Medlemsbrev från Frimodig kyrka. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Bönebrev 215, maj 2021

Vi vandrar med den uppståndne och gläds över att döden förlorat sin makt. Vi ber för hela vår Kyrka och särskilt för Växjö stift.

5 i påsktiden

Joh 16:8 "När han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är".

Vi ber att Guds gode Ande ska visa för människor hur djupt deras behov är av Herrens nåd och barmhärtighet.

Bönsöndagen

Luk 18:1 "Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp"

Vi tackar Herren för hans omsorg om oss och hans längtan efter vår uthålliga bön.

Kristi himmelsfärds dag

 Apg 1:8 "Ni skall få kraft när den helige Ande kommer över er; och ni skall vittna om mig"

Söndagen före pingst

 Rom 8:18 "Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skalll uppenbaras och bli vår"

Vi ber för trossyskon världen över som lider och förföljs för sin bekännelse till Herren. Om mod, uthållighet och förstånd att handla rätt i utsatta situationer.

Vi tackar för att vi får leva i ett fritt land och kan bekänna tron på Herren utan risk att dödas.

Pingstdagen

 Apg 2:11 "Vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar".

Vi ber om frimodighet och vishet att kunna berätta om Guds stora gärningar så att människor får en längtan efter att bli Guds barn.

Annandag pingst

2 Mos 17:3 "Eftersom de var törstiga knotade de mot Mose och sade: Varför har du fört oss ut ur Egypten?"

Låt oss bevara våran hjärtan från att önska oss ett bekvämt liv i synd.

Heliga trefaldighets dag

 Matt 11:25 "Jesus sade: Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn."

Låt oss ödmjuka oss under Herrens vilja och sätt att leda oss.

Himmelske Fader,

utgjut din Ande över hela din kyrka.

Ge oss

en ny vision av din härlighet,

en ny upplevelse av din makt,

en ny trohet mot ditt Ord,

en ny hängivenhet i din tjänst,

så att

genom vårt förnyade vittnesbörd

ditt heliga namn blir ärat

och ditt rike främjat.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Amen.

Vi ber för Frimodig kyrkas arbete

Vi ber att uppståndelsens härlighet ska göra oss frimodiga och uthålliga i vår bön och att vi ska se de löften som Herren gett om bönhörelse.

 Vi tackar Herren för den inspirationsdag vi fått ta del av, för alla goda, lärorika och uppmuntrande föredrag och vi ber om frimodighet att använda allt detta i vår vardag.

Vi tackar för årsmötet och den nya styrelsen. Vi ber att alla styrelsemedlemmar ska finna sina uppgifter och kunna göra ett gott arbete som medför välsignelse för Guds verk. Särskilt ber vi för vår nya ordförande Maria och att hon ska kunna leda arbetet väl.

Vi tackar Herren för allt gott som Jan Erik givit under sina år som ordförande och ber för hans fortsatta arbete inför höstens val.

Vi ber att vaccinationsarbetet mot Covid 19 ska gå väl och vi ber för de som nu är sjuka.

Vi ber för arbetet i Växjö stift;

Tack för gamla och nya listor till höstens val

Vi ber för kandidaterna på valsedlarna i Jönköping, Värnamo, Växjö och Kalmar och för alla kandidater i vårt land.

Arbetet i kampanjgruppen inför kyrkovalet

Situationen i Värnamo pastorat och arbetet i Mariakyrkan

Vi ber om att rätt fokus kommer fram när det pratas om Frimodig Kyrka.

                                                   Foto Ingela Stewén

.

Vill du anmäla angelägna böneämnen som berör arbetet för Guds rike i Sverige så är du välkommen att maila tillbonebrev@frimodigkyrka.se

Avsluta prenumeration

 Nästa bönebrev har Lunds stift som särskilt fokus.

Du får det här mejlet för att du varit prenumerant på bönebrevet. Från 2021 kommer alltså inte du som endast prenumererat på bönebrevet (utan att vara medlem) att få bönebrevet. 

Du hälsas mycket välkommen som medlem i Frimodig kyrka! Det är endast 100 kr i medlemsavgift och innebär ett viktigt stöd för en god sak.