Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ett nyhetsbrev från Götene kommun
om näringsliv och företagande

Nr 9 2021

----------------------------------------------------------------

 Vi har tagit oss igenom ännu ett år med Covid. Pandemin fortsätter att orsaka stort mänskligt lidande och har fått kraftiga ekonomiska konsekvenser i hela världen.

Samtidigt ger det som händer oss nu nya perspektiv och världen tar snabbare kliv i utvecklingen än vi sett tidigare. Vi har lärt oss uppskatta våra arbetsplatser i högre grad och det positiva som det fysiska mötet skapar. Samtidigt har vi lärt oss vad ett mer flexibelt arbetsliv kan skapa för möjligheter.

Vi är glada att vi använde "luckan" i pandemin till att skapa möten här i Götene. Vi han med ett gäng givande företagsluncher och företagsbesök och en hejdundrande gala.

Dessutom spirar det i i vår del av världen. Skaraborg väntar nyfiket på ett svar som kan påverka hela regionen, skapa tusentals arbetstillfällen och tillväxt. Inget är klart men vi vet att vi är med i slutspurten. Och vi tror att det bara är början! 

I Götene har det sannerligen inte heller stått still. Flera av våra företag har aviserat stora investeringar under året som i allra högsta grad kommer att bidra till Skaraborgs tillväxt. Dessutom har alla satsningar som är på gång ett starkt hållbarhetsfokus.

Med allt som sker kommer kompetensförsörjningen att fortsätta vara en av våra största utmaningar. Där har vi alla olika ansvar att bära. Bostadsbyggandet är en viktig pusselbit. Utvecklingen och marknadsföringen av vår plats unika erbjudanden är en annan. Samtidigt behöver arbetsgivare hela tiden fortsätta jobba med sin egen attraktivetitet.

Stora saker har hänt. Vi har anpassat oss och ställt om. Stora saker är på gång, det möter vi bäst tillsammans!

Men först ska vi vila. 

Götene kommuns politiker och medarbetare önskar er alla

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

----------------------------------------------------------------

Götene kommun ger presentkort som julgåva till sina anställda

Vi vill med denna julgåva visa uppskattning till all personal i kommunen som kämpat och fortsätter kämpa under de svåra tiderna av pandemin. Samtidigt vill vi göra en fortsatt insats för det lokala näringslivet. Därför kommer årets julgåva till anställda i Götene kommun vara i form av presentkort. Läs mer om hanteringen av presentkort på kommunens hemsida.  

Vill du veta mer om kommande upphandlingar inom bygg och entreprenad?

Kommunerna i Västra Skaraborg bjuder in företag inom bygg och entreprenad till ett digitalt möte om kommande upphandlingar. Syftet är att uppnå en konstruktiv dialog som i förlängningen kan leda till fler anbud totalt sett från såväl större som mindre aktörer ur ett lokalt och nationellt perspektiv. På mötet deltar upphandlingschef i Västra Skaraborg, näringslivsansvariga i respektive kommun samt några av kommunernas beställande chefer. Läs mer och anmäl dig på kommunens hemsidan. 

Save the date! Industrinatten 24 mars 2022

Nu planerar vi äntligen för att genomföra Industrinatten i Götene kommun igen. Industrinatten är en möjlighet för alla tillverkande industrier i kommunen att visa upp sina verksamheter för allmänheten i syfte att hitta framtidens medarbetare. Hör av dig till näringslivsstrateg Emelie Thim om du är intresserad av att visa upp dit företag under eventet. 

Enkätundersökning om Skaraborg som en plats att arbeta, bo och leva på.

Hjälp oss ta reda på hur Skaraborg kan beskrivas som en plats att arbeta, bo och leva på genom att göra en undersökning. Du hittar undersökningen här.

Undersökningen görs av projektet "Inflyttarservice" som drivs av Skaraborgs Kommunalförbund. Projektet har som syfte att attrahera nyckelkompetens till Skaraborg för att arbeta och bosätta sig i Skaraborg.

Resultatet av undersökningen förväntas bidra till att skapa en bild av Skaraborgs varumärke utifrån hur det är att just arbeta, bo och leva här.

Projektledare och kontaktperson för projektet är Richard Dyvelås. 

Läs mer om projektet på Business Region Skaraborgs hemsida.

