Start typing something...

Weld förklarar härmed KVADRENNALEN öppnad

KVADRENNALEN är inte en organisation, inte kommersiell, inte ideell, inte privat och inte offentlig. KVADRENNALEN är en sammanslutning av konstnärer, professionella i konstbranschen, olika konstrum, konstinstitutioner, m.fl. som vill visa samhället i stort att konstvärlden står enade – på varje nivå, över alla disciplingränser, nu och i framtiden – i sin delade tro på KONSTEN, och vill visa denna enighet genom det enda gemensamma språket: KONSTEN själv.

Start typing something...

#1 LÅT KONSTEN TALA FÖR KONSTEN

Frågor som berör KONST måste besvaras på KONSTENS språk.

#2 KONSTEN ÄR NÖDVÄNDIG FÖR SAMHÄLLET

KONSTEN är manifestationen av samhället.

#3 ETT FRITT KONSTNÄRLIGT UTTRYCK ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ETT FRITT, ÖPPET OCH DEMOKRATISKT SAMHÄLLE

Att hävda rätten till ett fritt konstnärligt uttryck är att hävda rätten till yttrandefrihet för hela befolkningen – artikel 19, Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, 10.12.1948, Paris.

NÄR KONSTENS KRITISKA RÖSTER TYSTAS DRABBAS ALLA

#4-12 LÄS HELA MANIFESTET HÄR

#13 KONSTEN FÖRSÖKER INTE FÅ MAKT, KONSTEN ÄR MAKT

Pennan, som är mäktigare än svärdet, är och måste alltid fortsätta vara fri att skriva, teckna, koreografera, komponera, koda... för att kunna manifestera samhället.

När konstens nödvändiga plats, inom den kontext som är samhället, både är etablerad och erkänd i samhället, både kollektivt och individuellt, är KONSTEN skyddad från alla politiska hot, – och då har utgången av ett val ingen som helst påverkan på konsten i samhället.

KVADRENNALEN ÄR BUNDEN AV DETTA MANIFEST
SÅ SOM ALLA ÄR BUNDNA, GENOM DETTA MANIFEST,
SOM SAMLAS UNDER DESS FANA

 
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!