Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV NOVEMBER, 2021

Transport- och öppettider Jul & Nyår 2021

Julen är alltid en svår tid för leveranser av semin, kontakta ordermottagningen i god tid för att planera din leverans av semin under storhelgerna. 

Läs mer om våra öppettider på vår hemsida >> Transport och öppettider under storhelger

 

Skinkprovning med Österlens grisproducenter

På Bollerup bjöds det på skinkprovning arrangerat av Österlens grisproducenter. Ett 80-tal grisproducenter och tjänstemän var på plats för att kora den godaste julskinkan. Tre goda skinkor tävlade om vinsten och efter sammanräkning av alla röster, fick Anna Månsson ta emot den eftertraktade bucklan för Scans gourmetskinka.

Kvällen bjöd även på ett intressant föredrag om Agrifarms fina, klimatsmarta slaktgrisstallar.

Vi tackar Österlens grisproducenter för ett trevligt arrangemang!

 

Utlysningen av Branschutvecklingspengen 2021 är klar!

Ytterligare en utlysning omfattande totalt 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen med fokus på ökad djuromsorg och lönsamhet har avslutats. Nytt för i år är beslutsgruppen har kompletterats med ytterligare medlemmar. Beslutsgruppen för gris har kompletterats med Majsan Pense, Coop, och Kerstin Sigfridsson, Lantmännen. Beslutsgruppen för nöt har kompletterats med Margareta Dahlberg, Margareta Dahlbergs Lantbruksråd och beslutsgruppen för lamm har kompletterats med Tomas Olsson, Lammproducenterna. Förutom ovanstående deltagare finns också representanter för Svenska Köttföretagen, LRF Kött, Sveriges Grisproducenter, Sveriges Nötköttsproducenter och Svenska Fåravelsförbundet med i beslutsgrupperna.

>> Följande projekt har beviljats medel under 2021

 

Sambedömning av exteriör och spenar

I november har vi äntligen kunnat samla avelsteknikerna och träffas på gård för sambedömning av renrasgyltor. Renrasgyltors exteriör och spenkvalitet bedöms av en avelstekniker. Normalt träffas vi två gånger per år för att kalibrera oss så att vi bedömer och poängsätter likadant. Denna gång hade vi bara Topigs Norsvin kollegor från Danmark med, annars brukar vi ha sambedöming tillsammans med flera av våra nordiska kollegor och ibland även USA. Vissa av exteriöregenskaperna ingår i avelsvärdet (det vi vill förändra), medan andra egenskaper registreras för att vi ska ha koll på att de inte förändras i felaktig riktning. Antal spenar och inverterade spenar är också med i avelsmålet.

Alla spenar ska bedömas.
Är den normal, onormal eller inverterad?

Rygg, ben, klövar och rörelser ska poängbedömas

 

Årsbeställningar semin 2022

Nu är det hög tid att lämna in årsbeställningen på semin för 2022. Blanketter skickas ut till alla kunder ihop med vår almanacka så håll utkik i din brevlåda.  

Fördelar med att teckna årsbeställning: 

 • Ni säkerställer att beställningarna/leveranserna är enligt er plan 
 • Ni kan justera en lagd årsbeställning utan extra avgifter (10 kr) 
 • Lägsta pris, 1 kr rabatt per dos 
 • Planeringen på stationerna förbättras, vi har rätt antal galtar och rätt bemanning, vilket ger en kostnadseffektiv produktion. 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta ordermottagningen. Tel: 010-130 89 32 

Blanketterna finns även att ladda ner från vår hemsida >> Årsbeställningar semin 2022 

 

Tufft halvår väntar för EU:s grisföretagare

När EU-ländernas branschrepresentanter analyserade rådande läge och de framtida utsikterna så var slutsatsen tydlig. Det är ett tufft läge som väntar branschen närmsta halvåret. Ökade produktionskostnader kombinerat med sjunkande avräkningspriser slår hårt mot företagen. Alla länderna har sin unika situation men allra värst har de länder som är inriktade på en stor export till Kina. De var vinnare för 1,5 år sedan men nu är läget helt annorlunda. Tyskland lider dessutom fortfarande hårt av de utmaningar man har med ASF i landet och med Covidutbrott hos personal inom slakt och förädling. På en smågrismarkand som fullständigt kollapsat så sliter Danmark med att få avsättning för sin stora export av smågrisar, ca 13 milj./år. En del producenter väljer i stället att slakta ut och sanera sina anläggningar i väntan på bättre tider.

Efter Brexit har många gästarbetare nu lämnat UK och de verkar inte komma tillbaka. Vi har alla hört att det där råder stor brist på arbetare inom till exempel transporter men behovet är även stort inom slakt och styckning, 800 slakt/styckningspersonal saknas. Slakten går på för låg kapacitet och det bygger djurlager på gårdarna och det leder till kraftiga prisfall för de som inte har kontrakt, 40–50% av gällande notering. En annan effekt av detta är ökade djuromsorgsproblem, där åtgärderna är drastiska och avlivning av smågrisar är en realitet. Staten försöker stödja branscherna genom att skapa tillfälliga gästarbetarvisum. Staten har också skapat ett stödsystem för infrysning av kött, något som man alltid var emot när man var en del av EU.

