Fredag 17 juni 2022
Strand-Bulletinen ges ut av Strandbadens Byaförening. 

Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.

www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoÅrsmötet hölls i Beach Club på Destination Strandbaden.

Sommar 2022!

Strandstädning

Lördagen den 2 april var det strandstädning. Tack till alla som hjälpte till. Vi var ett fyrtiotal, varav de flesta också var med på den avslutande korvgrillningen. Särskilt tack till de som idkar städning året om. Strandstädningen gör nytta!

Årsmöte

Söndagen den 10 april hade vi ett välbesökt årsmöte. 50 av Strandbadens hushåll var representerade. På plats var vi närmare 70 personer. Tack till Jessica Wiklund som lämnade styrelsen och välkommen till Pilar Synning som ersätter Jessica. Karl-Axel Barkentin var som vanligt skicklig mötesordförande.

Direkt efter själva årsmötet blev det ”Grannar mot brott” under medverkan av kommunpolis Helen Alexandersson och kommunens säkerhetsansvariga Kristina Pålsson.

Ragnar Falck delade ut en ny skrift i den populära serien ”Det gamla Strandbaden”, denna gång med fokus på Dannevangsområdet.

Den andra och avslutande timmen ägnades åt Destination Strandbaden. Joachim Lindell och Madeleine Eidmark visade runt samt berättade om nuläge och visioner.

NSR

Mark- och miljödomstolen fattade den 6 maj beslut om fortsatt och utökad avfallsverksamhet vid NSRs återvinningsanläggning. Merparten av ansökan beviljades. Utsläpp av vatten till Margretebergsbäcken gavs en prövotid på fyra år. Under prövotiden ska NSR utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för lokal rening av vatten. Under prövotiden gäller dessutom att utsläpp av lakvatten ska begränsas och får inte ske till Margretebergsbäcken under månaderna juni, juli och augusti.

Byaföreningens inlämnade synpunkter gav inga märkbara resultat. Vi är mycket oroade av att anläggningen tar emot och planerar för allt större mängder avfall, särskilt då allt mer avfall kommer från olika typer av industriell verksamhet. Våra oroliga synpunkter handlade även om trafik, lukt, buller, damning och nedskräpning samt estetik. Byaföreningen har valt att inte överklaga, då vi saknar nya argument, men våra oroliga synpunkter kvarstår.

Länsstyrelsen hade omfattande och väl underbyggda invändningar. Det är oklart om Länsstyrelsen överklagar.

Nytt bostadsområde

Byaföreningen lämnade i mitten av maj synpunkter till kommunen på förslag till detaljplan för f d handelsträdgården. Vi var också med på det samrådsmöte som hölls 12 maj. Förslaget handlar om ett nytt bostadsområde med totalt 87 bostäder med en blandning av villor, radhus i två våningar och flerbostadshus i två våningar.

Byaföreningens inlämnade synpunkter är i sammanfattning:
- En ny sträckning av väg 111 utanför Strandbaden och Nyhamnsläge är nödvändig, då den nuvarande sträckningen inte har kapacitet för ökad trafik. Förslaget till detaljplan har inte tagit tillräcklig hänsyn till den ökade trafikmängden till och från planområdet och baseras dessutom på gamla uppgifter om trafikmängd på väg 111.

- In- och utfarten från planområdet är inte genomtänkt i planen. En förutsättning för genomförandet av planen är att gång- och cykelöverfarter över väg 111 anordnas samt att gång- och cykelväg anläggs från Dannevangsområdet till Nyhamnsläge.

- Det är viktigt att utformningen anpassas till Strandbaden med dess natur, grönska och byggnadsstil samt att närboendes synpunkter beaktas.

Medlem?

Som jag skrivit om många gånger är en hög medlemsandel viktigt för att byaföreningen ska bli framgångsrik i kontakterna utåt. Tyvärr behöver vi vara tjatiga för att få in den lilla avgiften. Det finns en del som har varit medlemmar de senaste åren, men som ännu inte betalt för detta år. Gör det!

Vid utdelningen av denna tryckta Strand-Bulletinen får en del en personlig påminnelse. Om du är osäker på om du betalt, kollar vi det gärna. Skicka ett mejl till info@strandbaden.info, så får du ett snabbt svar.

