Nyhetsbrev om VIOL 3. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr 14
2 juli 2021

Ord från programchefen

Sommaren är i sin fullaste prakt och programmet står inför en release från programinkrement 17 som sker den 7/7. Därefter blir det semesterperiod i fem veckor, vilket innebär att Buggrättning, kommunikation och support kommer ta lite längre tid än vanligt. Jag hoppas att du som kund har överseende med det. Till hösten kommer mycket spännande och intressant (ja, älgjakt, men även sådant som hör till VIOL 3).

Det pågår ett strategiarbete inom Biometria som kommer att påverka VIOL 3 programmet - exakt hur och till vilken grad är ännu okänt. Det kommer lanseras en ny extern webb (biometria.se) till hösten som även kommer innefatta ett flertal äldre webbar. Detta är ett led i att minska våra kommunikationskanaler och underlätta för er kunder. Forest Storm planerar att starta upp kundprojekt med flera transportföretag till hösten. VIOL 3 kommer påverka även transportsektorn och där behöver vi ett högre fokus.

Jag hoppas att du kan vara ledig och njuta av sommaren, ta väl hand om dig!

Med vänlig hälsning

Per Johansson


Piloternas arbete under juni

Piloterna har mest arbetat med tester av PI 16 releasen som kom i början av juni. Intressanta delar här – förutom avfallshanteringen, var import via båt och hur VIOL 3 stödjer denna form av affärsflöde. I slutet av månaden skrivs en testrapport för denna leverans. Även ett antal BI-rapporter har testats för att skapa en bild av hur piloterna upplever funktioner, innehåll, förklaringar och annat som påverkar användandet av rapporterna. Utfallet av rapporttesterna bli en del i testrapporten för PI 16.

Arbetet med testmall som avser PI 17 har genomförts. Nästa steg är att Biometria sätter upp egna tester utifrån testmallen samt förbereder inför piloternas tester av PI 17. Avsikten är att förbättra kommande PI-leveranser. I testforumet har testrapporten för PI 15 arbetats igenom och vikten av att arbeta nära och dela information kring vitala saker är viktigt för att undvika oklarheter.

Lösningsrådets omdaning upplevdes som bra med en agenda mer inriktad på olika lösningsförslag och diskussioner om dessa. Konkret innebär det att ta del av underlag innan mötet där det framgår om punkterna avser information, om råd från piloterna behövs eller avser beslut som ska fattas. Målet är att i god tid innan utveckling säkerställa lösningen och minska avvikelser och gap.

Piloterna har också påbörjat arbetet med att planera upp egen verksamhet utifrån innehåll i kvarvarande programinkrement (PI17/22). Hjälp och stöd erbjuds av våra affärskonsulter i denna fråga. En viktig aspekt i detta är även att få en tydlig bild av vad som INTE kommer levereras i version 1.0.


Demofilmer VIOL 3

Just nu finns det tjugofyra filmer publicerade på viol3.se/Dokumentation/demofilmer. Dessa handlar om grundläggande saker i VIOL 3, Pris, Inmätning och Transport. Planen är att det ska komma ytterligare filmer innan programmets semesterperiod (vecka 28-32). Dessa tillkommande filmer handlar om rapporterings- och uppföljningsverktyget BI.

Håll utkik!


Semesterperiod 2021, VIOL 3 programmet

Under veckorna 28 till 32 kommer programmet att ha sin semester-period.

Dessa veckor finns en starkt begränsad bugghantering i programmet – endast det mest akuta kan åtgärdas.

Njut av sommaren!


Forest Storm

Traineerna är färdiga med sitt traineeprogram och kommer från och med hösten ta sig an sina roller som affärskonsulter, utvecklare och tjänstespecialister. Under sommaren kommer traineerna understödja vissa av piloterna med deras tester och producera testdata i BI.

Forest Storm har som ambition att i höst dra igång ett antal nya transportkunder för att få mer täckning på VIOL 3:s transportområde.


Acceptanstester VIOL 3

Betydelsen av acceptanstest ska inte underskattas. Ett projekt eller program startar med krav och avslutas med att kontrollera att kraven är uppfyllda. Syftet är att beställaren ska kunna bedöma leveransens innehåll. Det sker ett antal acceptanstester internt på Biometria innan release. Skriftligt undantag från programledning krävs om icke godkänd funktionalitet skall levereras till kund.

Extern användaracceptanstest genomförs av de fem pilotkunderna. Dessa baserar sig på underlag från Biometria (tex release notes). Funktionalitet utanför levererade acceptanskriterier leder till gap eller ändringsbegäran, inte till defekter/buggar. 

 


Kundvy VIOL 3 1.0 i Power BI

Kundvyn syftar till att ge kunder en möjlighet att själva följa upp vad som kan förväntas i tex nästa release eller när ett visst gap kommer med. 

Om du inte redan har fått tillgång till denna kundvy så prata med din affärskonsult eller kundrådgivare.


Bugghantering

Programmet har tagit till sig av återkopplingen kring hanteringen av buggar och inför nu ett antal förbättringar.

Samtliga prio 1-2 buggar har tilldelats projekten i VIOL 3 programmet för hantering innan semestern. Det innebär att de planeras in så fort som möjligt och rättningarna koordineras av programmets testledare

  • Totalt finns det 168 buggar med prio 1-2
  • Alla prio 3-4 buggar kommer att hanteras med en liknande insats efter semestern

En ny förenklad, smidigare och snabbare bugghanteringsprocess för pilotkunder är framtagen. Mer information och detaljer om hur det ska fungera kommer senare. Det nya förslaget är förankrat och godkänt av berörda parter.


Testprocessen med WSS

– förbättringar för en bättre rörelse framåt

Efter utfallet i testerna av PI 16 och via dialog med piloterna, har Biometria beslutat ändra hur programmet arbetar med WSS som förstepilot med start from PI 18.

Ändringarna innebär:

  • Tätare samarbete med WSS om testplanering där Biometria blir drivande i vad WSS ska fokusera på under inkrementet
  • Löpande information om leveransinnehåll, avrapportering av resultat och utbyte av information mellan programtest och WSS där WSS testresultat, scenariotester och acceptenstester tillsammans utgör beslutsunderlag inför leverans till övriga pilotkunder.
  • Testrapporten som kommer från WSS tas fram i samarbete med programtest för tydlighet och klargörande kring resultatet och med förhöjd kvalitet inför pilottest.
  • Arbetet kommer att utvärderas och förbättras löpande vid behov

Nästa nyhetsbrev VIOL 3

Planeras att publiceras i månadsskiftet augusti/september.

Vi hörs då!

Besök oss på viol3.se


Följ Biometria i våra sociala kanaler

facebooklinkedinyoutube

Redaktör: Pia Sundkvist de Beau, pia.debeau@biometria.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du sedan tidigare, har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.