SBK INFO

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kontaktperson för ditt distrikt, din rasklubb eller lokalklubb. Skicka gärna vidare informationen till fler berörda.

Klubb och organisation

 

Verksamhetsstatistik 2021 - kom ihåg att rapportera in!

Det är dags att rapportera in klubbens/distriktets verksamhet för 2021. Ni har fått ett mejl från vårt undersökningsverktyg Opinio till klubbens/distriktets officiella e-postadress som är registrerad i Medlem Online. Statistiken redovisas i verksamhetsberättelsen och ligger även till grund för projektansökningar samt som underlag i diskussioner med befintliga och eventuella framtida sponsorer. Sista dag att rapportera in är 21 januari.

Läs mer här.

Hållbarhetens år har börjat

Var med och gör skillnad i vår organisation! Sök projektmedel för att öka hållbarheten inom Svenska Brukshundklubben. Sista ansökningsdag för första omgången är den 28 februari. Det kommer finnas möjlighet att ansöka vid tre tillfällen under året. Dock är det först till kvarn som gäller så skulle det vara så att de inkomna ansökningar, som uppfyller kraven för ansökan under första omgången, uppgår till det belopp som Förbundsstyrelsen avsatt för detta ändamål så kommer det inte att bli några fler ansökningsomgångar.

Läs mer här.

Inför års- och fullmäktigemöten 2022

Kennelklubben avråder i nuvarande läge från fysiska års- och fullmäktigemöten. Information, rutin för byte från fysiskt till digitalt möte samt svar på de vanligaste frågorna inför kommande års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2022 finns samlade i en FAQ (frågor och svar). Se även föreningens stadgar för mer detaljer; FAQ inför möten 2022. Här finns bl.a. information om hur digitala möten får genomföras under 2022. Års- och fullmäktigemöten kan även enligt generell dispens från Kennelklubben genomföras senare än stadgarna medger, dvs t.om. senast den 30 juni 2022. I övrigt ska stadgarna för aktuell förening efterföljas.

På den här samlingssidan om årsmöten finns allmän information, mallar och svar på vanliga frågor att ta del av.

Att göra efter års- och fullmäktigemötet

  • Uppdatera uppgifterna om er styrelse och era funktionärer i medlemssystemet. Ni behöver inte rapportera in ny styrelse till förbundskansliet.
  • Registrera ny lokal medlemsavgift för 2023. Ni anger endast den lokala avgiften.
  • Registrera medlemsansvarig. Tänk på att behörigheterna är tidsstyrda och löper ut det datumet som ni anger, oftast strax efter års- eller fullmäktigemötet.

Läs mer om vad som ska göras efter årsmötet här.

Organisationskonferens 2022

Organisationskonferensen blir pga pandemin återigen  en digital konferens som genomförs söndagen den 6 februari med start kl. 09:00. Konferensen genomförs som videokonferens i Zoom där EN person per distrikt/rasklubb deltar. Program, information och länk till Zoom-mötet skickas till anmälda deltagare.

Kallelse till kongressen 2022

Rasklubbar och distrikt kallas till Svenska Brukshundklubbens kongress den 7–8 maj 2022 på Radisson Blu Arlandia Hotel.

Förbundsstyrelsens mål och önskan är att i första hand kunna genomföra årets kongress fysiskt med hänsyn taget till gällande restriktioner och förutsättningar. Förbundet följer utvecklingen av covid-19 noggrant och kongressens upplägg och genomförande kan komma att ändras med kort varsel. Eventuella justeringar samt utförligare detaljer kring deltagandet skickas ut till anmälda deltagare inför kongressen.

Kallelse skickas ut till distrikt och rasklubbar. Sista anmälningsdag är den 9 mars. Som förberedelse inför kongressen genomförs två digitala diskussionsforum den 12 resp. 19 april, till vilka en representant per distrikt och rasklubb bjuds in att delta. Inbjudan skickas ut i samband med kongresskallelsen.

Kongresshandlingar kommer i år i enlighet med Svenska Brukshundklubbens hållbarhetsmål samt 2022 års tema Hållbarhet att distribueras digitalt.

Förbundsavgift

Förbundavgiften för 2022 fastställdes till oförändrade 400 kr (530 kr för utlandsmedlem) på kongressen i maj 2021. Denna avgift fortlöper därmed efter den 1 januari 2022.

Minnesfonden

Skänk gärna pengar till vår minnesfond istället för att dela ut blommor och presenter på års- eller fullmäktigemötet. Alla medlemmar, lokalklubbar, rasklubbar eller distrikt kan söka ekonomiska medel i form av stipendium ur minnesfonden till goda idéer som strävar efter att utveckla verksamheten i enlighet med Svenska Brukshundklubbens vision & uppgift

Läs mer om minnesfonden här.

Nominera stipendiater

Kom ihåg att nominera till Agriastipendierna senast 1 februari. Styrelsen i klubbar och distrikt samt utskott har möjlighet att skicka in nomineringar till: Årets klubb, utbildare, tjänstehundsekipage eller eldsjäl med utförlig motivering.

Läs mer här.

Reviderad värdegrund

En reviderad värdegrund för Svenska Brukshundklubbens centrala organisation började gälla från och med 1 januari i år och den ska utgöra grund för hela organisationen. Ett arbetsmaterial med en implementeringsplan inkluderande ett utbildningsmaterial att använda för distrikt, rasklubbar och lokalklubbar kommer tas fram av utskottet för organisation.

Du hittar den reviderade värdegrunden här.

 

Hundägarutbildning

Utbildningar på gång

  • SBK Friskvårdsinstrukörsutbildning på Väsby BK startar 19 februari. Sista anmälningsdag är den 20 januari. 
  • SBK Sund med hundlärare startar 8 mars. Sista anmälningsdag är den 20 februari.
  • SBK Lärare Specialsök startar preliminärt april 2022.

Lär mer om lärarutbildningarna här.

Lär mer om instruktörssutbildningen här.

Våra samarbetspartners:

 
 

Postadress:
Svenska Brukshundklubben
Box 4, 123 21 Farsta

Besöksadress:
Fryksdalsbacken 20, Farsta 

 

Home PageFacebookInstagramLinkedInYouTube

Telefon:
Vxl: 08-505 875 00

Kontakt medlemsfrågor

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!