Sommarträff

Söndagen den 7 augusti kl 14-16 är det sommarträff för alla medlemmar. Träffen hålls i Beach Club i Beach House, Destination Strandbaden (f d ”kyrkan” på Örestrand). Årets tema är ”Partierna om Strandbaden”. Vi som bor i Strandbaden tycker mycket om Strandbaden. Men det finns en del som kan bli bättre. Nu är vi intresserade av att få reda på hur politikerna ser på Strandbaden och vad de vill göra för de boende. Det är val 11 september!

Varje parti som idag finns representerade i kommunfullmäktige i Höganäs disponerar vardera 10 minuter för att redogöra för hur man agerar på 4 utvalda frågor. Vi har valt ut följande frågor:

  • NSR Återvinningsanläggning. Anläggningen växer på alla håll. Mängden avfall, däribland farligt avfall, ökar. En stor damm har anlagts. Lakvatten leds ut i Margretebergsbäcken.
  • Väg 111. Trafiksituationen är farlig med svåra anslutningar och övergångar. Trafiken är omfattande och hastigheten är hög. Planer för en ny väg 111 öster om Strandbaden och Nyhamnsläge tycks obefintliga.
  • Örestrand och Margreteberg. Anläggningarna ägs av kommunen. I ett antal år har anläggningarna använts för tillfälliga boenden. Större delen av Örestrand har det senaste året lagts ut för hotell och camping. Längre tillbaka i tiden användes båda anläggningarna helt för turism och besöksnäringen.
  • Naturområdet vid Margretebergs Strand. Kommunen äger till stor del detta område. Ett tag fanns planer på att kommunen skulle upplåta området för båtuppställning.

På slutet blir det en kortare frågestund, där åhörarna får ställa riktade frågor till en medverkande politiker i taget som ger ett kortfattat svar.

Sommarträffen avslutas med en eftersits. Här blir det tillfälle för politikerna att prata och diskutera med väljarna. Destination Strandbaden erbjuder passande mat och dryck till ett bra pris.

Hoppas vi ses på sommarträffen söndagen den 7 augusti!

Calle

Carl R Hellberg

Ordförande, Strandbadens Byaförening

Ett fyrtiotal flitiga strandstädare höll rent på stranden den 2 april.
Helen Alexandersson från Polisen och Kristina Pålsson från Höganäs kommun var på plats vid årsmötet.

Missa inte årets sommarträff den 7 augusti kl 14-16
på Destination Strandbaden!

Lyssna på Höganäs politiker och hämta ditt ex
av Det Gamla Strandbaden.

Observera att sommarträffen enbart är öppen
för medlemmar i Strandbadens Byaförening!

Se sist i nyhetsbrevet hur du blir medlem.

Är du osäker om du betalat medlemsavgiften för 2022
kan du skicka ett mejl till info@strandbaden.info så får du besked.Midsommarfirande på Lärkan

Vi hoppas på god uppslutning och fint väder på midsommarafton.

Kl 9 är det samling på Lärkängen för barn som vill följa med blomstervagnen och plocka blommor och grönt till midsommarstången. Jerry Melliander och Per Telg kör med vagnen i området.

Kl 10 hjälps vi åt med att klä och resa stången. Ta med blommor och grönt!

Kl 14 blir det som vanligt sång och dans med Eva Almér. Stina Blad har i år inte möjlighet att leda lekar och tävlingar för barnen. Barnens föräldrar får i år ta hand om det på egen hand.

Ta gärna med fikakorgen! Eftermiddagen avslutas som vanligt med brännboll.

Info: Calle Hellberg, tel 070-654 40 01.Grillen är tänd från kl 18. Alla är välkomna! Nytorp, Kullagatan 160, Strandbaden.
Mycket Nöje i Kullabygden, tel 0705-90 91 08. Klicka på bilden för mer info.


Välkommen tillbaka, Martin!

Strandbadenprofilen Martin Olsson kommer även denna sommar att ”patrullera” med sin glass-cykel längs stranden mellan Strandbaden och Höganäs med vissa avstickare till bl a Salthallarna.

Någon kioskverksamhet på Margretebergs Strand tycks det inte bli denna sommar. Bl a Helsingborgs Dagblad uppgav i våras att en kioskverksamhet var på gång men enligt Johan Bringle, som är näringslivsutvecklare på Höganäs kommun, har den ansökan tagits tillbaka.

Martin Olsson, som drev Sommar Tjollen förra året, kommer inte heller tillbaka med sin serveringsvagn.
- Det är för höga avgifter för att det ska vara lönsamt att stå där, säger han.Tallbackens Tennisklubb

I Strandbaden, närmare bestämt i Tallbacken, finns tre fina grusbanor. Tennistider och medlemskap bokas via www.matchi.se.

