Förbundsdirektören har ordet

I längtans tider…

Drygt ett år av nedstängning och restriktioner har försatt oss i längtan. Efter att mötas i verkligheten, få tillgång till hela kommunikationspaletten och slippa filtret som utgörs av webbkamerans kapacitet och datorns fyrkantiga skärm. Vi längtar efter att ses flerdimensionellt – ur många aspekter - och vi längtar efter det sociala sammanhanget som vi behöver. Som vi längtar!

Och som vi planerar! Fortfarande sker planeringen med osäkerheten som en parameter men visst vill och vågar vi hoppas på en höst där vår mötesarena GR åter tas i bruk för möten IRL. Vi planerar nu för en successiv återgång till möten, utbildningar och konferenser på plats, med uppstart under senare delen av september. Givetvis kan planeringen behöva justeras utifrån pandemiutveckling och ändrade restriktioner, men vi ser verkligen fram emot att slå upp portarna och hälsa er alla välkomna tillbaka till Anders Personsgatan igen.

Helena Söderbäck

I ärlighetens namn är det också på sin plats att konstatera att det är tack vare tekniken som vi kunnat hålla verksamheten och mötesarenan igång under året med restriktioner och förändrade arbetssätt. Vid fullmäktigesammanträdet som avslutade vårterminen hanterades bland annat årsredovisningen för 2020, och vi ska vara stolta över det vi åstadkommit tillsammans i Göteborgsregionen.

Vi har många nya erfarenheter att ta med oss in i planeringen av det framtida arbetet. Men innan dess är det möjligen en och annan som längtar efter något helt annat, nämligen ledighet och semester. Jag ber att få tillönska er alla en fin sommar!

Helena

Kompetensförsörjning och framtidstro i Morgonsoffan med GR

Hur påverkas kompetensutvecklingen av den snabba digitaliseringen och hur ska ledare agera för att hjälpa medarbetare att vidareutvecklas?

Det och mycket mer diskuterades i den livestreamade sändningen ”Morgonsoffan med GR – så framtidsrustar vi regionen”.

Läs mer och se sändningen i efterhand här

Suicid – vad är det som händer och vad kan du göra?

Konferens på internationella suiciddagen 10 september 2021.

Målgrupp: Vi vänder oss till personal inom kommun och sjukvård för att ge kunskap om psykisk ohälsa, lära oss att fråga efter suicidtankar och få rutiner för att hantera personer som är självmordsnära.

Plats: Radisson Blu Scandinavia, Göteborg eller via länk

Läs mer här

Ny studie ska förbättra stödet till våldsutsatta hbtq-personer

En ny studie från FoU i Väst visar att hbtq-personer som utsätts för våld i en nära relation känner osäkerhet och tvivel inför att söka stöd. I vissa fall leder det till att man undviker att söka stöd, i andra fall till att man söker stöd hos många olika personer och instanser.

Läs mer i den här artikeln i Vårt Göteborg

Vill ni vara med och bidra till välgrundade framtidsval för unga?

Nu öppnar bokningen till årets digitala Gymnasiedagarna & Future Skills för medverkande gymnasieskolor, företag och branscher. Missa inte regionens viktigaste mötesplats för gymnasie- och framtidsval!

Läs mer om höstens nysatsningar och anmäl er via länken nedan.

https://gymnasiedagarna.se/

Har du en idé om vilken ULF-forskning som borde bedrivas?

För att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet bedriver Göteborgs universitet, i samverkan med bland andra Göteborgsregionen, en försöksverksamhet kring praktiknära forskning. Ansökan för nya medel öppnar den 8 augusti och är öppen både för lärare, förskollärare, forskare, chefer och rektorer. 

Läs mer och se videon här

Kom och jobba med oss på Göteborgsregionen!

Nu förstärker vi arbetet på utbildningsavdelningen för att utveckla det livslånga lärandet inom regionen. Vi söker två seniora projektledare inom området kompetensförsörjning.

Läs mer och ansök här!

Vill du utvecklas i ditt strategiska ledarskap?

Vill du dessutom få ökad förståelse och verktyg för hur du som indirekt ledare påverkar organisationen? Nu öppnar anmälan till nästa programstart av Att leda chefer – Indirekt ledarskap! Programmet vänder sig till chefer på högre organisatorisk nivå med minst en organisatorisk nivå under sig.

Mer information och anmälningslänk finns här

Branschråd och Yrkesresan lyfts fram i betänkande till socialministern

Den nationelle samordnaren för ökad kvalitet inom äldreomsorgen har tagit fram betänkandet Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre. Branschråd och Yrkesresan är två goda exempel som lyfts i betänkandet, hämtade från Göteborgsregionen och samarbetet mellan GR och de 13 medlemskommunerna. Betänkandet innehåller 38 förslag som handlar om att höja utbildningsnivån, stärka ledarskapet, skapa trygga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö samt tillvarata ny teknik.

Läs mer här

Sveriges nästa Minimeringsmästare sökes

Från den 15 maj är anmälan öppen för hushåll som vill blir Sveriges nästa Minimeringsmästare! Göteborgsregionen letar nu efter engagerade hushåll som vill lära sig om att minimera och förebygga avfall genom att tävla mot andra hushåll i hela Sverige.  

Läs mer här

Socialchefsdagarna 2021 på Malmömässan

Socialchefsdagarna är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens och den självklara mötesplatsen för ledare, politiker och andra verksamma på det sociala området. Årets tema är Våga visa vägen – att navigera i framtidens socialtjänst. För att öka möjligheten att ha ett fysiskt möte har dagarna flyttats fram några månader, till 24–26 november. Socialchefsdagarna arrangeras av Föreningen Sveriges socialchefer med GR som samarbetspartner vad gäller program och administration.

 Läs mer på https://socialchefsdagarna.se/

homepagefacebooklinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy

AvregistreraWebbversion