Fredag 1 april 2022
Strand-Bulletinen ges ut av Strandbadens Byaförening. 

Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.

www.strandbaden.info • info@strandbaden.info

Rena stränder till sommaren

Lördagen den 2 april kl 10-12 är det strandstädning med efterföljande korvgrillning. Ju fler vi är desto lättare är det och roligare blir det. Förra våren var vi rekordmånga. Då var vi ett sjuttiotal. Hoppas vi blir ännu fler nu.

Vi samlas vid campingen längst ner på Strömstadsgatan. Där har vi också den avslutande korvgrillningen.

Kontakt: Calle Hellberg, 070-654 40 01.

Efter städningen bjuder byaföreningen på korv.


Söndag 10 april kl 13
är det årsmöte och förhandstitt
på Destination Strandbaden

I år blir årsmötet på Beach Club i Beach House, Des­tination Strandbaden (f d kyrkan på Örestrand).

Se dagordning sist i detta brev!

Själva årsmötet följs av ”Grannar mot brott” under medverkan av kommunpolis Helen Alexandersson och kommunens säkerhets­ansvariga Kristina Pålsson.

Därefter blir det ”Det gamla Strandbaden” med utdelning av en skrift med fokus på Dannevang

Den andra timmen ägnas åt Destination Strandbaden. Joachim Lindell och Madeleine Eidmark berättar om nuläge och visioner samt bjuder in till en rundvandring. I anslutning till detta bjuder vi på smørrebrød och kaffe.

Kristina Pålsson och Helen Alexandersson.


Sonja Andersson
Pia Eldin-Lindstén

Konstrundan i Nordvästra Skåne sker den 15-24 april. I år är det två deltagare som ställer ut i Strandbaden: Sonja Andersson, Smögengatan 9, och Pia Eldin-Lindstén, Stora­ Skärsvägen 6 (OBS! Adressen. Felaktig uppgift i förra Strand-Bulletinen).

www.sonjaskonst.se
0730-30 17 30

www.eldinlindsten.com
0706-27 25 64

Årets öppettider är:

Långfredag-Annandag påsk kl 10-18

Vardagar kl 16-19 (efter telefonkontakt)

Lördag kl 10-18

Söndag kl 10-18

www.konstrundan.seGilla Strandbaden!

Nu, när vårsolen tittar fram, är det hög tid att beställa Strandbaden-flaggan. Visa att du gillar Strandbaden!

Bordsflagga 18 x 12 cm, 50 cm hög.
195 kr

Fasadflagga 117 x 70 cm med stång och metallfäste.
650 kr

Flagga 200 x 120 cm.
625 kr

Moms ingår. Skicka din beställning till:

info@strandbaden.info

Smergelområdet

Nästa nummer av Det Gamla Strandbaden, som kommer ut till sommarträffen den 7 augusti, handlar om Smergelområdet.

Har du bilder och berättelser från det tidiga livet på Smergelområdet får du gärna höra av dig.

Ta en titt i dina gamla fotoalbum och se vad du kan bidra med!

Kontakt: Ragnar Falck, 070-524 80 54, ragnar.falck@falcks.eu.Vill du vara med och göra Strand-Bulletinen?

Redaktionen behöver förstärkning. Kan du skriva, fota och/eller layouta är du välkommen att höra av dig till redaktionen på info@strandbaden.info.

Det här är ett bra tillfälle för dig – ung som gammal – som vill veta hur man gör ett nyhetsbrev hela vägen från idé till läsare.Data-strul

Ibland händer det att vi i byaföreningen behöver hjälp när något "strular" med vår hemsida (WordPress), e-post eller våra utskick av Strand-Bulletinen.

Finns det någon hjälpsam Strandbadenbo (eller annan) som är kunnig och villig att hjälpa till?

Är det du, eller känner du någon? Hör av dig till
info@strandbaden.info.Sista chansen!

Inför årsmötet den 10 april räknar vi antalet hushåll som har betalat medlemsavgift i Strand­badens Byaförening för år 2022.

Nu hoppas vi att du som ännu inte betalat gör det innan årsmötet så att vi kan presentera ett riktigt bra resultat med många nya medlemmar.

Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll.

Bankgiro 5559-7306
Swish 123-562 54 47
Ange namn och adress.

Tack för att du stöttar vår by!

PS: Om du tecknat Kullabygdens Byaför­eningars Elavtal med Dalakraft ska du redan ha betalat medlemsavgift för de tre år avtalet omfattar, dvs 2020, 2021 och 2022.Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.


Dagordning
vid årsmötet 10 april 2022

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Upprättande av förteckning över de
närvarande medlemmarna
4. Val av två justerare som jämte mötets ordförande justerar mötets protokoll, inkl rösträkning
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötets stadgeenliga
utlysande
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse:

Jämna år väljs:
– ordförande på ett år
– sekreterare på två år
– en till tre ledamöter på ett år

Udda år väljs:
– ordförande på ett år
– vice ordförande på två år
– kassör på två år
– en till tre ledamöter på ett år

11. Val av två revisorer
12. Val av valberedning som skall bestå av minst två medlemmar varav en skall
vara sammankallande
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2023. Medlemsavgift för innevarande år (2022) är 100 kr/hushåll.
14. Motioner och övriga medlemsförslag lämnas skriftligen till någon i styrelsen senast två veckor före mötet.
15. Övriga ärenden
16. Mötet avslutas


Välkommen
söndag 10 april kl 13

till Beach House, Destination Strandbaden (f d ”kyrkan”).


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!