Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev November

Nyhetsbrev Februari 2022

Ordföranden; Nytt (nya) år

Nu har vi påbörjat ett nytt år, eller är det i själva verket två? År 2022 är det nya året enligt gängse räkning men vi går också in i år tre med en pandemi.

Jag vill börja med några funderingar kring år tre. Pandemin har orsakat mycket personligt lidande och tyvärr även många människors död. Den har också inneburit en mycket tung belastning på offentlig verksamhet och då främst sjukvården. Personalen på alla nivåer i vården har verkligen utfört ett fantastiskt arbete och för mig är den personalen de verkliga hjältarna.

Även den kommunala verksamheten har satts på hårda prov. Våra medborgare förväntar sig att servicen ska fungera även under svåra tider. Barnomsorg, fritids, skola, äldreomsorg, avfallshantering, vatten och avlopp har hållits i gång om än med stor ansträngning periodvis. Ett imponerande jobb!

Utöver den offentliga verksamhetens vedermödor kan också läggas näringslivet och föreningslivet, även dessa verksamheter har varit väldigt pressade. Våra duktiga företagare tror jag kommer att klara återgången. Föreningslivet däremot... läs mer

Peter Lindroth, ordförande

Välkommen Älvkarleby kommun!

Älvkarleby kommun har inkommit med en ansökan om medlemskap i SmåKom. På senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att godkänna ansökan och SmåKom-familjen har nu utökats med ytterligare en medlem, härligt!

Älvkarleby kommun är Uppsala läns nordligaste kommun och den gränsar till Gävle, Tierp och Östersjön. Kommunen har drygt 9 600 invånare och en landareal på cirka 220 kvadratkilometer.

Dalälven, som för övrigt är Sveriges längsta älv, rinner genom Älvkarleby kommun och i Skutskär, kommunens centralort, mynnar älven ut i Östersjön.
Vill du läsa mer om Älvkarleby kan du besöka kommunens hemsida här.


Information från Valberedningen

Den 27 april håller SmåKom sin Årsstämma i Rättvik i samband med Vårmötet som pågår den 27-29 april. Valberedningen har nu inlett sitt arbete med att se över vilka poster som ska tillsättas med sittande eller nya representanter.

För att bli ledamot i SmåKoms styrelse behövs en nominering från den egna medlemskommunen. Att sitta i styrelsen innebär att du prioriterar våra styrelsemöten, sex gånger per år, har ett genuint engagemang för de små kommunerna och sitter i en styrande position i din kommun (gärna KSAU).

Är din kommun medlem i SmåKom och vill nominera en ledamot? Skicka då in ett beslut om detta till valberedningens ordförande Kent Hansson, kenrolhan@hotmail.com. Samtliga medlemskommuner kommer också få ett separat utskick om detta senare under vecka 6. 


Avstämning med civilminstern

Den 28 januari träffade ordföranden och verksamhetsledaren vår nya civilminister Ida Karkiainen i ett digitalt möte. Det blev ett intressant samtal och förutom att vi presenterade SmåKom och vår verksamhet, berörde vi många ämnen som är av betydelse för de små kommunerna. Ida, som är hemmahörande i Haparanda kommun, är väl insatt i att flera av de små kommunerna har speciella utmaningar. Vi passade också på att fråga om Ida har möljighet att komma till Vårmötet i Rättvik i april, hon skulle återkomma.
Vi får hålla tummarna för att det blir så!


Webbinarium med Adda

Den 2 februari arrangerade SmåKom ett webbinarium för sina medlemmar tillsammans med Adda. Temat var Energi, Bygg & Fastighet och representanter från Adda informerade om olika upphandlingsavtal som kommunerna har möjlighet att nyttja.
Missade du sändningen?

Här kan du se den i efterhand.

Önskar du ta del av dokumentationen? Meddela charlotta@smakom.se


På gång i SmåKom

Riksdagsbesök

Den 15-17 mars kommer SmåKoms AU bestående av ordförande Peter Lindroth, vice ordförande Ingrid Hugosson och ledamot Kristine Hästmark tillsammans med verksamhetsledare Charlotta Haskovec återigen besöka partiernas ledamöter i riksdagen. Aktuella frågeställningar är bland annat; riskskatt eller ej för Kommuninvest, dagens landsbygdspolitik, den finansiella när(från)varon och översyn av utjämningssystemen.

Kommunbesök i vår

I slutet på februari drar vi igång med årets kommunbesök. Först ut är Hjo och Habo, därefter följer Mullsjö och vi planerar också att hitta tid till att besöka Åtvidaberg, Ödeshög och Vadstena.

Vecka 19, mitt i vackra maj, har vi, för tredje gången gillt, bokat in en resa till Jämtland. En resa vi fått skjuta upp i två år på grund av rådande omständigheter, vi ser verkligen fram emot att äntligen komma iväg!

Övrigt

För övrigt är vi i full gång med att spika programmet inför Vårmötet i Rättvik den 27-29 april. Det kommer bli innehållsrika och intressanta dagar med föredrag och workshops inom flera olika ämnesområden. Vi har också avstämningar inplanerade med Svenska Stadsnätsföreningen, Livsmedelsnätverket, SKR, Landsbygdsnätverket och företrädare för de små kommunerna i Finland på agendan framöver. Det kommer bli en spännande vår!


SmåKom tipsar!

Upphandlingsmyndigheten

Kan en kommun med en svag bostadsmarknad investera i bostäder i strid mot affärsmässiga principer?
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en vägledning som hjälper kommuner att få svar på frågan.
Den 23 mars kommer SmåKom arrangera ett webbinarium där UHM presenterar och förklarar vägledningen. Fram till dess kan du läsa mer om webbstödet här.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har i uppdrag att fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget. NVV har bett oss informera våra medlemmar om möjligheten att söka bidrag för detta. 
Läs mer om bidraget "Minskade utsläpp via dagvatten" på hemsidan.


SKR om avveckling 2G/3G

Nu pågår en utfasning av 2G- och 3G-nät i Sverige. Parallellt håller även kopparnätet på att avvecklas. Efter år 2025 går det inte att räkna med att 2G- och 3G-nätet kommer att finnas tillgängliga. Dessutom har Telia aviserat att kopparnätet kommer vara helt avvecklat till år 2026.

Kommuner och regioner bör därför snarast påbörja en inventering och uppgradering av sin utrustning. Mobil- och kopparnäten har funnits länge och används överallt i samhället för att koppla upp viktiga funktioner och utfasningen kan därför påverka en rad olika produkter och tjänster i offentlig verksamhet. Läs mer här!

Svenskt Näringsliv

Den 26 januari arrangerade Svenskt Näringsliv ett digitalt seminarium med rubriken "Så kan mer värde för skattepengarna skapas i kommunsektorn – erfarenheter från samtal i Sveriges kommuner". På seminariet presenterade Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor vid Svenskt Näringsliv, rapporten som är sammansatt efter ett antal besök i svenska kommuner under 2021.

Ett par kommuner berättade om hur de arbetat med effektivisering och seminariet avslutades med en namnkunnig panel inom området.
Se seminariet här!


Kontakt

Charlotta Haskovec, verksamhetsledare
E-post; charlotta@smakom.se
Telefon; 0706 725 649

www.smakom.se

facebookhomepageinstagram

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!