En julklapp som ger mervärde!

Shoppinggotene vill tipsa alla arbetsgivare om en uppskattad julklapp! Med ett presentkort att handla för i någon av Götenes fina butiker kan er personal själv välja något de verkligen vill ha. Du bidrar då till att kronan stannar i kommunen och dessutom är det snällt mot miljön att handla på hemmaplan. Försäljning sker på ICA Kvantum Götene och Mästers blommor. Våra presentkort finns i valörerna 25, 50, 100 eller 250 kronor.

Samhällsbyggnad och utveckling

Markreservationsavtal på Lundängens industriområde

Götene kommun har skrivit ett markreservationsavtal med Applied Warehouses på resterande mark på Lunängens Industriområde. Avtalet ger Applied Warehouses ensamrätt att under en begränsad tid undersöka möjligheterna för ett eventuellt köpeavtal. Inget är alltså klart ännu men Applied Warehouses testar marknaden och vi håller tummarna! 

I ett pressmeddelande från Applied Warehouses kan man läsa följande: 

"Målsättningen är att Applied Warehouses tillsammans med en större aktör på marknaden skall exploatera hela Lundängens industriområde och samutveckla fastigheter som har en inriktning mot logistik, lager och distribution. Det initiala projektet är sin linda och ligger på ritbordet – en flexibel lager- och distributionsanläggning i storleksklassen 12-15.000 kvm, där läget utmed E20 i Götene skapar förutsättningar för en effektiv logistiklösning. Området kommer att bilda en hubb som förbinder Sveriges två största städer med en Europaväg, som efter pågående utbyggnad har mycket goda förutsättningar för en effektiv och mer hållbar distribution av varor. Götene kommun har verkligen lyckats i sin detaljplanering där man skapat mycket goda förutsättningar till ökad tillväxt, både lokalt och regionalt. Vår ägare Bruce Grant ser en fantastisk möjlighet, tillsammans med vår partner, och målsättningen är att totalt utveckla ca 50.000 kvm byggnad under tak." 

I december tänder Götene upp Järnvägsgatan

Nu är den nya belysningen på plats på Järnvägsgatan. Under vintern så kommer det att projiceras mönster i form av hjärtan och snöflingor på marken men projektet jobbar parallellt med att få en mer konstnärlig vinkel på motiven. Det är Drömmen om Götene som har jobbat fram idén och Götene kommun som har gjort det möjligt genom finansiering. Läs mer om insatsen på kommunens hemsida. 

Götene kommun går med i Avfall och Återvinning Skaraborg

Götene ansluter sig vid årsskiftet till kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÅS). I samband med att förbundet utökas till 13 skaraborgskommuner byter de även namn till Avfall och Återvinning Skaraborg. Det finns fördelar i att driva avfallsverksamheten gemensamt. Framför allt handlar det om att säkra en hållbar avfallshantering för framtiden med lagändringar om skärpta återvinningskrav som en del av EU:s avfallsdirektiv. Klicka på denna länk för att läsa mer!

Sektor samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för ny bostadsmark i Källby.

I Nordskog finns nu bara ett fåtal tomter kvar till försäljning.  Utöver dessa finns enbart ett annat område planerat för bostäder, Nordskog 2. För att ha en planberedskap framöver behöver därför nya detaljplaner påbörjas för bostäder i Källby. En ny vägkoppling mellan Nordskog och Källby centrum är just nu under planläggning och bedöms kunna vara byggd inom de närmaste åren. Området norr om Råmmån, mellan järnvägen i öster och Vänernvägen i väster, är utpekat i gällande översiktsplan för bostäder. Därför bedömer sektor samhällsbyggnad att det är ett lämpligt område att nu fortsätta Källbys utveckling med.

 Klicka på länken för att läsa mer om området!

Samarbete mellan skola och arbetsliv

PRAO 2022

Förutsatt att restriktionerna tillåter hoppas vi att våra ungdomar äntligen kan få komma ut och prova på arbetslivet här i Götene till våren. Ta tillfället i akt att visa upp er arbetsplats för en framtida kollega. All tillsättning av praoplats sker via www.praktikplatsen.se. Kan ni tänka er att ta emot en eller flera ungdomar? Kontakta samordnare Lisette Lundberg för mer information. 

