Medlemsbrev från Frimodig kyrka. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kära medlemmar i Frimodig kyrka

Vi inleder nu det nya året 2022. Låt oss fästa blicken på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare (Heb.12:2). Be och sjung gärna med Lina Sandells ord:
   Låt mig börja med dig, o min Frälsare kär, varje år som du giver mig än. Låt mig börja med dig varje dag du beskär, och förnya mitt uppsåt igen, att vara och bliva din egen.
   Låt mig börja med dig, i ditt heliga namn, som allena har frälsning i sig. Håll mig tätt intill dig, i din trofasta famn. Där är trygghet och vila för mig, trots oron där ute i världen.
   Låt ditt levande ord bli det ljus, i vars sken jag alltjämt vandrar fram på din stig. Varje gryende dag två mig vit, två mig ren i det blod som har runnit för mig från korset en gång, Herre Jesus.
   Låt mig börja med dig, men dock ännu en bön: Låt mig sluta min vandring med dig. Och när dagen är slut, giv mig vilan så skön, tills ur sömnen du uppväcker mig, att leva med dig i ditt rike.

Bakom oss lämnar vi år 2021, ett kyrkovalår med intensitet i valrörelse och installerande av ledamöter i kyrkofullmäktigen, stiftsfullmäktigen och kyrkomötet. Till er som under hösten avslutat ert förtroendeuppdrag tackar vi för den viktiga insats ni gjort och för er som fortsätter och er som träder in i nya uppdrag ber vi om Guds vägledning. Låt er inte dras med i onödiga strider utan sök Herren och den stig han leder er att gå. Jag är glad över de nätverksträffar Frimodig kyrka har haft via Zoom under hösten, för att knyta kontakt mellan er som är Frimodig kyrkas förtroendevalda, för utbyte av erfarenheter, tankar och idéer i uppdraget. Till er alla som är Frimodig kyrkas medlemmar vill jag uppdra att be för våra förtroendevalda och när det finns tillfälle, samtala med och uppmuntra dem och varandra. Vi står allt för ofta ensamma i våra sammanhang och behöver varje omsorg och gott ord som kan ges. Detta gäller också dem som inte tillhör våra egna grupper. Var generös i din omsorg och förböner också för dessa andra.

Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt skälvande knän!
Säg till de förskrämda: »Fatta mod, var inte rädda!  Jesaja 35:3

I Frimodig kyrkas arbete behöver vi under kommande mandatperiod på ett särskilt sätt lyfta fram våra lokala sammanhang och tillsammans i våra stiftsavdelningar vägleda till det som bygger upp församlingslivet i vår tid. I detta är vi viktiga allesamman och jag vill särskilt uppmuntra till att vara trogen gudstjänstgemenskapen så långt det finns möjlighet och att vi anstränger oss lite extra för att lära känna någon eller några fler bland gudstjänstfirarna i Svenska kyrkan. Ett vänskapligt och gott samtal som delar tro och liv är en avgörande växtplats för den enskilde likväl som för församlingen som helhet. Någon av er kanske även kan bjuda in till bönegemenskap i vardagen. Kom också ihåg att uppmuntra församlingens anställda och visa intresse för vad de gör. Det finns flertalet vittnesbörd inom Frimodig kyrka hur detta öppnar upp för tro och det liv som vi önskar se mer av i Svenska kyrkan. Så var frimodig att göra mer av det! Be också för förberedelserna av vårens årsmöten i stiftsavdelningarna och för riksorganisationen i Jönköping 23-24 april. Be för valberedningarnas uppdrag att tillse att vi får rätt personer på plats i våra styrelser för denna period och be om ny energi och vision genom den Helige Ande i Frimodig kyrkas arbete för det som är angeläget lokalt, i våra stift och för hela Svenska kyrkan. Be också för din ort, vårt land och vår värld.

Till sist vill jag med Jeremias ord hälsa och påminna om, att du är högt älskad av den högste, Herren själv, med evig kärlek (Jer.31:3). Herren vet vilka tankar han har för oss. Välgång, inte olycka. Han ger oss framtid och hopp (Jer.29:11).

Var välsignad i ditt liv där du är och med de människor du delar vardag och helg.

Bästa nyårshälsningar
Maria Andersson
Ordförande i Frimodig kyrkas riksstyrelse


Stöd  till arbetet

kan skickas med Swish till 123 149 64 39

eller via Bg 5150-3910.

QR-koden kan användas för samma ändamål.

P.S. För att se medlemsbrev i original hänvisas till hemsidan: frimodigkyrka.se/medlemsbrev/

Du får det här mejlet för att du är medlem i Frimodig kyrka. Vill du uppdatera dina medlemsuppgifter? Mejla medlemsregister@frimodigkyrka.se. Följande länk har ingen egentlig funktion: https://gansub.com/subscription/0_MzAxMjYwNzE5NTQ3Mg==/unsubscribe/

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!