmaterialet ska komma alla till del som verkar inom svensk grisproduktion. Vägledningen med tillhörande mallar finns därför fritt tillgängliga på både Gård & Djurhälsans och på Gotlands Slagteris hemsida.

Projektgruppen har bestått av RISE Jordbruk och trädgård, Gotlands Slagteri AB, Gård&Djurhälsan, lantbrukare Olof Ahlby samt lantbrukare Johan Fredriksson, Västerväte Lantbruks AB. Cecilia Hagberg, RISE, har varit projektledare.

Klicka här för att ta del av vägledningen och kalkylerna.

Nytt slakteri i WinPig - Nyhléns Hugosons

Nu kan WinPig även hämta hem slaktdata från Nyhléns Hugosons, så att du som levererar grisar dit kan få fram produktionsresultat och analysera dina siffror i programmet. Antingen registrerar du dina omgångar själv i WinPig eller så kan vi sköta knappningen åt dig via vår tjänst Produktion Slakt. 

Kontakta WinPig Support för mer information! 

Du når oss på 018-12 66 40 eller winpig@gardochdjurhalsan.se

Zinkförbudet närmar sig...

Du har väl inte missat den fina sidan utanzink.se, där du kan ta del av forskning och kunskap om vad som gör en lyckad avvänjning. Där finns också tips och filmer om hur du kan fasa ut zink just på din gård, utan negativ påverkan på dina smågrisars hälsa eller ökad antibiotikaförbrukning i din produktion.

Utanzink.se är en del i ett projektet "Utan högdoserad zink 2022" som har flera deltagande aktörer utöver Gård & Djurhälsan. Vi jobbar löpande med att göra materialet lätt att hitta även från vår hemsida. Tveka inte heller att ta kontakt med din rådgivare, veterinär eller foderförsäljare om du har fler frågor.

Du har väl inte glömt att anmäla dig till Grisakademin?

Grisakademin drog igång 16 februari, men det går fortfarande att anmäla sig till kursserien. Alla webbinaren kommer att kunna ses i efterhand. Läs mer och anmäl dig här!

Reportage om svensk grisproduktion i Radio Canada

I mitten på september besökte Radio Canada Sverige för att göra ett reportage där den svenska animalieproduktionen visas upp som ett gott exempel. 

Reportageteamet ville visa att det går att förbättra djurhållningen i en grisproduktion, då Kanadas djurhållning har fått kritik. * 
Radio Canada kontaktade därför Jeanette Elander, Grisföretagarna och Torun Wallgren, SLU för att få möjlighet att spela in detta reportage. Axel Sannö medverkade på plats under inspelningen i Viggby och blev därefter också intervjuad när reportageteamet besökte SLU. 

Reportaget är på franska och inspelningen om den svenska grisproduktionen återfinns ca 13:30 in i filmen. 

*Lagstiftningen i Kanada ligger i nivå med EU eller under. De kuperar svansar och har även suggor fixerade under grisning men har påbörjat förbättringar som att släppa lös sinsuggor. 

Här kan du lyssna på reportaget.

Rapport från Sakråd med Näringsdepartementet

Gård & Djurhälsans VD, Håkan Henriksson, deltog i januari på Sakråd med Näringsdepartementet kring den strategiska planen för den nya Jordbrukspolitiken, CAP. Här kommer några reflektioner från Håkan:

Jag deltog på sakrådet för att bevaka hur det nya förslaget till jordbrukarstöd kommer att påverka framför allt djurhållningen. Inriktningen för CAP 2023-2027 är klimat och miljö samt unga jordbrukare, dessa fokusområden ska genomsyra politiken.

Vår nya näringsminister Anna-Karen Sätherberg inledde och började med att redogöra för det tuffa läget med höga priser på insatsvaror. För CAP-perioden tryckte ministern framför allt på miljö, närproducerat och en starkare ökande primärproduktion. Den gröna näringen är viktig och den svenska planen kommer att leda till fler jobb inom sektorn.

För djurhållningen bör nämnas att direktstöden minskas eftersom budgeten är mindre för kommande period och en del ska gå till riktade miljösatsningar. I direktstöden ligger stödet för nötkreatur kvar på den maximala nivån om 13% av de totala direktstöden. Det är unikt inom EU. Få länder har denna typ av riktade kopplade stöd. Vidare höjs beloppen för investeringsstöd och till kompensationsbidragen. Även maxbeloppet för varje enskild ansökan till investeringsbidrag kommer att höjas. EKOstöden kommer att höjas något per djurenhet. Även djurvälfärdsersättningarna till nöt, får och gris kommer att höjas lite grann.

Både startstöd och stödet till unga brukare kommer att höjas.

På den negativa sidan hamnar vallstödet, som kommer att tas bort helt. Det innebär att en del producenter tappar intäkter.

/Håkan

Ny läkemedelsförordning

Den 28 januari började en ny läkemedelsförordning för djur att gälla i hela EU. Den har bland annat som syfte att främja innovation, liksom att minska antibiotikaanvändningen och ta större hänsyn till miljöpåverkan. Sverige har sedan tidigare reglerande lagstiftning och tradition låg antibiotikaanvändning och påverkas därmed mindre i den aspekten. De största förändringarna handlar något förenklat om hur recept ska skrivas och hur veterinärer får välja läkemedel.

Som djurhållare är det viktigaste att känna till att recept på antimikrobiella läkemedel (t.ex. antibiotika) genom den nya förordningen bara har en giltighetstid på 5 dagar. Det blir även förändringar i karenstider för vissa läkemedel. Recept skrivna innan 28 januari påverkas inte av de nya bestämelserna.

Vill du läsa mer finns det information från Läkemedelsverket här och från Jordbruksverket här.

Sänd ditt resultat till medeltalsberäkningen för 2021

Varje år tas medeltal och topplistor för svensk grisproduktion fram utifrån de resultat som skickas in via WinPig. Sista datum att sända resultat för år 2021 är den 28 februari.

Medeltalen bidrar till att få fram ett bra jämförelsetal för din produktion. De hjälper också forskare och rådgivare att få en bättre bild av svensk grisproduktion, att öka deras kunskaper och att prioritera vad de ska satsa på – vilket i sin tur ger ett bättre underlag för rådgivningen. Därför är det viktigt att så många gårdar som möjligt är med i det svenska medeltalet.

Insända resultat behandlas anonymt och i sändningen kommer bara produktionsresultat med, inga ekonomiska mått.

Här beskriver vi hur du gör för att sända ditt resultat.

Vill du ha nyhetsbrevet i din mailkorg utan kostnad?

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!