Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev Gris 3/2022

Innehåll

 • Höstens kurser
 • Ansök om krisstöd senast 20 september

 • Salmonellahanteringen under förändring

 • Grundkurser i WinPig
 • Har ditt suggantal ändrats?

 • Grisföretagardagen 23 november

 • Nya rekommenderade späckmått för DanBred

 • Kom och prata gris med oss på Elmia!

 • Gris i ’22 i Norge
 • Flera grisprojekt har beviljats medel från Branschutvecklingspengen 2022

Höstens kurser

På hemsidan presenterar vi alltid aktuella kurser för dig som arbetar med grisar. För närvarande ges alla kurser digitalt. Just nu har vi lediga platser kvar till:

Villkorad läkemedelsanvändning D9 gris, två delar: 29/9 & 30/9 kl 9-12

Säker och smärtfri kastration den 26/10, kl 13-14:30

Smittskyddskurs, två delar: 4/10 & 7/10 eller 15/11 & 17/11 kl 13-15.30

Grundkurs seminering gris, 17/11 kl 10-15

Grisakademin 2022, titta när du vill

Gundkurs WinPig Sugg, titta när du vill

Grundkurs WinPig Slakt, titta när du vill

Vill du gå någon annan kurs eller passar inte datumen ovan? Då kan du anmäla intresse på vår hemsida, så återkommer vi när nya kursdatum är satta.

Anmäl intresse här

Ansök om krisstöd senast 20 september

Fram till 20 september kan du som har haft ekonomisk påverkan på din verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget ansöka om krisstöd via Länsstyrelsen.

Bakgrunden till krisstödet som regeringen har beslutat om är de ökade kostnaderna inom jordbruket. Bland annat på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

För att få del av stöden ska produktion ha förekommit på företaget under februari 2022.

Sveriges Grisföretagere har en guide som steg för steg hjälper dig genom ansökan.

Läs mer om stödet på Jordbruksverkets hemsida.

Salmonellahanteringen under förändring

Jordbruksverket och SVA har publicerat sin rapport från den förstudie om hantering av salmonella hos lantbrukets djur som de utfört på uppdrag av regeringen. De konstaterar i sin rapport att det finns behov av en effektivare hantering i smittade besättningar där fokus ska läggas på åtgärder som minskar risken för spridning till andra gårdar och till livsmedel.

Under våren och sommaren har även en undersökning av förekomst av antikroppar mot salmonella hos suggor gjorts. Undersökningen är anonym och förväntas ge en bild av i vilken utsträckning besättningar har stött på smitta samt spridningen över landet.  

Med utgångspunkt i förstudien och den studie som gjorts på förekomst av antikroppar påbörjas nu ett arbete som förväntas pågå under flera års tid med att förbättra övervakningen och förändra synen på salmonella i svenska djurbesättningar. Syftet är att förändra hanteringen av salmonella i besättningar som har konstaterats positiva men också att lägga större fokus på förebyggande åtgärder.

Sveriges livsmedelsproducerande djur har en mycket låg förekomst av salmonella och det är viktigt att det bibehålls, likaså konkurrenskraften hos svenska producenter.

Vill du läsa mer om förstudien finns den att ladda ner här.

Grundkurser i WinPig

Har du ny personal eller behöver du fräscha upp dina kunskaper i WinPig? Nu erbjuder vi digitala kurser i både WinPig Sugg & Slakt. Kurserna visar hur du praktiskt matar in data i programmet och får ut siffror på din produktion genom olika analyser. Vi visar även lite smarta tips & trix som gör dina registreringar smidigare.

Läs mer om kurserna och hur du anmäler dig här.

Har ditt suggantal ändrats?

Vi vill påminna om att kontrollera att antalet suggor i produktion (SIP) som har rapporterats in fortsatt är aktuellt. Dels för att betalningen till oss ska bli korrekt, dels för att du ska vara rätt försäkrad hos Agria om du har deras suggförsäkring Grund. Siffran som finns hos Gård & Djurhälsan skickas in till Agria automatiskt.

Kontakta Lena Hjorth för att meddela om antalet djur har ändrats sedan föregående kvartal:

E-post: lena.hjorth@gardochdjurhalsan.se
Tele: 046-32 58 80

Grisföretagardagen 23 november

Gård & Djurhälsan, Sveriges Grisföretagare och LRF Kött bjuder in till ett digitalt evenemang fullspäckat med fakta och inspiration.

Temat för Grisföretagardagen 2022 är ”Möjligheter vid svårigheter”

Under dagen kommer ni få ta del inspelade studiebesök från gårdar runt om i landet varvat med intressanta föredrag

Datum: 23 november
Pris för deltagande: 500 kr

Anmäl dig här!

Nya rekommenderade späckmått för DanBred

DanBred har uppdaterat sina rekommendationer för späckmått för gyltor och suggor vid grisning från 16-19 mm till 14-17 mm. De nya rekommendationerna har tagits fram av SEGES som har analyserat data från försök gjorda under de senaste 6 åren.

Dataanalysen visade att suggor med lägre späckmått hade en lägre förlust av kroppsvikt och späck under digivningsperioden, vilket resulterade i lägre foderförbrukning för återhämtning under dräktighetsperioden.

Ändringen har också medfört att man har ändrat bedömningen för fet, normal, mager vid avvänjning.

Fet: ≥ 15 mm
Normal: 12-14 mm
Mager: ≤ 11 mm

Vidare rekommenderas att man späckmäter vid:

 • Avvänjning eller betäckning
 • 30 dagar dräktig
 • 60 dagar dräktig för suggor som var magra vid dag 30
 • Vid grisning

Läs mer om de nya rekommendationernapå DanBreds hemsida.
DanBred har också uppdaterat sina avelsmål, läs mer om det här.

Om du registrerar hull eller späck i WinPig kan du få svar på hur dina djur presterat utifrån hull/späck vid grisning eller avvänjning. Här hittar du analyser att ladda ner till ditt program.

Kom och prata gris med oss på Elmia!

19-21 oktober är det dags för den årliga mässan Elmia Lantbruk i Jönköping. Vi på Gård & Djurhälsan finns på plats och pratar gärna gris med er!

Aktuellt program och biljetter hittar du här.

Gris i ’22 i Norge

Passa även på att besök vårt grannland Norge den 9-10 november när Gris i ’22 anordnas på Scandic Oslo Airport Hotell. Det finns 24 spännande föredrag att välja bland, se Program. Mellan föredragen är det pauser där du kan mingla med andra grisproducenter, rådgivare, säljare och besöka montrar. På onsdagskvällen är det Festmiddag med dans.

Läs mer och anmäl dig här.

Flera grisprojekt har beviljats medel från Branschutvecklingspengen 2022

Ytterligare en utlysning omfattande totalt 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen med fokus på ökad djuromsorg och förbättrad produktion samt lönsamhet i hela värdekedjan har avslutats. Det glädjer oss att grisbranschen fått medel beviljat till flera projekt, bland annat har Gård & Djurhälsan har fått medel till följande projekt:

-Grisföretagardagen 2022
-Workshops inom stallventilation för grisproduktion
-Smittsäker uppfödning i fådjursbesättningar
-Utfodring av sinsuggor under Svenska förhållanden

Läs mer om vilka projekt som beviljats medel under 2022 här.

Vill du ha nyhetsbrevet i din mailkorg utan kostnad?

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!