SBR Nyhetsbrev nr 11/2021

VD har ordet

Bästa medlem,
I årets sista medlemsbrev passar jag på att göra en kort summering av året samt några av de projekt som är på gång nästa år

2021 är ett bra år för SBR med en medlemsökning både totalt sett och i samtliga expertgrupper samt en god ekonomisk utveckling. Under året var det premiär på SBRs Konsultdagarna och SBR fyller 70 år vilket äntiligen kunde firas fysiskt i september i Stockholm. 

Under Q3 2022 kommer vi kunna erbjuda förmedling av tjänster mellan medlemmar, mentorskap och forum genom medlemssidans plattform. Den nya expertgruppen Tekniska specialister kommer lanseras och vårt kursutbud kommer fortsätta utökas med bland annat skadeutredning.

Tillsammans med alla kollegor, styrelser och utskott önskar jag dig en riktigt fin jul- och nyårshelg!

/Björn Edebrand

 
 

BIM och avtalsjuridik

Under våren kommer SBR arrangera träffar i Malmö, Göteborg och Linköping med föredrag om Celsiusprojektet i perspektivet framtidens konsult samt avtalsjuridik kopplat till BIM. Träffarna är också ett ypperligt tillfälle att mingla med branschkolleger. Först ut är Malmö i februari.

Världens främsta BIM projekt och avtalsjuridik, Malmö 7 februari

 
Se samtliga event
 

Gabriel Icho höstens stipendiat

Start typing something...

SBR delar ut 2 stipendier per år (a 5000 kr) till ingenjörsstuderande. Vi delar ut ett stipendium på våren och ett på hösten.

Hösten 2021 går SBRs stipendium för studerande till Gabriel Icho , studerande på KTH i Stockholm. Grattis Gabriel och lycka till med studier och arbete!

Sista ansökningsdag för vårens stipendium 2022 är den 12/4.

 

Vårens kurser

Nedan följer ett axplock av kommande kurser 2022

Entreprenadbesiktning steg 1
17-18 januari - Digitalt

Entreprenadbesiktning steg 2 samt tentamen
15 februari - Elite Palace

Kontrollansvarig enligt PBL
31 januari - 3 februari - Göteborg

Diplomerad inom Areamätning
3 februari - Göteborg

Nytt från Foyen

Ett förenklat upphandlingsregelverk - Vad gäller?

Regeringen lade under hösten fram en proposition om ett förenklat upphandlingsverk vari
föreslogs en rad ändringar i de nu gällande upphandlingslagarna. Lagstiftarens
utgångspunkt har varit att genom det förenklade regelverket, fastställa ramar inom vilka
de upphandlande myndigheterna fritt får agera

Läs mer »

 

Utnyttja digitaliseringens fördelar bättre

Digitaliseringen går nu starkt framåt inom samhällsbyggandet. Det finns en stor potential att effektivisera – bygga och förvalta både bättre och billigare.

En förebild kan vara tillverkningsindustrin, där man sedan länge utnyttjar digital teknik till många tillämpningar och lyckats bidra med ökad kundnytta samtidigt som företagens konkurrenskraft har stärkts. 

Läs Husbyggarens artikel »

 

Se över dina marknadsföringsuppgifter

SBRs sökfunktioner är välbesökta av pontentiella kunder som vill nå dig. För att du ska kunna få ut så mycket av denna tjänst som möjligt är det viktigt att dina uppgifter är aktuella. 

På ditt medlemskonto kan du uppdatera dina kontaktuppgifter, företagets och dina tjänster genom att logga in på ditt konto.

Medlemssidan »

 

Nya medlemmar

Vi hälsar våra nya medlemmar och anslutna varmt välkomna till SBR!

Nya medlemmar »
Nya anslutna »

Medlemsansökan och förmåner »

 
 

SBR Byggingenjörerna, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

FacebookLinkedIn