Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev November

Nyhetsbrev Maj 2022

Rapport från Vårmötet i Rättvik

Detta var min fjärde konferens med SmåKom.  

Här träffas politiker och förvaltning från Sveriges småkommuner i en trevlig atmosfär för att nätverka, lära av varandra och utveckla sina kommuner.

Jag får en stark känsla av samhörighet och vilja att lyssna på andra kommuners utmaningar. Möjligheten att dela med sig av "hur det ser ut hemma i min kommun" är också värdefull. Som KSO kan man känna sig ensam ibland, men inte här. 

Styrelsen gör ett enastående arbete med att ta fram ett aktuellt kunskapshöjande program.

Exempel från Rättviksdagarna: Kommunal ekonomi - SKR, demokratirapporten från CKS (Centrum för kommunstrategiska studier), Kommunrapport - social dumping, VA-gruppen, olika kommunexempel, civilminsister Ida Karkiainen, Generation Pep - barn och ungas fysiska utveckling.

Stort tack för mycket bra dagar,

//Lena Lovén Rolén, KSO, Skinnskatteberg

Save the date ...

Kommande konferenser för SmåKoms medlemmar;
Höstmöte 17-18 november på Lasse-Maja, Järfälla.
Vårmöte 26-28 april 2023, plats meddelas senare.


Årsstämman 2022

Styrelsen har beviljats ansvarfrihet för verksamhetsåret 2021, detta beslutade medlemmarna på Årsstämman i Rättvik förra veckan. Stämman valde också att följa valberedningens förslag till ordförande, styrelse och övriga poster. Det innebar omval på samtliga poster och styrelsen är således intakt i och med att Gunnar Andersson, Herrljunga kommun, Hans Jildesten, Storfors kommun och Bjarne Hald, Arvidsjaurs kommun tackat ja till fortsatt styrelseuppdrag i två år. Ordförandeposten innehas, ytterligare ett år, av Peter Lindroth, Karlsborgs kommun.

Här kan du läsa Protokollet från Årsstämman som tillsammans med samtliga presentationer från Vårmötet också kommer att publiceras på nya hemsidan så snart den är i bruk.

Hans Jildesten, Storfors - Kristine Hästmark, Gnosjö - Peter Lindroth, Karlsborg - Ingrid Hugosson, Uppvidinge - Gunnar Andersson, Herrljunga - Yoomi Renström, Ovanåker - Bjarne Hald, Arvidsjaur

Kommunbesök

Sol, blå himmel och en skir grönska mötte oss i Östergötland häromdagen. Ödeshögs och Vadstenas kommuner stod på schemat och det är fantastiskt vackert att åka genom det flacka landskapet utmed Vätterns östra strand. Ödeshög och Vadstena är grannkommuner med vackra omgivningar. Båda kommunerna upplever att trycket på bostäder hela tiden ökar samtidigt som det drar med sig stora investeringar inom framförallt förskola och skola. Diskussionerna rörde sig om allt från kompetensförsörjning till den pågående utredningen om försöksverksamhet.

En utmaning som båda kommunerna ständigt brottas med är det kulturhistoriska arvet som innebär stora värden men också en kamp med länsstyrelsen ur arkeologiska aspekter. Vi säger tack och bock för fina besök och god uppslutning, värdefullt att ses!


Ny översyn av utjämningssystemen

SmåKom välkomnar den nytillsatta utredningen och slår sig lite för bröstet då detta är något vi envist påtalat de senaste åren i möten med riksdagsledamöter och övriga beslutsfattare.

Utjämningssystemet behöver utvecklas i takt med samhällsutvecklingen och anpassas så att kommuner och regioner ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar att möta de utmaningar som ska hanteras framöver. Den parlamentariska kommittén ges i uppdrag att se över utjämningssystemets alla delar och även systemet för utjämning av kostnader för verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Håkan Sörman är utsedd att leda kommittén.


Programberedning för hållbar omställning, SKR

SmåKom vill rikta ett stort tack till er medlemmar som tog er tid att svara på vår enkät om hållbar omställning. Den 26 april var vår verksamhetsledare inbjuden till programberedningen för att rapportera hur våra medlemmar resonerar när det gäller möjligheten att än mer intensifiera omställningsarbetet. Sammanfattningsvis är det en fråga om tillgängliga resurser i form av tid, kompetens och ekonomi. Beredningen var mycket tacksam för de åsikter som framkom. 


Ny hemsida under utveckling

SmåKom vill hänga med i teknikens framfart och just nu håller vi på att utveckla en ny hemsida som framförallt ska bli enklare att uppdatera. Ni som besökt vår hemsida tidigare kommer säkert att känna igen er, vi har ljusat upp färgskalan och uppdaterat informationen samt lagt till några nya rubriker. Från och till ligger sidan nere under maj månad, men i juni hoppas vi att allt ska vara på plats och fungera felfritt. Vi ber er ha överseende med detta och önskar er välkomna till en ny fräsch webb så småningom.


SmåKom tipsar!

Beredskap

Beredskapshandbok
Offentliga måltider

Enligt Livsmedelsverkets kartläggning 2018 hade enbart fyra av tio kommuner en beredskapsplan för livsmedelsförsörjning. 2021 hade den siffran ökat till sex av tio.
Livsmedelsverket får också signaler om att det saknas mer stöd när det gäller krisberedskap och livsmedelsförsörjning. Under 2020-2022 pågår därför ett projekt för att stärka regionernas och kommunernas beredskap inom offentliga måltidsorganisationer och förmågan att tillaga och servera mat oavsett händelse.

Beredskapshandbok för offentliga måltider

VA-investeringar

Gröna lån till
VA-investeringar mm

Gröna lån är Kommuninvests gemensamma satsning på ett mer hållbart samhälle. Den som står inför investeringar som främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan markera detta genom Kommuninvests gröna lån.
Gröna lån går att använda inom åtta olika projektkategorier, bland annat förnybar energi, gröna byggnader och vatten- och avloppshantering. Läs mer här.


Demokrati

SNS Demokratiråd 2022

Gissur O´Erlingsson, professor vid Linköpings Universitet, gästade Vårmötet förra veckan och höll ett uppskattat föredrag på temat demokrati. Gissur sitter med i SNS Demokratiråd 2022 och är medförfattare till årets demokratirapport "Den lokala demokratins vägval". I rapporten föreslås en rad reformer för att främja rättssäkerhet och ansvarsutkrävande i Sveriges kommuner. Rådet efterlyser också en tydligare arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän.

På SNS hemsida kan du ladda ner och läsa rapporten.

Inera

Öppet forum om nyttokalkyler

Nyttokalkylen är ett stöd för beslut. Men det är också ett stöd för att lyckas under förändringsresor och för uppföljning av förändringar.

Vill du veta mer om Ineras modell för nyttokalkyler? Har du frågor om nyttokalkyler som du vill diskutera med andra? På Ineras öppna forum får du en kort introduktion till modellen och möjlighet att ställa frågor och diskutera. Forumet är kostnadsfritt.

11 maj och 1 juni kl 09.00–09.45

Läs mer och anmäl dig här.


Omställning 2G/3G till 4G/5G

Missade du vårt webbinarium med TechSverige om nedsläckningen av 2G/3G?
Den 17 maj kl. 09.00-11.00 arrangerar SKR ett liknande webbinarium där bland annat TechSverige, PTS och Telia medverkar.

Läs mer och anmäl dig här.


Kontakt

Charlotta Haskovec, verksamhetsledare
E-post; charlotta@smakom.se
Telefon; 0706 725 649

www.smakom.se

facebookhomepageinstagram

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!