Tennisskola erbjuds veckorna 26-29. Tennisskolan är öppen för alla från fem år och uppåt och är mycket uppskattad. Den vill ge alla, såväl nybörjare som erfarna spelare, en möjlighet till förkovran och glädje. Det går bra att anmäla sig till en eller flera veckor. Anmälan via hemsidan.

Tennisskolan hålls kl 9-12 månd-fred. Varje träningspass per deltagare pågår 1 timme.

Vi välkomnar föräldrar till Tennisskolan. Anmäl dig och barnen till samma tid om så önskas. Träning sker i olika anpassade grupper. Tennisen blir mycket roligare om alla i familjen kan spela.

www.tallbackenstk.se

Du som vill träna ensam eller i grupp hör av dig till Lasse Bengtsson på 070 594 58 47 eller e-post 104bengtsson@gmail.com

Tävlingen Tallbacken Open genomförs i vecka 30 i form av poolspel, vilket innebär att alla får spela många matcher. Alla kan vara med. Anmälan via hemsidan www.tallbackenstk.se

Medlemsavgifter

Familj kan boka för 700:- och gäller alla i familjen. Annars är avgiften 500:- för vuxen och 200:- för junior.
Vuxna medlemmar spelar för endast 100:- och junior för 50:- per timme även i vuxens sällskap.

Medlemmar kan boka en fast speltimma per vecka för endast 600:- för hela säsongen. Bokas genom 104bengtsson@gmail.com

Medlemskapet tecknas via www.matchi.se

Tallbackens Tennisklubb ligger i Tallbacken mitt i Strandbaden så det finns stora möjligheter till social samvaro kombinerad med tennis.

Tennisbanorna anlades redan på 30-talet och har sedan dess underhållits väl. Många kända spelare liksom massor med glada motionärer har spelat på banorna under decennier.

I år har bana 1 genomgått en total upprustning med nya stolpar, staket och grind. Banan är i bättre skick än på många år och välkomnar alla att spela under bästa tänkbara förutsättningar.

Tallbackens Tennisklubb har som målsättning att förbättra banorna, byggnaderna och hela området kontinuerligt så att tennisen säkras i klassisk känd miljö och att våra starka traditioner förs vidare.

Tallbackens TennisklubbGlassförsäljningen med kulglass från OTTO & Glassfabriken håller öppet dagligen från midsommar.
Caféet Beach Bistro med Strandterassen öppnar till midsommar med mackor och fika.

Mycket nytt
på Destination Strandbaden
i sommar

Destination Strandbaden bjuder på lite av varje i sommar. Just nu färdigställs tre glampingtält med egen terrass och sköna sängar. Det blir ett komfortabelt boende med naturen som granne. Glampingtälten går att boka från midsommar.

Caféet Beach Bistro med Strandterassen tar just nu form och får ny möblering, parasoller, segeltak och belysning. Menyn blir ”en tallrik sommar”. Beach Bistro öppnar till midsommar med mackor och fika.

Ställplatsen Beach Camp har utökat samarbetet med A-Camp online-bokning via app (www.acamp.com) för enklare bokning.

Hotellet Beach Room är snart fullbokat för sommaren. Hög tid att boka rum till familj och vänner i sommar! Alla Strandbadenbor har 10 % rabatt på boendet. 

Färska frallor från Kakboden går att beställa fr o m 27 juni. Beställning ska ske dagen innan.

Glassförsäljningen med kulglass från OTTO & Glassfabriken håller öppet dagligen från midsommar och finns till att börja med inne i receptionen vid Strandterassen. Det kommer även att finnas laktosfri glass från Tre Vänner. Glasskiosken kommer att få en ny placering inom kort.

Premiären för Beach Club (f d ”kyrkan”) flyttas till september p g a brist på kompetent personal.

Det tidigare vandrarhemmet (”annexet”) och restaurangbyggnaden (f d Tea Room Kullaberg) håller stängt tills vidare. Övre våningen i vandrarhemmet hyrs av bl a Ransvik Havsveranda för deras personal. De nedre rummen är i beredskap för flyktingar från Ukraina. Restaurangbyggnaden behöver renoveras och delas upp i fler enheter. Diskussioner pågår med Höganäs kommun som äger fastigheten.