 • När det gäller den globala utvecklingen 2022 så spår amerikanska USDA en del förändringar i marknaden, se bilaga >> IMPA Meeting
 • Kinas produktion faller och importen och prisbilden ökar igen
 • USA:s produktion faller första halvåret 2022
 • EU:s grisproduktion oförändrad.
  (Min uppfattning är givetvis att de gör en missbedömning då vi redan 2021 ser en minskning av suggantalet i EU, - 4% är nog lågt räknat)

// Hans Agné, VD Svenska Köttföretagen

 

Nyhetsbrev om otillbörlig handel

I juni togs beslut om en ny lagstiftning om otillbörliga handelsmetoder. Lagen innebär att det införs ett förbud för köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter med en årsomsättning på över två miljoner euro att använda vissa i lagen angivna handelsmetoder mot leverantörer från och med den 1 november. I lagen finns även bestämmelser om tillsyn och sanktioner för den som bryter mot förbuden mot otillbörliga handelsmetoder. Konkurrensverket blir tillsynsmyndighet och har därför startat ett nyhetsbrev i syfte att sprida information om den nya lagstiftningen till så många som möjligt.

Länk för att prenumerera på nyhetsbrevet >> Nyhetsbrev – otillbörliga handelsmetoder

 

Bloggen – Den svenska maten 

Den svenska maten – om livsmedelsstrategin är en blogg från Jordbruksverket. Här kan du läsa om händelser och nyheter i arbetet med att uppfylla livsmedelsstrategins mål. Vi berättar om hur vi främjar en ökad och hållbar matproduktion, en god djurvälfärd och en levande landsbygd i hela Sverige. Det senaste avsnittet handlar om de skenande produktionskostnaderna som har drabbar det svenska lantbruket under de senaste månaderna. Jordbruksverkets produktionsmedelsindex har ökat med nästan 7 procent sedan årsskiftet.

Läs mer på bloggen >> densvenskamaten.com

 

Hinder för innovation i livsmedelskedjan

Det finns en stor potential att utveckla livsmedelskedjan genom innovation. Sweden Food Arena driver projektet ”Innovation i livsmedelskedjan” finansierat av Tillväxtverket. Utgångspunkten för projektet är regeringens ambitioner i livsmedelsstrategin och mål och missioner. Projektet har resulterat i ökade insikter om hur företag i hela livsmedelskedjan, från primärproduktion och förädling till handel och konsumtionsled, kan utveckla sin innovationskraft. Undersökningen visar bland annat att primärproduktionen har en lägre innovationsgrad än i övriga led i livsmedelskedjan.

Hela rapporten läser du här >> Så kan innovationskraften i livsmedelskedjan stärkas

 
 

Semin- och livdjursförsäljning

Seminförsäljningen minskade med 1% i oktober.

Försäljning av semin från moderraserna fortsätter dock att öka och ökade med 1,5% i oktober och har ökat med 2,6% sedan årets början.

Försäljningen av semin från faderraserna minskade med 1,3% i oktober, och har minskat med 0,6% sedan årets början. Försäljningen av Norsvin Duroc ökade i oktober, medan övriga faderraser minskade. Hampshire är fortsatt den största faderrasen med 78% av volymen.

Läs mer >> Seminförsäljning

Försäljningen av livdjur fortsätter att öka och ökade med 7% i oktober. Från årets början har försäljningen ökat med 5,1%.

 • Försäljningen av dräktiga minskade med 12% i oktober, och har minskat med 9,2% sedan årets början (374 dr).
 • Försäljningen av obetäckta ökade med 57% och har ökat med 10,7% sedan årets början (579 obet).
 • Försäljningen av ämne minskade med 15,5%, men har ökat med 4,9% sedan årets början (426 ämne).

Läs mer >> Livdjursförsäljning

 

Ny slaktsvinsmanual från DanBred

DanBred har släppt en ny manual för uppfödning och utfodring av slaktgrisar med DanBred genetik. Finns som app att ladda ner i telefonen eller på deras hemsida. Där finns även deras andra manualer samlade.

Läs mer >> Danbred Manuals

 

Snart finns vår populära brunstkalender för 2022-2023 att beställa

Brunstkalendern är ett hjälpmedel för planering av brunstkontroller och förväntade grisningar. Den är indelad i 3-veckorsperioder, så att man enkelt kan planera in dräktighetskontroller.

Brunstkalendern är 70x50 cm stor och kan beställas via vår order tel: 010-130-89 32 eller e-post: order@kottforetagen.se. Den kostar inget, men eventuella fraktkostnader debiteras köparen

 

Svenska Köttföretagen, Vasagatan 29 | 541 31 Skövde
Tel 0500-48 30 65 | info@kottforetagen.se | kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!