Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kontaktperson för ditt distrikt, din rasklubb eller lokalklubb. Skicka gärna vidare informationen till fler berörda.

Klicka på loggan för att komma till vår hemsida

SBK-info

Informationsbrev till distrikt, rasklubbar och lokalklubbar i Svenska Brukshundklubben. 


Klubb och organisation


Inrapportering av 2022 års lokala medlemsavgift

Efter beslut på årsmöte ska den lokala medlemsavgiften för kommande verksamhetsår rapporteras in i Svenska Brukshundklubbens medlemsregister Medlem Online.

Det är endast den lokala avgiften som ska rapporteras in i Medlem Online av lokalklubbar och rasklubbar.

Förbundsavgiften tillkommer automatiskt. Sista dag för inrapportering är den 8 november 2021.


Reseräkningar och utbetalningsunderlag

Har du deltagit vid något centralt arrangemang under 2021 som du ska ha ersättning för? I så fall måste reseräkningen/utbetalningsunderlaget vara kansliet tillhanda senast den 12 december för tjänstehund, för övrig verksamhet är sista inlämningsdag 15 december.


Inför års- och fullmäktigetider 2022

Det börjar bli tid att planera och en FAQ inför möten 2022 har sammanställts här. På samlingssida om årsmöten finns också mycket matnyttig information, mallar och svar på vanliga frågor att ta del av.

Kallelser till års- och fullmäktigemöten
OBS!! Samtliga kallelser inför års- och fullmäktigemöten ska gå ut senast den 1 januari. Datum för kallelser och möten samt info om hur det ska göras finns samlad här på hemsidan.

Valberedningars arbete enligt valordningen
Valberedningen i föreningarna bör nu ha påbörjat sitt arbete. Enligt valordningen, som började gälla 2020, ska valberedningen presentera ett preliminärt förslag senast den 15 november eller 15 december beroende på nivån i organisationen. Läs FAQ om valordningen här.


Sätt igång och motionera

Vill du förändra något i Svenska Brukshundklubbens verksamhet – lämna in en skriftlig motion inför års- eller fullmäktigemötet! Motioner inför årsmöten i lokalklubb, rasklubb med en nivå samt regioner i rasklubb med två nivåer ska vara inlämnade senast den 20 oktober till styrelsen. Motioner inför distriktsfullmäktige ska vara inlämnade senast den 15 november. Samma datum, den 15 november, gäller motioner från regioner inför fullmäktigemöte i rasklubb med två nivåer.

Läs mer om motioner här.


Ansök om förtjänsttecken, medaljer och utmärkelser

Års- och fullmäktigemöten är trevliga tillfällen att dela ut förtjänsttecken, förtjänstmedaljer eller utmärkelser inom tjänstehund till klubbens funktionärer och medlemmar. Klubbens ansökan ska sändas till distrikt eller rasklubb för godkännande, som sedan sänds vidare till förbundet för beslut. Vänta inte för länge under hösten med beslut och ansökan, då kan kansliet handlägga ansökningarna i tid inför ert möte. 

Här kan du läsa mer om förtjänsttecken, medaljer och utmärkelser.


Kennelfullmäktige 2021

Kennelfullmäktige (KF) är Svenska Kennelklubbens (SKK) riksdag och hålls vartannat år. Svenska Brukshundklubben deltar aktivt på Kennelfullmäktige med åtta delegater. I år genomförs Kennelfullmäktige den 22–24 oktober i Göteborg. På fredagen genomför Brukshundklubben ett förberedande möte tillsammans med specialklubbarna för arbetande raser/verksamhet, verksamhetsklubbarna samt Sveriges Hundungdom.

Föredragningslista och handlingar som kommer att behandlas på SKK:s KF kan du läsa här.


Organisationskonferens och tjänstehunds utbildningsdagar 2022

De två konferenserna genomförs nästa år samtidigt och med delvis gemensamma programpunkter. Datum för konferenserna är den 4–6 februari på Radisson Blu Arlandia Hotel. Mer information om upplägg och innehåll kommer att kommuniceras till berörda parter när alla detaljer är satta.


Kallelse och motioner inför kongressen 2022

Rasklubbar och distrikt kallas till Svenska Brukshundklubbens kongress den 7–8 maj 2022 på Radisson Blu Arlandia Hotel.

Senast den 1 januari ska motioner till kongressen lämnas in från distrikt och rasklubbar. Motioner ska vara underskrivna och skickas per post eller skannas in och skickas till info@brukshundklubben.se. Vänligen skicka INTE in motionerna med rekommenderat brev.


Förtjänstmedalj

Förslag till Brukshundklubbens förtjänstmedalj ska vara förbundskansliet tillhanda senast 15 januari 2022. En komplett och välmotiverad ansökan ökar chansen till tilldelning av utmärkelser!


Brev från valberedningen - gör er röst hörd!

Samtliga distrikt och rasklubbar har den 10 september fått e-post från förbundets valberedning, som ett led i dess arbete inför kongressen 2022. Kom gärna med förslag på personer som ni tror skulle passa för en roll i förbundsstyrelsen nu eller i framtiden. Se till att ta kontakt med era lokalklubbar och lokalområden för att få in även deras förslag! Svar på valberedningens digitala enkät ska inrapporteras från distrikt och rasklubbar senast den 5 december.

Här kan du läsa om hur valberedningen jobbar och vilka viktiga datum som gäller för organisationen inför valberedningens förslag.


