Rättighetscentrum Halland

 

Nyhetsbrev
2022:1

Logga Rättighetscentrum Halland

Rättigehtscentrum Halland är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar i hela Halland. Vi arbetar mot diskriminering och för mänskliga rättigheter genom rådgivning, opinionsbildning och utbildning. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ger medel för att bedriva verksamheten. Huvudman för Rättighetscentrum Hallad är ABF Halland. 

 
 

ÅRET SOM GÅTT

Rådgivning

Under 2021 arbetade Rättighetscentrum Halland sammanlagt med 36 ärenden. Någon från varje kommun i Halland har kontaktat oss för rådgivning. Det har varit varierande ärenden. En av de vanligaste har varit elever med neuropsykatriska funktionsnedsättningar i skolan som inte får det stöd de behöver. Ärenden har även rört bland annat bostadsdiskriminering, köp av tjänster/varor och i arbetslivet.

De som kontaktar oss för rådgivning har vi ofta återkommande kontakt med. Det händer att vi hänvisar vidare till annan myndighet eller  organisation för att den som kontaktar oss ska komma vidare. Det vanligaste är dock att den som kontaktar oss får svar på sina frågor och får tips på hur hen kan gå vidare. 

Mer om rådgivning

ÅRET SOM GÅTT

Utbildning och opinionsbildning 

Rättighetscentrum Halland gör kunskapshöjande insatser både med anledning av att enskilda individer ska känna till sina rättigheter och för att organisationer, offentlig sektor och näringsliv ska arbeta  förebyggande mot diskriminering. Under 2021 arrangerade/genomförde vi 29 olika föreläsningar/utbildningar och sammanlagt 41 olika informationsinsatser. 

Se nedan vilka utbildningar/studiecirklar /föreläsningar som är på gång. Det går också alltid bra att kontakta oss och boka in oss för föreläsning och utbildning. 

Följ oss gärna i sociala medier. 

Kontakta oss

 

Händer 2022

NYHET

Vi startar podd!

Håll utkik efter vår kommande podd "Diskriminering pågår".

 
Bild med person som sträcker armarna i luften. Illustratör: Annefrid Sjöman
 

UTBILDNINGSSERIE FÖR FUNKTIONSHINDERRÖRELSEN

Delaktighet och inflytande, 23 februari och 4 mars

Anmäl dig till årets utbildningstillfällen för att stärka arbetet med funktionshinderpolitik och rättigheter. Den första är 23 februari och sker digitalt. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida. 
Kostnadsfritt. 

Läs mer här

 

WEBBUTBILDNING

Grundutbildning i diskrimineringslagen 14 mars

Kostnadsfri utbildning. Vi går igenom diskrimineringslagen och När? Var? Hur? sker diskriminering enligt lagen. 

Läs mer och anmäl dig

 

STUDIECIRKEL

Rättighetskamper i Sverige, start 7 mars

Att arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering innebär ett samhälle av kamp. Vilka kamper har förts för att nå dit vi är idag? Vilka behöver vi föra framöver? Studiecirkeln utgår från boken 50 rättighetskamper i Sverige 1890-2017. Studiecirkel med Rättighetscentrum Halland. Kostnadsfri cirkel. Begränsat antal platser. 

Anmäl dig här

KUNSKAPSHÖJANDE INSATSER

Boka Rättighetscentrum Halland

Vi erbjuder informationsföreläsning, grundutbildning i diskrimineringslagen, workshops kring diskrimineringsgrunderna, utbildning i förebyggande arbete genom aktiva åtgärder. 

Läs mer här

SVERIGES ANTIDISKRIMINERINGSBYRÅER

Det finns 18 antidiskrimineringsbyråer i landet

Antidiskrimineringsbyråerna i landet samarbetar mycket. Vi har gjort gemensamma kampanjer och informationsinsatser. Vi arbetar alla med rådgivning, opinionsbildning och utbildning. Ta kontakt med den byrå som ligger närmst dig. 

Här hittar du alla 18 byråer 

 
FacebookInstagramYouTube
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!