Nyhetsbrev från GodaHus oktober 2021. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hösthälsning från GodaHus!

""

Här kommer info från styrelsemötet i september och senaste nytt!

Viable Cities – ansökningar beviljade!

Med stor glädje noterar vi att Kalmar och Växjö kommuners resp ansökningar blev beviljade den 1 oktober – se här. GodaHus blev inbjuden till dessa båda ansökningar liksom till Karlskronas dito, som tyvärr fick avslag.

Läs nyhet om Växjös medverkan. Läs nyhet om Kalmars medverkan

Mer resurser till GodaHus!
Ovan beviljade ansökningar kommer under en treårsperiod innebära ett tillskott till vår förenings resurser, vilket gör att vi med kraft kan fortsätta utveckla vårt ordinarie arbete i samverkan över hela sydostregionen!

Vi har påbörjat planering och diskussioner om innehåll och bemanning. Vill du som medlem engagera dig så hör av dig till Stefan Olsson!


Ny logotype är skapad

Med anledning av vårt namnbyte på föreningen till GodaHus – energieffektiva och hållbara byggnader i sydost har vi ändrat vår logga, se ovan.

Medlemsaktiviteter

Ny fortbildning i egen regi – drift- och fastighetstekniker

Av olika anledningar skjuter vi upp starten på vår driftteknikerutbildning till januari 2022. Eva Gustavsson, Conservator och arbetsgruppen håller på att detaljplanera hela upplägget och kommer att ha en inbjudan klar, troligen i november. Håll ögon och öron öppna!


Våra projekt - senaste nytt

LÅGAN-Energirenovering

LÅGAN-Energirenovering under ledning av Martin Skoglund pågår enligt plan dvs ett koncept baserat på livscykelkostnader tas fram för vart och ett av våra tre demonstrationsprojekt håller på att tas fram.

Logotype Lågan

Det blir en centralt av Chalmers arrangerad workshop den 26 oktober för projektdeltagare och följegrupp där erfarenheter från samtliga 6 nätverks piloter kommer att delges. Vill du ha mer information om LÅGAN-Energirenovering? – gå med i följegruppen genom att kontakta Martin. Se www.laganbygg.se för bakgrundsinformation. 

Projektet har ansökt om en ettårig förlängning (2022) där nuvarande piloter skall fortsätta följas men vi skall också sätta igång flera nya renoveringsprojekt att göra samma resa! Har du tips på kommande renoveringsprojekt bland våra medlemmar så hör av dig till Martin för mer info!


DIACCESS

GodaHus och vår medlem Vöfab deltar i Växjö kommuns EU-projekt där vi skall demonstrera ett smart värmesystem i tre skolor. Vi har bildat ett Innovationspartnerskap tillsammans med Winniio och NODA där vi nu utvecklar en lösning som skall provköras till vintern. Se också www.diaccess.se.

Den 5 oktober presenterade vi hittills genomfört arbete inom ramen för Innovationsveckan. Se det inspelade webbinariet.


Temagrupperna - senaste nytt

Skruvarna

Nästa möte planeras till den 11 november med föreläsningar på fm, gemensam lunch och studiebesök på em. Håll utkik efter inbjudan som kommer inom kort! För frågor och tips kontakta Barna Benedek. Se tidigare dokumentation på vår hemsida

""

Solstrålarna

Nästa möte planeras till 1 december i samverkan med satsningen Enerselves+ (Energikontor Sydost). Håll utkik efter inbjudan! För frågor kontakta Ulf Klint. Se tidigare dokumentation på vår hemsida.

""

GodaTech

Nästa möte kommer att hållas 28 oktober. Se inbjudan från vår nye temagruppledare Ajdin Kurtovic, Vöfab. Se tidigare dokumentation på vår hemsida.

""

GodaHåll

Gruppen pågår kontinuerligt under ledning av Anders Lundgren – se hemsida. Nyligen presenterade vi resultaten av vår förstudie till sydostregionerna vilket mynnade ut till en fortsatt diskussion och en kommande workshop. Nästa möte i temagruppen blir den 29 oktober. Kom gärna med förslag på innehåll till Anders.

""

PÅMINNELSE!

Vi vill påminna er medlemmar om att utnyttja verktyget och marknadsplatsen för återbruksmaterial inom vårt medlemskap i ccbuild (se här: GodaHåll - GodaHus och här: CCBuild - Marknadsplats ). Här kan man lägga upp inventerat material och produkter till försäljning för att stimulera återbruk. Vi har fem ”licenser” – endast en är utnyttjad för tillfället! Kontakta anders.lundgren@godahus.se för mer info.


Temadag med InneMiljöCentrum 3 november

GodaHus arrangerar tillsammans med Innemiljöcentrum en fysisk temadag den 3 november om återbruk. Det kommer också att bli möjligt att delta via Teams. Vår ordförande Fredrik Lindblad, vår vd Stefan Olsson och temagruppsledaren Anders Lundgren kommer att delta som föreläsare. Läs mer och ladda ner inbjudan.

Anmäl dig senast 28 oktober.


Övriga nyheter

Nu kan du följa oss på LinkedIn!


Arkitektbolaget utsedd till Årets Formbärare

Vår medlem Arkitektbolaget utsågs häromdagen till Årets Formbärare 2021! Stort grattis säger vi i föreningen!  Läs mer

Trävilla.
Foto: Patrik Sundström, Bläck

Inspirationswebinarium om träbyggande 29 oktober

Arrangerat av BeBo och medverkan av vår medlem Växjöbostäder. Läs mer: Inspirationsseminarium –Träbyggande - Bebostad


Nyhetsbrev från BeBo/BELOK

Senaste nyhetsbrevet från BeBo/Belok hittar du här.


Nyhetsbrev från E2B2´s EFFEKTARENA

Nyhetsbrev medbla inbjudan till ett intressant webbinarium om att vi måste öka renoveringstakten, 24 november: Effektarenan – hur ökar vi renoveringstakten?


Nyhetsbrev från IVL (ccbuild)

Läs bland annat om återbruk: Vi formar framtidens cirkulära flöden

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta
Stefan Olsson, vd

Tel: 0709-89 01 81

Mail: stefan.olsson@godahus.se

Kalender

På gång:

  • 28 oktober - Träff i GodaHåll. Läs mer.
  • 29 oktober - Träff i GodaTech. Läs mer.
  • 3 november - Temadag med Innemiljöcentrum. Läs mer.
  • 11 november - Träff i Skruvarna. Mer information kommer. 
  • 1 december - Träff i Solstrålarna. Mer information kommer.

Ordförande Fredrik Lindblad

Vice ordförande Stefan Westblom

Vd Stefan Olsson


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!