Välkommen till Anhörig- och kunskapscenters nyhetsbrev!

I nyhetsbrevet vill vi belysa teman ur anhörigas perspektiv och ge inblick i anhörigas olika livssituationer. Vi vill också förmedla information om aktuell forskning och insatser till stöd för anhöriga på nationell, regional och lokal nivå.


✦ TEMA ✦
En god jul?!


Julhelgen närmar sig och många ser fram emot att fira en traditionsenlig jul tillsammans med familj, släkt och vänner. För anhöriga som lever nära någon som behöver hjälp, stöd och omsorg för att klara sitt vardagsliv, kan jultiden även vara förenad med känslor av oro, ensamhet, otillräcklighet och sorg. Högtider och storhelger påminner inte sällan om hur livet varit tidigare och saknaden efter människor, relationer och sammanhang kan vara stor. Ekonomisk utsatthet, ohälsa,  missbruk och beroendeproblematik är en verklighet för många, som inte försvinner för att det råkar vara julhelg.


Samma julvisa varje år…

I Sverige finns det alltför många barn och unga som möter julen med en klump i magen. Fyra till fem barn i varje skolklass lever i ett hem där någon vuxen har en riskfylld alkoholkonsumtion. Enligt barnrättsorganisationen Maskrosbarn finns det ungefär 500 000 barn och ungdomar som har minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. På organisationens hemsida berättar barn och unga om vad julen kan innebära för dem.

”Alla runt omkring mig skiner som små solar när julmusiken börjar spelas eller när adventsstjärnor, ljusstakar och tomtar börjar komma upp i husens fönster. Jag blir bara irriterad. Stressad. För jag vet att jag snart måste sitta i vardagsrummet hos min farmor och umgås med den släkt som vi vanligtvis aldrig träffar. Förutom på just julafton eller födelsedagar. Jag måste sitta vid det där julbordet där det serveras alkohol, trots att det kryllar av barn."

Ta del av hela berättelsen här

Till Bris, Barnens rätt i samhället, kan barn och unga upp till 18 år, ringa och prata om sådant som känns jobbigt. Telefonen 116 111 är öppen dygnet runt. Det är gratis att ringa och man är anonym. Det syns inte heller på telefonräkningen att man ringt.

På Anhörig- och kunskapscenter tar vi emot barn och unga som lever i familjer där föräldrar eller syskon har psykisk ohälsa för samtal. Det känns ofta bra att få prata om det som är svårt och på Anhörig- och kunskapscenter kan man också få träffa andra unga i liknande situation.


En annorlunda jul

När någon i familjen drabbas av en demenssjukdom kan julen innebära påfrestningar både för den som är sjuk och för dem som lever nära. Många anhöriga funderar över hur de ska göra för att det ska bli bra. Att fira jul som man alltid gjort tidigare, är kanske omöjligt när en familjemedlem är sjuk.

För den sjuke kan det vara jobbigt när man träffas många på en gång. Den kan ha svårt att hänga med i samtal och det kan bli ganska tröttande med alla intryck.

För personen som har en demenssjukdom kan det vara bäst att träffa några personer i taget och inte under så lång tid. Julbord med mängder av olika maträtter är ofta svårt att klara av för en person med demenssjukdom. Då kan anhöriga behöva hjälpa till att lägga upp maten. För den som bor på ett särskilt boende kan det ibland vara bättre att stanna där och att familjen kommer dit och firar jul tillsammans en stund. Om du hellre vill att din närstående kommer hem under julen så försök att planera vilken tid som är bäst under dagen, när orken är som störst. Det är bra om man kan bortse från krav och förväntningar både på dig själv och från omgivningen. Välj det julfirande som fungerar bäst för er. Det kanske inte blir ”som vanligt” men tillräckligt bra ändå.

