Nyhetsbrev från SKY Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund. Problem att visa det?Se det i webbläsaren.

Transformation i Kundaliniyogavärlden

Photo by Evie Shaffer from Pexels

#MeToo i kundaliniyogavärlden

Kära prenumerant på nyheter från kundaliniyoga i Sverige!

I detta nyhetsbrev hittar du information om och länkar till den senaste tidens storm som härjat och härjar i kundaliniyogavärden.

Tips och råd om kurser, workshops och utbildningar kommer i andra nyhetsbrev framöver. Häng gärna kvar.

Väl bekomme!


Kundaliniyoga i västvärlden

Foto Yan Krukow från Pexels

Kundaliniyoga är en yogapraktik för att med ökad medvetenhet genom yogans tekniker skapa förutsättningar för att föra sig själv genom livet i ett sannare förhållande till sig själv och världen, omfamnande alla aspekter av oss själva. Kundaliniyoga praktiseras globalt av många människor som upplever dessa tekniker som transformerande och stöttande på sin väg genom livet. Inte minst i västvärlden där Yogi Bhajan i slutet av sextiotalet började undervisa i Nordamerika. Han grundade flera organisationer, bland annat KRI (Kundalini Research Institute) som utbildar och certifierar kundaliniyogalärare, samt förvaltar kunskap om kundaliniyoga. Yogan registrerades under varumärket ”Kundaliniyoga as taught by Yogi Bhajan®”. Han dog 2004.

I januari 2020 publicerades en bok...

I början av 2020 publicerades en bok av Pamela Saharah Dyson som bl a beskrev hennes nära relation till Yogi Bhajan, dennes maktmissbruk och utnyttjande. Hon var en av hans närmaste medarbetare under sjuttiotalet. Boken öppnade möjligheten för fler att träda fram och berätta om övergrepp, missförhållanden och maktmissbruk.

Organisationerna har sedan dess kontinuerligt arbetat med att bearbeta det som har hänt samt att hantera den kris som utlöstes, för direkt drabbade, medarbetare inom organisationerna, kundaliniyogalärare, utbildare med flera.

Första steget

En kommission tillsattes sammansatt av representanter för alla huvudorganisationer för att bemöta anklagelserna, skapa en transparent process och hitta en gemensam väg framåt, CRT, Collaborative Response Team.

På denna sida: https://www.ssscresponseteam.org/ kan du läsa om arbetet de genomförde.

Andra steget

En oberoende konsultgrupp, An Olive Branch, https://www.an-olive-branch.org/, fick sedan i uppdrag att ta emot de vittnesmål och berättelser som följde efter bokpubliceringen av ”A White Bird in a Golden Cage” av Pamela Saharah Dyson och publicerade en offentlig rapport över dessa. Mängder av samtal och intervjuer utfördes på olika nivåer.

Rapporten publicerades offentligt, den hittar du här: https://epsweb.org/an-olive-branch-report/. Vi varnar för detaljerade övergreppsbeskrivningar. Rapporten konkluderade att händelserna som rapporterades var mer sannolika att ha inträffat än inte.

Organisationerna tar ansvar och avstånd

Organisationerna tog avstånd och fördömde Yogi Bhajans agerande och bekräftar de som varit utsatta.

Läs här t ex från 3HO: https://www.3ho.org/news-updates

från KRI: https://kundaliniresearchinstitute.org/kri-statement.../

Den stora majoriteten av kundaliniyogalärare, både de som valt att lämna organisationerna och de som valt att stanna kvar i uppbyggnadsarbetet, tar starkt avstånd från trakasserier, sexuella övergrepp, maktmissbruk och andra kränkande beteenden som utförts av olika individer och riktar stark kritik mot kulturer och strukturella hierarkier som möjliggjort dessa.

Dessa lärare hyser stor empati med de drabbade.

Moderorganisationen SSS Corp, (Siri Singh Sahib Corporation) bekostar psykoterapi för de drabbade.

Du ska känna dig trygg...

Som deltagare i ett kundaliniyogapass skall du känna dig trygg och veta att sådana beteenden som rapporterats bedöms förkastliga och att kundaliniyogalärare certifierade av KRI praktiserar under etiska regler och professionalitet.

