Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kontaktuppgifter Utveckling- och arbetsmarknadsenheten

Enhetschef/Företagslots
Anna Karin Horney 

Tfn: 0953-140 76
anna-karin.horney@mala.se

Företagslots 
Aleksandra Simanovskaya

Tfn: 0953-140 61
aleksandra.simanovskaya@mala.se

Företagslots
Maria Larsson 

Tfn: 0953-140 57
maria.i.larsson@mala.se 

Verksamhetsansvarig Galejan
Ulrika Bergstedt
Tfn: 0953-140 41
ulrika.bergstedt@mala.se

Praktiksamordnare/handledare

Eija Kjäll

Tfn: 070-3083974

eija.kjall@mala.se

Projketmedarbetare SIKT 2.0

Dan Berglund

Tfn: 070-3083994

dan.berglund@mala.se



Upphandling!

Malå kommun/de kommunala bolagen

Malå Kommun och de kommunala bolagen annonserar upphandlingar löpande, håll dig ajour på E-avrop.

Se gärna film Offentlig upphandling – för dig som leverantör (utgivare: Konkurrensverket) 

Kontakt rörande upphandling /inköp Malå kommun
Robert Åkerlind
Tfn: 0953-140 56
E-post: robert.akerlind@mala.se


Energirådgivning för verksamheter

Malå kommun erbjuder dig/er som företagare kostnadsfri och opartisk energirådgivning.

Har du tankar kring energieffektivisering, byte av energisystem eller installera solceller då kan du ta kontakt med kommunala energi -och klimatrådgivare för att få hjälp med det.

Kontakt direkt, e-post:
jamal.mouneimne@lycksele.se


Entré Malå

NU utvecklar vi Entré Malå

Malå Kommun har bevilijats nya externa medel för att möjliggöra utveckling av etapp två, Entré Malå. 

Det innebär att vi önskar medfinansiering från det privata näringslivet i Malå kommun enligt nedan: 

  • 3000 kr - exponering i 3 månader på den digitala skärmen;
  • 6000 kr - exponering i 6 månader på den digitala skärmen;
  • 12000 kr - exponering i 12 månader på den digitala skärmen.

    Kontaktperson: Anna Karin Horney, Utvecklingsavdelningen Malå Kommun, 0953-140 76, anna-karin.horney@mala.se 


Låt Malå bli ditt förstahandsval!

Vi har ett unikt utbud av butiker och en diversifierad tjänstesektor i Malå, ett Sverige i miniatyr! Vi har alla möjlighet att stimulera lokal utveckling och tillväxt. Verksamheterna är nu, mer än någonsin, helt beroende av att vi alla som bor och verkar i Malå kommun fortsätter handla lokala varor och tjänster! Ditt och mitt agerande har betydelse! 


Sommar 2021

De lättade restriktioner som trädde i kraft den 1 juni innebär inte att vi kan börja leva som vanligt igen. Vi har alla ett ansvar att fortsatt följa allmänna råd och fortsätta ta ansvar för att förhindra smitta av Covid-19. Sommaren möjliggör dock andra typer av aktiviteter, låt oss presentera några lokala tips: 

Aktuella aktiviteter, bla "Top of Malå" och "Adak filmfestival"

Vandra

Fiska

Shoppa

Läs mer: www.visitmala.se 


På verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

facebookinstagramyoutube

LOKALT aktiviteter och mötesplatser

14 juni 17.00-18.00 
Kommunledningen på Malå bibliotek
Digitalt, länk: https://www.facebook.com/malabibliotek/live/

17 juni 08.00-09.00
Gomorron Malå och Region 10 -Digitalt frukostmöte
TEMA: Framtidens Visitor Center. Digitalt, länk: teams.microsoft.com

14, 16 och 18 juni 08.00-10-30
Lär dig använda sociala media
För dig som är nybörjare och behöver en bra start för ditt företags närvaro på sociala media. Aktivitet pågår, ansmälan stängd! Läs mer: mojligheternasregion.se

22 juni 18.00-20.00
Digital workshop för framtagande av utvecklingsstrategi Skellefteå Älvdal 2023-2027. 
Mötet genomförs via Zoom. Ditt deltagande är viktigt. Instruktion om hur du ska förbereda dig inför mötet kommer i ett senare mail, anmäl dig här: https://simplesignup.se/event/181307

22 och 23 juni 08.00-12.00
Ditt företag i sociala media
För de som kan grunderna och nu är redo att verkligen nyttja sociala kanaler för att nå sina marknader. Anmälan krävs, senast 16 juni! Läs mer: mojligheternasregion.se

8 juli
Mats Eriksson, En Företagares Vardag
Besöker Malå och samtalar med företagare och KSO. 

