Tisdag 4 maj 2021
Strand-Bulletinen ges ut av Strandbadens Byaförening. 

Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.

www.strandbaden.info • info@strandbaden.info


Gänget som ska sätta fart på Örestrand. Från vänster Renate Solga, Dan Falkenberg, Stene Boldt, Joachim Lindell och Åsa Adenborg.

Nu blir det fart på Örestrand

Men Örestrand får vi egentligen inte skriva. Den nya arrendatorn Joachim Lindell vill göra en total omstart och kallar anläggningen för Destination Strandbaden. Här ska bli Beach Room, Beach Camp, Beach Club och Sport & Activity, berättar han.

Höganäs kommun har utsett höganäsbon Joachim Lindell till ny arrendator på Örestrand efter att kommunen fastnat för hans förslag hur anläggningen kan drivas vidare. Arrendet löper på två år med option på ett tredje.

I arrendet ingår till en början hotelldelen och den före detta kyrkan samt campingplatsen. Annexet ingår inte men kan bli aktuellt senare efter att boendet för nyanlända upphör i september.

Restaurangdelen är sedan tidigare uthyrd till Åsa Adenborg som sedan årsskiftet driver Tea Room Kullaberg i lokalerna.

Beach Room och glamping
Hotelldelen genomgår nu en uppfräschning för att kunna ta emot gäster i de 19 rummen till sommaren. Rummen får ny färg och form, dekorationer, textiler och bekvämare sängar.

Den stora samlingslokalen närmast stranden blir plats för frukost, glass och bistro med uteservering mot havet. Tea Room Kullaberg kommer att på plats baka bröd, bullar, scones, kakor m m. Ansvarig för hotelldelen blir Renate Solga som har en bakgrund från turist- och eventverksamhet.

Renate kommer även att arrrangera olika hälsoprogram under lågsäsong som yoga, föreläsningar och kostrådgivning.

Campingplatsen kommer, utöver ställplats för husbilar och husvagnar, att utökas med ett antal tält för glamping, dvs en lite lyxigare camping med tält inredda med sängar.

”Sport & Activity” i kyrkan

En del av den före detta kyrkan blir Beach Club, en strandrestaurang med "fötterna-i-sanden-känsla", utomhusbar, grillkök och skön musik. Den ska fungera som en samlingsplats för olika uteaktiviteter och ”lägerplats” för t ex scouter. Här finns även en scen och utrymme för konferenser och andra typer av event.

En annan del av lokalen kommer att innehålla "Sport & Activity".

Strandbadenbon Dan Falkenberg är känd för sin lokala glass och han kommer att sälja Höganäs Glass på anläggningen. Till en början utgörs sortimentet av glass från Otto i Åhus men målet är att komma igång med egen tillverkning redan i år av laktosfri glass och sorbet. Våffelrån kommer att bakas på plats.

Stene Boldt är ett välkänt ansikte för alla Strandbadenbor. Han var ansvarig för bland annat restaurangverksamheten under de tre år som Örestrand var ett HVB-hem. Nu har han återkommit som extern konsult för projektet Destination Strandbaden.

Anläggningen kommer att vara tillgänglig året runt.

Strand-Bulletinen önskar lycka till och återkommer fortlöpande med rapporter om utvecklingen på före detta Örestrand.Sjuttiotalet glada strandstädare
gjorde fint till sommaren

Lördag 10 april sken solen över stranden i Strandbaden och sjuttiotalet Strandbadenbor slöt upp för att rensa strand och fälad från skräp.
– Vi var inte beredda på så stor uppslutning så vi fick köpa mer korv till korvgrillningen som avslutade arbetsdagen, berättar Calle Hellberg, ordförande i Strandbadens Byaförening som organiserade städdagen.

Ett stort tack till alla som hjälpte till och till Höganäs kommun som stod för plockpinnar och sopsäckar samt ansvarade för att det ihopsamlade skräpet blev hämtat.

Läs också reportaget i Helsingborgs Dagblad >>

Efter avslutad städning bjöd Strandbadens Byaförening på grillad korv,

Glasmästar'n i Höganäs

Tillträde förbjudet
på Ören

Fram till den 15 juli är det förbjudet att vistas på Ören, dvs den udde som sticker ut från Kullens Havsbad. Förbudet gäller även i vattnet runt om. Det finns en karta på platsen som markerar förbjudet område.

Vi påminner också om Länsstyrelsens nya ordningsföreskrifter i naturreservatet Nyhamnsläge-Strandbadens kusthedsreservat.

Av föreskrifterna framgår bland annat att:
hund ska hållas i fysiskt koppel.
cykling är förbjudet annat än på allmän väg.Självklart ska hundägare plocka upp efter sina djur – inte bara i reservatet!


IBC Elinstallation

Klart att möta våren på Tea Room

På terrassen sitter man i solsken och lä med gott om avstånd till varandra. Hundar är också välkomna här.

