NYHETSBREV

Februari 2022

 
 

"Tusen år i Uppåkra : En järnåldersmetropols uppgång och fall"

I Uppåkra utanför Lund breder odlingsfälten ut sig över den skånska slätten. Men i över tusen år fanns här ett rikt maktcentrum stort som en stad, med hövdingahall, tempel och mängder av hantverkshus och gårdar. En unik plats i den skandinaviska järnålderns historia, betydligt större än de mer kända Birka och Hedeby, med långväga kontakter ut i världen. Än har bara ett par promille av området grävts ut, ändå har fantastiska fynd hittats som förändrar vår syn på historien.

I boken "Tusen år i Uppåkra" berättar professor Dick Harrison om järnåldersstaden som försvann och föll i glömska och ger samtidigt en levande bild av livet i Norden, så som det såg ut på sagornas och hjältedikternas tid - från förromersk järnålder till vikingatid.

Dick Harrison är en av medlemmarna av Uppåkra Arkeologiska Centers vetenskapliga råd.

Boken ges ut av Bokförlaget FORUM och släpps den 30 mars.

Copyright/fotograf: Emil Malmborg

 

”Hallen på höjden” - Hövdingens hall från järnålderns Uppåkra ska grävas fram.

Glädjen är stor när Lunds Universitet meddelar: Nu har ca 40 miljoner kronor donerats till Lunds universitet för att blottlägga den del som bedöms ha varit Uppåkras maktcentrum – hövdingahallen. Med hjälp av nya naturvetenskapliga metoder förväntas för första gången även mer svårfångade lämningar, såsom DNA, virus och bakterier, komma i dagen och kasta nytt ljus över historien.

I september påbörjas utgrävningarna.

Läs mer om projektet ”Hallen på höjden”: https://bit.ly/3IMe89K

 

”Hallen på höjden” – Vi vill veta vad dom gör!

När det stora arkeologiska utgrävningsprojektet startar under hösten kommer frågorna att bli många från både media och besökare. För att möta behovet av information håller Uppåkra Arkeologiska Center, i samarbete med Lunds Universitet, på att byta idéer om hur man bäst kan följa projektet och förmedla den kunskap som kommer i dagen. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta stödjer förmedlingsprojektet med 1, 5 miljoner kronor.

Bilden från utgrävningarna av ”Kulthuset” 2010.

 

”Vendeltidsdagarna 20 - 21 augusti 2022"

Nu är det bestämt - Uppåkraårets höjdpunkt – Vendeltidsdagarna - äger rum helgen den 20 – 21 augusti 2022.

Notera detta redan nu!

 

”Medlemsavgiften för 2022!”

Glöm inte att betala medlemsavgiften för det nya året. Det behövs många frivilliga krafter för att lyfta Uppåkra till ännu högre höjder. Vänföreningen stödjer utvecklingen av Uppåkra Arkeologiska Center UAC som besöksmål. Ditt stöd behövs i detta arbetet!

Som medlem får du förmånen att ta del av specialvisningar och föreläsningar m.m.
Välkommen som medlem – 100 kr/person och år.

Bg 5137-8222 eller Swisha 123 658 05 00
Glöm inte att ange din e-postadress.

 

UPPÅKRAs VÄNFÖRENING

Nyhetsbrevet är utgivet av UPPÅKRAs VÄNFÖRENING och Du har fått det eftersom du är medlem i föreningen eller på annat sätt har visat Ditt intresse för den magiska platsen Uppåkra.

Vill Du ha mera information om Vänföreningen så besök gärna www.uppakra.se/vanforening/  

eller skicka ett mejl till föreningens sekreterare Nils-Ove Mårtenson nom@mitek.se

Swisha 100 kr till 123 658 05 00 och ange Din e-postadress så blir Du medlem.

Tack!

UPPÅKRAs VÄNFÖRENING följer Du lättast på facebook

 

Facebook
 
 
Prenumerera på Nyhetsbrevet
 
 
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!