8-9 oktober
Malå barnmässa
Delta på mässan som företag, läs mer: mala.se
Besök mässan, läs mer: visitmala.se

Möjligheter för dig och ditt företag

Utveckling- och arbetsmarknadsenheten samordnar arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser inom Malå kommun. Vi samarbetar även med privata företag och föreningar som erbjuder praktikplatser och har rekryteringsbehov. Vi finns alltid med som stöd både till deltagare och arbetsgivare under praktikperioden. Från och med augusti avser vi att bjuda in till företags-/arbetsgivarträffar.

Vill du träffa personer som söker arbete och presentera ditt företag eller vill du veta mer om att ta emot en praktikant eller anställa en deltagare/person från oss?

Hör då av dig till Dan Berglund, projekt SIKT 2.0, Samverkan, Inkludering, Kompetensförsörjning, Tillväxt, kontaktuppgifter: 

Tfn: 070-3083994, dan.berglund@mala.se

I juli månad är du välkommen att kontakta Kamal Blyborg, integrationssamordnare, kontaktuppgifter:

Tel.: 0953-14046, kamal.blyborg@mala.se


Vi fortsätter att stödja företag lokalt i Malå! 

Under 2021 har vi fått mer resurser att hjälpa just företag som drabbats av pandemins effekter.

Är du en av dem? Kontakta oss!

Tillsammans analyserar vi behov och tar fram en handlingsplan som hjälper dig att komma vidare i omställningsarbete. Det kanske behövs specialkompetens, kunskapshöjande åtgärder eller hjälp från regionala eller nationella företagsfrämjande aktörer. 

Vi erbjuder insatser inom fem fokusområden:kompetensförsörjning, större marknad, innovation, kapitalförsörjning och ägarskifte/generationsskifte. 

Affärscoach: 
Aleksandra Simanovskaya

Tfn: 0953-140 61, Mobil: 070-3445568
aleksandra.simanovskaya@mala.se

Läs mer om projektet på hemsidan: www.mojligheternasregion.se


Leader 2023-2027

Leaderområdet Skellefteå Älvdal som innefattar Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner har under de senaste 7 åren finansierat 60 projekt, totalt 40 miljoner.

Nu lägger vi grunden till den nya programperioden 2023-2027. Vi samlar in synpunkter via workshops i samarbete med European Minds. Den 22 juni genomförs den sista workshopen och vi önskar dina synpunkter på områdets styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Hoppas du har möjlighet att delta på den digitala workshopen.

Tisdag 22 juni klockan 18.00-20.00
Mötet genomförs via Zoom. Instruktion om hur du ska förbereda dig inför mötet kommer i ett senare mail, när du har anmält dig

Anmäl dig här: https://simplesignup.se/event/181307

Hälsningar
Strategigruppen gm Monica Marklund
www.skellefteåälvdal.se, 070-5747357  


NATIONELLT: stöd till följd av Coronapandemi och dess effekter

Håll dig uppdaterad om Coronaviruset och covid-19


www.verksamt.se 
Här finns samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av Coronaviruset och Covid-19, exempelvis:

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

OBS! Sista ansökningsdag var den 30 april 2021. Information om en ny stödomgång kommer inom kort.

Omställningsstöd till handelsbolag/kommanditbolag
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Omställningsstöd för AB 
Läs mer på Skatteverkets hemisda

Korttidsarbete
Läs mer på Tillväxtverkets hemisda

OBS! Ansökan om stöd för korttidsarbete 2021 öppnade 29 mars 

Kompensinsatser under korttidsarbete
Läs mer på Tillväxtverkets hemsida

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga
Läs mer på Skatteverkets hemisda

Nya regler för vissa anställningsformer
Förlängd maxtid för 
introduktionsjobb
Möjlighet till 12 extra månader med nystartsjobb

Hyresstöd till vissa utsatta branscher
Den 3 maj öppnar ansökan för hyresstöd till vissa utsatta branscher som drabbats av coronapandemin. Stödet gäller för hyresvärdar som gett hyresrabatt under perioden 1 januari – 31 mars 2021. 


TA HAND OM DIG OCH VARANDRA ❤

Det digitala nyhetsbrevet är medfinansierad av Tillväxtverket och ska bidra till ett förbättrat näringslivsklimat. Ansvarig utgivare är Malå kommun, Utvecklingsavdelningen. För kontaktuppgifter till besök www.mala.se

Malå kommun ger ut nyhetsbrev till företag i kommunen löpande.  Skulle du vilja avsluta din prenumeration, kontakta maria.i.larsson@mala.se

Sent with Get a Newsletter
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!