SBR Nyhetsbrev nr 9/2021

SBRs 70 års firande

Den 8-9 oktober firades SBRs 70 års jubileum

På fredagskvällen samlades drygt 90 gäster på IVA:s konferenscenter vid Grev Turegatan i centrala Stockholm för att äntligen utan pandemirestriktioner fira 7o-åringen.

Deltagarna hälsades välkomna av SBRs förbundsordförande Anders Hedén som också sammanfattade SBRs resa från 1951, SBR en del av svensk samhällsbyggnads-historia, fram till idag då förbundet har sitt högsta medlemsantal någonsin.

 
Läs mer om SBRs 70 års firande
 
 
 

Lokala aktiviteter

Uppsala 28 oktober
Världens främsta BIM projek

Jönköping 9 november 
Världens främsta BIM projekt

Malmö 11 november
Gåsamiddag 

Digitalt 9 december

Föredrag KA rollen (Boverket) 

 
Se samtliga event
 
 
 
 

Höstens kurser

Nedan följer ett axplock av höstens kurser

Byggprojektledning
8-11 november - Stockholm

Entreprenadjuridik grund och forts
9-10 november - Stockholm

Entreprenadbesiktning steg 1
10-11 november - Göteborg

Kontrollansvarig enligt PBL
15-18 november - Stockholm

KAs roll
6 december - Digitalt

Diplomerad inom fuktmätning
29-30 november - Stockholm

Avancerad entreprenadjuridik
30 november - Stockholm

PBL 
1 december - Stockholm

BBR
2 december - Stockholm

Ledarskap i projekt
3 december - Digitalt

 

 
Se samtliga kurser
 
 
 

Nytt från Foyen

Tillfällig reglering i aktiebolagslagen bör bli permanent

Den tillfälliga regleringen gällande undantag för att underlätta genomförandet av
bolags- och föreningsstämmor har hjälpt bolagen att leva upp till sina lagstadgade krav
om att avhålla årsstämma trots rådande pande

Läs mer »

 

Cirkulärt byggande - Återbruk då eller..?

Förr cirkulerades resurser för att det var den mest ekonomiska modellen. Att bygg, som idag ligger bakom 1/3-del av allt avfall i Sverige, som bransch halkat efter beror på många saker. Framför allt är det en etablerad kultur att riva ur och slänga fullt användbara material och inventarier, ett krav från många beställare

Läs Husbyggarens artikel »

 
 

Resultat från medlemsenkäten

Stort tack för alla svar på SBRs medlemsenkät som skickade ut under försommaren. 360 respondenter gav SBR ett nöjdhetsidex på 80%. Sammanställningen är nu klar och kan ses eller laddas ner om du loggar in på medlemssidan -> Mitt konto -> Dokument

Medlemssidan »

 

Nya medlemmar

Vi hälsar våra nya medlemmar och anslutna varmt välkomna till SBR!

Nya medlemmar »
Nya anslutna »

Medlemsansökan och förmåner »

 
 
 

SBR Byggingenjörerna, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

FacebookLinkedIn
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!