Destination Strandbaden
Tel 042-20 30 00
hej@destinationstrandbaden.com

Facebook: Destination StrandbadenPå jakt efter 50-syndare

Den 7 juni var Trafikverket på nytt på jakt efter 50-syndare.

Nej, inte fortkörare – de klarar sig – utan de som satt 50-märken på soptunnorna.

Trafikverkets entreprenör Svevia hade i uppdrag att följa med Kronofogden för att avlägsna de 50-dekaler som några 

Strandbadenbor låtit sitta kvar på tunnorna trots hot om efterräkningar från Trafikverket.

På inspektionsturen den 7 juni upptäckte Svevias spanare ytterligare några tunnor som inte blivit anmälda tidigare. Nu har dessa fastighetsägare ett hotfullt brev att vänta från Trafikverket.

Fortsättning följer.En sal som gjord för yoga.
Eva Plume, Inger Nilsson och Madeleine Eidmark.

Feel Good på Destination Strandbaden

Det blir Feel Good-dagar vid Öresund 4-5 juli och 15-16 augusti med yoga, målning, avslappning och god mat.

Unna dig två dagar för välmående och bara vara med vistelse hos Destination Strandbaden tillsammans med Galleri Plume och Finn Balans.

Yoga utomhus eller inomhus! Utomhus på stranden med havet som sällskap eller inomhus i en underbar sal som gjord för yoga.

Måla med Vedic Art i sal med takhöjd och rymd som inbjuder till kreativitet och skaparlust.

Goda, hälsosamma vegetariska måltider tillagade på närodlat serveras under dagarna.

Två dagar för att yoga, måla, reflektera och njuta av att bara vara. Ta ett bad i havet, värma dig i bastun eller boka in dig på avspänningsmassage.

Ledare under feelgood-dagarna är:

Eva Plume: konstnär och Vedic Art-lärare som ser livet med ett positivt, kreativt och kärleksfullt seende. Eva driver Galleri Plume i Viken.

Inger Nilsson: yogalärare, samtalsterapeut och stresspedagog och för Inger är tillit, att vara genuin och närvarande i alla möten värdefulla ledord.

Inger driver Finn Balans – hållbar hälsa och balans i tillvaron.

Madeleine Eidmark är hotellansvarig på Destination Strandbaden och brinner för att skapa upplevelser att minnas med glädje.

www.finnbalans.se

Läs mer om Feel Good-dagarna här>>Nytt elavtal

Strandbadens Byaförening har tillsammans med av de andra byaföreningarna i kommunen i flera år tagit fram ett erbjudande om elavtal. Det nuvarande elavtalet med Dalakraft går ut vid kommande årsskifte.

Det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt erbjudande att gälla från januari 2023. Mer information kommer i Strand-Bulletinen.

TIll nuvarande elavtal med Dalakraft >>

Ny hemsida

Vi arbetar just nu med en uppdatering av föreningens hemsida! Det är Pilar Synning och Anders Rinaldo som arbetar med uppdatering och modernisering av tekniken.

Anders Bengtsson har utvecklat en väderstation för Strandbaden som också ingår i den nya hemsidan.

Välkommen in på en förhandstitt!

Till föreningens nya hemsida >>


Gilla Strandbaden!

Nu är det hög tid att beställa Strandbaden-flaggan. Visa att du gillar Strandbaden!

Bordsflagga 18 x 12 cm, 50 cm hög.
195 kr

Fasadflagga 117 x 70 cm med stång och metallfäste.
650 kr

Flagga 200 x 120 cm.
625 kr

Moms ingår. Skicka din beställning till:

info@strandbaden.info

Är du uppvuxen på Smergelområdet?

Nästa nummer av Det Gamla Strandbaden, som kommer ut till sommarträffen den 7 augusti, handlar om Smergelområdet.

Nu behöver vi hjälp med faktakontroll av dig som är uppvuxen på Smergelområdet eller har bott där en längre tid.

Kontakt:
Ragnar Falck, 070-524 80 54, ragnar.falck@falcks.eu.


Har du betalat medlemsavgiften?

Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll.

Bankgiro 5559-7306
Swish 123-562 54 47
Ange namn och adress.

Tack för att du stöttar vår by!

Om du är osäker på om du betalat, kollar vi det gärna. Skicka ett mejl till info@strandbaden.info så får du ett snabbt svar.

PS: Om du tecknat Kullabygdens Byaför­eningars Elavtal med Dalakraft ska du redan ha betalat medlemsavgift för de tre år avtalet omfattar, dvs 2020, 2021 och 2022.


Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!