SAVE THE DATE! Arbetslivsfrukost 24 februari 2022

Vi hoppas nu att vi ska kunna genomföra den väldigt uppskattade frukosten med årskurs 8 på Liljestenskolan i Götene på plats i skolan. Datum som är satt är den 24 februari klockan 8.30-10.00. Se detta som en möjlighet att marknadsföra ditt yrke och bransch för nyfikna ungdomar. 

Karriärmässan Framtid 2022

Karriärmässan Framtid är en arbetsmarknadsdag som arrangeras av Studentkåren på Högskolan i Skövde där studenter möter näringslivet och företag möter framtidens arbetskraft. Ungefär 35 olika företag från närområdet ställer ut på mässan och får möjlighet att knyta kontakt med studenter från alla inriktningar på Högskolan i Skövde. Läs mer på Karriärmässans hemsida. 

Varför är samarbetet mellan skola och arbetsliv så viktigt?

Syftet med samarbetet mellan skolan och arbetslivet (SSA) är att ge våra barn och elever valkompetens och bidra till ökad motivation för studier och framtida yrkesval. Med valkompetens menar vi att möjliggöra att eleverna gör välgrundade utbildnings- och yrkesval. SSA-arbetet är ett bidrag till att stärka den strategiska kompetensförsörjningen i vårt område. Vi jobbar alltså för att våra företag ska få kompetenta medarbetare även i framtiden. Läs mer om hur vi jobbar med SSA-arbetet på Götene kommuns hemsida. 

Inspiration och nätverk

En julhälsning från Näringslivsföreningen!

Näringslivsföreningens styrelse önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt företagarår. Här kommer en julhälsning från föreningens ordförande Bo bergsten. Klicka på bilden för att se filmen! 

Save the date!

  • 28 januari: Digitalt möte om kommande upphandlingar inom bygg och entreprenad.
  • 4 februari: Företagslunch på Kinnekulle Ring. 
  • 24 februari: Arbetslivsfrukost. 
  • 15 mars: Näringslivsföreningens årsmöte. 
  • 22 mars: Nätverksträff för kvinnor som driver företag i Götene. 
  • 24 mars: Industrinatten.
  • 21 april: Nätverksträff för fastighetsägare. 

Evenemangen genomförs givetvis endast om rådande restriktioner tillåter! 

Kommunledningens företagsbesök

Kinnekulle Ring

I november gjorde kommunstyrelsens  presidie, kommundirektör, VD för destinationsbolaget och näringslivsstrateg ett besök på Kinnekulle Ring. Där träffade vi ägare tilllika far och son Svante Andersson och Ludwig Ellhage och platsanvarig Torbjörn Forsell för intressanta och givande diskussioner.

Första spadtaget för ny filteranläggning på Arla

Marika Lifbom (Arla), Christian Järpenhag (Arla), Susanne Anderson (kommunalråd) och Mikael Nykvist (Brixly) tar första spadtaget för Arlas nya filteranläggning. En investering på 300 miljoner kronor för att utöka det ekologiska sortimentet. Vi önskar Arla varmt lycka till med satsningen! 

Vill du ha besök?

Kommunledningen och näringslivsstrateg i Götene gör företagsbesök varje månad. Syftet med besöken är att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Kommunen får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer och får information om företaget och dess framtidsplaner. Dessutom får kommunen höra om vilka förväntningar företagare har på kommunen. Ett företagsbesök är också en bra möjlighet för företagaren att engagera sig i arbetet med det lokala företagsklimatet. Just nu gör vi digitala besök! 


Ta kontakt med näringlivsstrateg Emelie Thim om du och ditt företag vill ta emot ett besök.

Aktuella upphandlingar

Kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara har en gemensam upphandlingsenhet som ligger i Lidköping.

Kontakta oss

Hör av dig!

Har du frågor och funderingar kring kommunal service eller andra frågor som berör företaget och relationen till kommunen och platsen, tveka inte att höra av dig. Jag ger också gärna upplysningar om olika företagarföreningar och andra nätverk som finns i Götene kommun och som du kan ha nytta av i din verksamhet.

God jul! 

Emelie Thim, näringslivsstrateg
Telefon: 0511-38 60 09
E-post: emelie.thim@gotene.se

Följ oss gärna:

homepagefacebooktwitter

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är företagare i Götene kommun eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!