Lära tipsar om julfirande när någon är drabbad av demenssjukdom – Lära (lara.se)


Funkispappor

Hur är det att vara pappa till ett barn med funktionsvariation? I den nya podden ”Funkispappor” delar Niclas Wennerlund, Patrik Blomqvist och Niclas Lernberger med sig av sina tankar och funderingar kring att vara funkispappa. Det pratas mycket om utmaningarna kring att vara funkisförälder men papporna vill även fokusera på sina positiva erfarenheter. I sin podd diskuterar de hur den villkorslösa kärleken till sina barn fått dem att utvecklas i sitt föräldraskap men också som människor. 

Genom podden vill föräldrarna engagera fler pappor och öka kunskapen och acceptansen kring neuropsykiatriska funktionsvariationer i samhället generellt. En viktig fråga för dem är också rätten till LSS för personer med funktionsvariation. I det tredje avsnittet av podden, som kommer den 19 december, blir det en julspecial som tar upp förväntningar, ensamhet och relationer kring jul. Du hittar podden ”Funkispappor” här


Återhämtningsguiden

Sedan 2019 har NSPH Skåne drivit projektet Återhämtningsguiden – för dig som är anhörig/ närstående till någon som är drabbad av psykisk ohälsa. Projektet har bland annat inneburit att materialet ”Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt” har tagits fram. Sedan materialet lanserades i september 2020 har den spridits i cirka 40 000 exemplar – vilket visar vilket behov om finns för återhämtningsinriktade material till anhöriga. Efter årsskiftet kommer en studiecirkel/ handledarmaterial att lanseras. Anhörig- och kunskapscenter tillhandahåller Återhämtningsguiden för anhöriga som är intresserade av strategier för egen återhämtning. Till våren 2022 startar en samtalsgrupp som kommer att utgå från materialet vid sina träffar. Här finns mer information om gruppen


I nöd och lust

Hur förändras parrelationen när ens livspartner blir sjuk? Bräcke diakonis projekt ”I nöd och lust” fokuserar på rollbytet som sker när en livskamrat blir sjuk och behöver hjälp och stöd, det vill säga när man går från att vara ”bara partner” till att bli anhörig. Som anhörig får man oftast ta på sig flera roller, alltifrån att vara ansvarig för omsorgen i hemmet och de flesta hushållssysslorna, till att fungera som en slags samordnare mot hälso- och sjukvården. Därtill kommer kontakten med myndigheter och inte sällan kampen för bistånd och hjälp. Det är inte enkelt att orka som anhörig.

”Det finns mycket skam och skuld förknippat med att inte orka. Man vill göra det bästa för sin maka/make/partner, samtidigt håller många på att duka under och känner sig väldigt ensamma och isolerade i sitt hem, säger HelenaHolmberg, sjuksköterska och projektmedarbetare”. 

Projektet ”I nöd och lust” syftar till att ta fram filmer och ett samtalsunderlag som kan användas i samtalsgrupper för anhöriga. Anhörig- och kunskapscenter inbjuder under våren 2022 till en samtalsgrupp för anhöriga som hjälper, stödjer eller vårdar en livskamrat med demenssjukdom, där vi kommer att använda materialet som tagits fram i projektet.

Läs mer om projektet här

Information om samtalsgruppen


På gång på Anhörig- och kunskapscenter

Anhörig- och kunskapscenter har öppet under mellandagarna den 27-30 december samt den 3-5 januari. Dagen före julafton, nyårsafton och trettondedag jul stänger vi kl.14:00.

Information om våra grupper, utbildningar och tematräffar för våren 2022 uppdateras kontinuerligt. Mer information om aktiviteterna samt för anmälan se vår hemsida

Vi önskar alla våra läsare God Jul och Gott Nytt År!


Besök vår hemsida

Börja prenumerera

Anhörig- och kunskapscenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka. Vi vänder oss till alla anhöriga oavsett ålder.

Telefon: 011-15 54 30

E-post: anhorigstod@norrkoping.se

Adress: Anhörig- och kunskapscenter, Drottninggatan 32, 602 24 Norrköping

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!