Åsa Adenborg tipsar om sitt "kafferep": Kaffe/te, sju sorters kakor och princesstårta för 120 kr.

Missa inte utställningen med vackra tavlor av Helena Taps (bilden till höger), stämningsfulla fotografier av Eva Rosth och konsttryck av Anna Zapparata

– Den kommande helgen provar vi att göra det möjligt att beställa för take away utan att behöva stå i kö. Det är bara att beställa i appen och hämta på utsatt tid. Betalning sker med kort eller swish, berättar Åsa.

Läs mer på hemsidan >>På delar av den f d handelsträdgården planerar Lyckos att bygga bostäder. Bild: Google Maps.

Nytt bostadsområde
på f d handelsträdgården

På delar av området där det tidigare låg en handelsträdgård planerar företaget Lyckos AB att uppföra ett helt nytt bostadsområde kallat Strandbaden Park. Det är samma område som Bovieran tidigare hade för avikt att exploatera.

Från företagets hemsida hämtar vi följande:
"Strandbaden Park kommer att bli kvarter för dig som vill bo bekvämt och grönt. Vi kommer att bevara den gamla parkmiljön så långt det är möjligt och låta utomhusmiljön genomsyras av samma höga kvalitet som bostäderna. Parker, lekplatser, boulebanor och trädkantade gator utan genomfartstrafik - en dröm för alla generationer."

Området kommer att bestå av radhus på 118 kvm och lägenheter 2-4 rok. Ägandeformen blir bostadsrätter.

Lyckos AB startades 2017 och har huvudkontor i Helsingborg. Företaget är ett fristående bolag inom Midroc-gruppen.

Till Lyckos Strandbaden Park >>I sommar gör vi "da capo" på förra årets årsmöte och träffas utomhus.

Årsmöte den 1 augusti

Som Strand-Bulletinen meddelade i förra numret har styrelsen för Strandbadens Byaförening beslutat att flytta årsmötet till söndag 1 augusti 2021 kl 14.

Mötet kommer – liksom förra året – att hållas utomhus under tälttak (om nödvändigt) utanför "kyrkan" på Örestrand. Se dagordning i slutet av detta nyhetsbrev.

Vi kommer naturligtvis att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.Visst längtar vi tills vi kan samlas igen! Bilden är från Strandbadens Skördefest 2017.

Efter årsmötet blir det sommarträff

Det har blivit en tradition att Strandbadens Byaförening arrangerar en sommarträff för att både åretruntboende och sommargäster ska få tillfälle att träffas och ta del av vad som händer i byn.

Årets sommarträff blir direkt efter årsmötet den 1 augusti på Örestrand. Planeringen pågår för fullt och har du egna idéer är du välkommen att höra av dig till info@strandbaden.info eller till Calle Hellberg, tel 070-654 40 01.

Reservera dagen redan nu!


2020 var 68 procent av Strandbadens ca 480 hushåll medlemmar i Strandbadens Byaförening. 2021 är målet 70 procent.

Tack för att du stöttar byaföreningen!

Vi är tacksamma och mycket glada för att Strandbadens Byaförening förra året hade 322 medlemmar. Ca 68 procent av Strand­badens ca 480 hushåll valde alltså att stödja föreningen. Ju fler vi är, desto starkare är vår röst gent­emot kommunen, Trafik­verket, företag och andra när det gäller att till­varata Strand­badens intressen.

Har du ännu inte betalat medlems­avgiften för 2021 är det hög tid nu.

Avgiften ska bland annat ska täcka tryckkostnaden för Strand-Bulletinen och är endast 100 kronor/hushåll.

Om du tecknat Kullabygdens Byaföreningars Elavtal med Dalakraft ska du redan ha betalat medlemsavgift för de tre år avtalet omfattar, dvs 2020, 2021 och 2022.

Styrelsen för Strandbadens Byaförening


Strandbaden 1973, nio år innan kyrkan på Örestrand uppfördes. 1968 började området på den f d banvallen vid Smögengatan att bebyggas med villor.

Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


Dagordning vid årsmötet
i Strandbadens Byaförening
söndag 1 augusti 2021

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Upprättande av förteckning över de närvarande medlemmarna
4. Val av två justerare som jämte mötets ordförande justerar mötets protokoll, inkl rösträkning
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse:

Jämna år väljs:
– ordförande på ett år
– sekreterare på två år
– en till tre ledamöter på ett år

Udda år väljs:
– ordförande på ett år
– vice ordförande på två år
– kassör på två år
– en till tre ledamöter på ett år

11. Val av två revisorer
12. Val av valberedning som skall bestå av minst två medlemmar varav en skall vara sammankallande
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2022. Medlemsavgift för innevarande år (2021) är 100 kr/hushåll.
14. Motioner och övriga medlemsförslag lämnas skriftligen till någon i styrelsen senast två veckor före mötet.
15. Övriga ärenden
16. Mötet avslutas


Välkommen söndag 1 augusti kl 14
till ”kyrkan” på Örestrand!


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!