Foto Yan Krukow från Pexels

...om inte så ska du anmäla

Om du känner dig otrygg i ett kundaliniyogasammanhang kan du vända dig till SKY i Sverige, sky@kundaliniyoga.nu. Du kan också anmäla till EPS, Ethics and Professional Standards, https://epsweb.org/, när ärendet är gränsöverskridande, för att få stöd och råd till vidare handläggning, och kan ligga till grund för granskning av läraren. Här finns också en telefonlinje för stöd. Olagliga beteenden skall anmälas till polisen. 

Tredje steget

När så fakta lagts på bordet, vittnen hörts och röster inbjudits att berätta så har arbetet fortsatt med bland annat att se över organisationernas hierarkier, strukturer och del för del hitta vägar framåt. Som hjälp i det arbetet anlitades en annan oberoende krishanteringsgrupp, Just Outcomes: https://www.justoutcomesconsulting.com/, för att vägleda organisationerna genom krisen och söka efter nya strukturer på rekommendation av utredarna från An Olive Branch.

Processen benämns Compassionate Reconciliation och projektet pågår nu: https://www.compassionatereconciliation.com/

En informationshemsida skapades så att processens gång är tillgänglig och uppdaterad och tillgänglig för alla. Längst ned på dess sida kan du prenumerera på uppdateringar. 

Om du är intresserad av hur denna process hanteras och vad som hitintills hänt så kan du läsa om det på deras hemsida. Där beskriver konsultteamet från Just Outcomes som arbetar med organisationerna och de överlevare som drabbats processen, dess olika faser och uppdaterar kontinuerligt. Konsulterna arbetar med Restorative Justice, en metod för att läka kriser för och med alla inblandade.

De viktigaste stegen återstår

Foto Kindel Media

Många akitiviteter sker nu samtidigt världen över med omorganisationer, nya styrelser, omarbetning av läromaterialet, förtydliga etiska grundprinciper, skapa transparens i processerna, skapa delaktighet och inklusion, skapa demokratiska processer. Som ett exempel har KRI bjudit in alla utbildare (och blivande utbildare) till bearbetning av strukturer och policys och alla kan vara med i den demokratiska beslutsprocessen.

Förändring tar tid.

Under tiden uppdaterar sig KRI-certifierade kundaliniyogalärare och skapar sig en egen relation till yogan och till materialet genom krisen som stormar.

SKY, som skriver detta nyhetsbrev till dig, verkar för att dessa steg tas in i framtiden och önskar läkning för alla drabbade, är med och påverkar med demokratiska processer som vi med erfarenhet från svensk föreningstradition kan bidra mycket med.

Vi verkar också för att lärarutbildningarna med KRI och lärarföreningen IKYTA (International Kundalini Yoga Teacher Association) frikopplas och inte associeras vare sig ekonomiskt eller organisatoriskt med religiösa organisationer och att varumärket ”Kundaliniyoga as taught by Yogi Bhajan®” ändras.

Du har ovan olika länkar där du kan hålla dig uppdaterad vid intresse, vi kommer också att posta viktiga steg i processen på SKY:s facebooksida och på vår hemsida.

Härmed tackar vi för din uppmärksamhet och på återseende,

SKY - Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund, en ideell förening för KRI-certifierade kundaliniyogalärare i Sverige

sky@kundaliniyoga.nu


Sök en KRI-certifierad lärare där du är

På SKY:s hemsida kan du i vår databas hitta KRI-certifierade kundaliniyogalärare var du än befinner dig i Sverige.

Kanske hittar du någon ny lärare som du kan yoga med digitalt.

Här hittar du lärare.


Hitta kundaliniyogaevents

Foto Yan Krukow från Pexels

På SKY:s hemsida hittar du också ett kalendarium där våra medlemmar lägger upp sina events. Ta en titt där för att hålla dig uppdaterad och inspirerad.

Här har du kalendariet.

 ***********************************

Har du Facebook så har du även möjlighet att på SKY:s Facebooksida hitta rykande färska events, workshops, gongsessioner, online-kurser etc.

Här har du vår Facebooksida.


gilla oss på Facebook | vidarebefodra  | dela på FB dela på twitter
Copyright © 2021 Sveriges Kundalini Yogalärares Riksförbund, All rights reserved.
Du får detta mail för att du är prenumererar på Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbunds nyhetsbrev.
Our mailing address is: sky@kundaliniyoga.nu

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!