Hundägarutbildning


Lärarutbildningar på gång

SBK Sund med hundlärare: Startar 8 mars 2022. Sista ansökningsdag 20 februari 2022. Mer info om utbildningen hittar du här.

SBK Lärare: Prel start digitalt feb/mars 2022. Utbildningshelg i Umeå 28 april – 1 maj 2022. Inbjudan kommer snart på hemsidan – håll utkik.

SBK Lärare Bruks/tävlingslydnad: Prel start digitalt feb/mars 2022. Utbildningshelg i Stockholm prel 24-27 mars 2022. Inbjudan kommer snart på hemsidan – håll utkik.

Digital uppdatering för SBK Lärare Rallylydnad: 14 november klockan 19.00. För mer info kontakta: carina.norberg@brukshundklubben.se


Friskvårdsinstruktörsutbildning

Nu är det dags för SBK:s Friskvårdsinstruktörsutbildning igen.

Planerad utbildning på Väsby BK (Norra Stockholm) med start den 19 februari 2022. Sista ansökningsdag 20 januari 2022.

Läs mer om Friskvårdsinstruktörsutbildningen här.


Ny handläggare för hundägarutbildning

Emelie Hörman är ny handläggare för hundägarutbildning.

emelie.horman@brukshundklubben.se

Tfn: 08-505 875 17


Prov och tävling


Sista ansökningsdag för tävling och prov för första halvåret 2022

Tävlingar som önskas arrangeras 1 januari-30 juni ska vara ansökta senast den 1 november året innan.

Ansökan om prov/tävlingar görs direkt i SBK Tävling.
Trots att proven ska läggas in i SBK Tävling av den egna klubben/arrangören så finns det olika instanser som godkänner:

I bruks och lydnad gäller fortfarande att lokalklubbarnas och rasklubbarnas prov/tävlingar beviljas via respektive SBK-distrikts tävlingsavdelning.
Det kan vara lämpligt att närliggande distrikt stämmer av med varandra så att det blir spridning av prov/tävlingar.

I IGP gäller att lokalklubbarnas IGP-prov beviljas via respektive SBK-distrikts tävlingsavdelning medan rasklubbarnas ansökan om IGP-prov beviljas via rasklubbens centrala organisation.

I rallylydnad gäller att förbundskansliet granskar ansökningarna och godkänner. (Ingen granskning behöver göras av distrikten.)

I mondioringoch IPO-R gäller att tävlingarna godkänns automatiskt. (Ingen granskning behöver göras av distrikten)
Arrangörerna uppmanas att titta i SBK Tävling innan ansökan om nya MR- och IPO-R tävlingar görs, detta för att så långt det är möjligt undvika att tävlingar inom landet arrangeras på samma datum.


Nya anvisningarna vid hundförbudstiden

Brukshundklubbens förbundsstyrelse har beslutat om nya anvisningarna vid hundförbudstiden.

Till detta finns bevis som alla klubbar ska ha att dela ut till sina utsedda träningsledare, detta bevis är skickat till alla SBK distrikten och rasklubbarna, och har eller ska ut till hundägarutbildningssidan samt Tjänstehundsavdelningar också.

Läs mer om de nya anvisningarna här.


Nya regler för lydnadsklass 3

Den 1 januari 2022 börjar de nya reglerna för lydnadsklass 3 att gälla. En konferens har arrangerats där domare från varje distrikt har fått vidareutbildning i de nya reglerna. Dessa domare kommer att utbilda resterande funktionärer i sina distrikt.

Läs mer om regelrevideringen och de nya reglerna för lydnadsklass 3 här.


Auktorisera funktionärer i rallylydnad

SBK-distrikten är ansvariga för att auktorisera skrivare och tävlingssekreterare i rallylydnad samt hålla uppdaterade listor över sina funktionärer.

Läs mer om distriktens roll gällande:

skrivare här

tävlingssekreterare här


Nordiska mästerskap i rallylydnad

Nordiska mästerskap (NM) i rallylydnad arrangeras i Hundsportcentrum i Upplands Väsby (utanför Stockholm) den 11-12 december. Ekipagen kommer från Finland, Norge, Danmark samt Sverige och tävlingen avgörs både individuellt och i lag.

.Läs mer om NM i rallylydnad här.


Tjänstehund


Hundtjänstskolan 2022

Under drygt tre sommarveckor genomförs Hundtjänstskolan. En skola för dig som har ditt hundintresse inom tjänstehundsverksamheten och vill utveckla detta intresse. På hundtjänstskolan utbildas instruktörer till tjänstehundsverksamheten och hundbefäl. Sommaren 2022 genomförs också för första gången en prov-på-kurs för dig som är intresserad av tjänstehundar och vill prova på både räddningshund och patrullhund. Anmäl dig till 2022 års kurser nu.

Läs mer om Hundtjänstskolan här.


Ungdomsläger 2022

Nu är anmälan öppen till våra ungdomsläger. Sommaren 2022 genomför vi läger både på Marma, i samband med Hundtjänstskolan, och på Halen i Blekinge.

Läs mer och anmäl dig här.


Facebook och Instagram

Ta del av kul och aktuell information som du kan vara med och kommentera genom att gilla vår sida på Facebook och följa oss på Instagram. 

Svenska Brukshundklubben på Facebook

Svenska Bruskhundklubben på Instagram

Brukshundklubbens facebook-grupp

SBK-shopen www.sbkshopen.seVåra samarbetspartnersPinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!