Ser du inte nyhetsbrevet? Klicka på denna länk

2022-02-10


2022 är här och restriktionerna har släppt!

Årsmöte 19 februari kl 14.00

Varmt välkomna till hembygdsgården till ett möte där vi ses i verkliga livet!

Handlingar kommer att finnas på hemsidan några dagar innan mötet.

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Fastställande av röstlängd

7. Fastställande av mötets behöriga utlysande

8. Verksamhetsberättelse

9. Ekonomisk berättelse

10. Revisionernas berättelse

11. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

14. Fastställande av budget och verksamhetsplan

15. Val av funktionärer

a) Ordförande för 2 år

b) Två ledamöter för 2 år, två ledamöter kvarstår 1 år

c) Tre suppleanter för 1 år

d) Två revisorer för 1 år

e) Valberedning, tre funktionärer för 1 år varav en sammankallande

f) Ombud till föreningar som NHBF är ansluten till

16. Motioner och andra frågor som hänskjutits till årsmötet

17. Rapport från arbetsgrupper

18. Målning av Hembygdsgården

19. Övriga frågor

20. Avslutning

Direkt efter mötet blir det information i Solvik om deras kommande planer.


Värmdö kommun informerar:

 # Under det här året går vi i mål med den första inventeringen av alla små avlopp i kommunen utifrån kommunfullmäktiges mål! I år sker inventering på plats framförallt på Djurö (ca 200 fastigheter) och Nämdö (ca 100 fastigheter). Vi utför även preliminära bedömningar av hantering av avlopp och latrin på 800 skärgårdsfastigheter.

För mer information om inventeringen med kartor över aktuella områden kan den som är nyfiken hitta på varmdo.se/nuinventerarvi.

# Nu ställer vi ut den uppdaterade översiktsplanen för granskning och vi vill ha dina synpunkter på det uppdaterade planförslaget. Granskningsperioden pågår fram till den 28 februari 2022. (Det finns ett fysiskt exemplar på Nämdö bibliotek)

Läs mer och tyck till här!

#Kommunen har skärgårdsråd den 17 februari och där är hembygdsföreningen representerad.

Läs tidigare minnesanteckningar och dagordning här


Nu blir äntligen studieresan till Koster av!

Ett stort antal anmälde sig till resan som tyvärr fick skjutas upp men nu blir det av! 14-16 mars och ni som hade anmält er kommer att få vidare information.

Resan sker med chartrad buss från Stavsnäs via Mariestad och naturum Victoriahuset för korta stopp innan resan går vidare till Strömstad för en heldag på Koster. Tisdag kväll fortsätter resan mot Småland och Åsnens nationalpark där vi på onsdagen tar del av platsen innan hemfärd. 

Info finns på www.greenarchipelago.se


Rapport från styrelsemötet 9/2

 • Sjötrafiken -Vi jobbar på att få till en intur på fredagar då vi vet att det går en tomtur till Stavsnäs.
 • Bryggorna- Vi diskuterade bryggplatserna och om de skall märkas ut och vilka som hyr. 
 • Hembygdsgården -Vi gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade den. Högtalare och mixer är trasiga. Vi diskuterade målningen av hembygdsgården. 
 • Nämdö Nu - Har manusstopp den 25/3. Kom gärna med inspel vad du vill läsa om. 
 • Nämdö Green Archipelago -Resan till Kosterhavet blir av i mars. En eller två Biosfärkoordinatorer ska anställas. Projekt är igång om hyresbostäder, skola, äldreboende, besökscentrum, energi och naturvårdsinsatser.
 • Ekonomin - revisorerna har gått igenom bokslutet. Vi ska kika på en budget.
 • Bygdegårdarnas Riksförbund - Görsson har lyssnat på ett seminarium om solceller, vi kollar om vi kan få till en arbetsgrupp på årsmötet. Han har också ansökt om att vara med i konstprojekt- Havet som omger oss.
 • Pubarna diskuterades och behovet av att dra igång. Vi söker fortfarande efter en Pubansvarig.
 • Kommunalt skärgårdsråd är det nästa vecka, den 17/2.
 • Översiktsplanen- Gå gärna in och tyck till om kommunens översiktsplan. 
 • Laddstolpar- Vi diskuterade laddstolpar i Stavsnäs pga en enkät från SIKO. Görsson försöker fylla i den.

Dags att betala medlemsavgift!

Det kostar 150 kr att vara medlem i Nämdö hembygdsförening. Nedan kan du läsa utdrag ur våra stadgar:

Föreningens ändamål 

-Föreningen skall värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv samt föra detta vidare till kommande generationer.

-Föreningen skall även äga, förvalta och på skäliga villkor uthyra Nämdö Hembygdsgård, för att därigenom stödja social och kulturell utveckling inom Nämdöområdet.

-Vidare skall föreningen bevaka bygdens och de boendes intressen i fråga om kommunikationer, markanvändning, näringsliv och samhällsfunktioner genom att aktivt samarbeta med andra lokala organ i projekt- och arbetsgruppform.

-Till främjande för sina ändamål skall föreningen vid behov vara ansluten till samlande organisationer för liknande föreningar. Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst neutral.

MEDLEMSAVGIFT

Årsavgiften är 150kr per person och betalas i januari till plusgiro-konto 495 89 99-7.

Du kan också Swisha beloppet  på: 123 527 84 29

Glöm inte att skriva namn, adress och mejl.


Biblioteket

 Biblioteket har öppet alla måndagar kl 11-13. Kom och läs Översiktsplanen, hitta en intressant bok om skärgårdshistoria eller en spännande deckare kanske?


Mars pub?

Minns ni tiden före pandemin? Då hade vi pub första lördagen varje månad(utom jan, juli och aug)är det dags att återuppta den gamla fina traditionen? Har vi något gäng som vill hålla i puben?


Lite datum

 • Den 8 mars kommer Länstyrelsen att anordna ett digitalt informationsmöte om var i processen man ligger med Nationalparksbildandet och hur det går med omlandsanalysen. Även NGA kommer att informera om Biosfärförstudien. Håll utkik efter inbjudan.
 • I den bästa av världar blir det Nämdödag i år, den 30 juli!

Lite bra länkar

SIKO som är ett samarbetsorgan mellan skärgårdsföreningar i Stockholm där vi är medlemmar driver just nu ett projekt som heter Skärgårdsflytten där vi i Nämdöskärgården är med. 

Här hittar ni SIKOs Nyhetsbrev

På Youtube hittar man lite filmer om skärgården. Filmtajm!

Övrig information från SIKO finns här!

SIKO är också medlemmar Skärgårdarnas Riksförbund, Läs mer här

Länsstyrelsen ger ut ett Nyhetsbrev om arbetet med det eventuella Nationalparksbildandet och har även en sida med nyheter. Här hittar du information


Glöm inte att hålla utkik på vår hemsida om vad som händer i området   www.namdohbf.se

facebookhomepage

Du får detta mail, då du är en av medlemmarna i Nämdö Hembygdsförening eller så tror vi att du är intresserad, om du inte vill ha några fler nyhetsbrev ifrån oss, click here.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!