Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nummer 4 2021

Då SSA har brutet räkenskapsår så skall medlemsavgiften (500 kronor) inte betalas förän senst den 1/5 2021. Påminnelse om detta kommer under senvintern. Betala gärna med Swish QR kod nedan.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Då är säsongen i full gång och jag hoppas att ni flyger riktigt mycket i år. Fjällflygveckan går av stapeln inom kort och om vädret står sig som nu kan det bli en mycket lyckad tur. SSA kommer sponsra deltagande flygplan med en slant under förutsättning att man var medlem innan utgivningen av detta nummer av Sjöflygnytt. En sponsring/flygplan.

Årsmötet den 3:e Juli 2021, 1100

Kallelse till årsmöte i SSA lördagen den3:e juli 2021 klockan 1100.

Det blir inget fly-in/årsmöte i Mörsil som vi hade trott. Mötet kommer att hållas via Zoom. Styrelsen hoppas att ni medlemmar kan och vill vara med.

Nedan har ni dokumenten till mötet

Årsmötet skall hållas inom tre månader från verksamhetsårets slut. Dag och plats för årsmötet skall skriftligen (eller via e-mail) tillställas varje medlem senast 60 dagar före mötet. Klockslag och möteslokal samt dagordning skall meddelas medlem senast 14 dagar före mötesdag.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans

Dagordningen skall innehålla följande fasta punkter:

-      Årsmötets öppnande

- Årsmötets stadgeenliga utlysande
- Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av justeringsman som jämte ordförande vid mötet skall    justera årsmötets protokoll.
- Styrelsens verksamhetsberättelse

- Resultat- och balansräkning
- Revisionsberättelse
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

-  Val av aktuella styrelseledamöter och suppleanter.
-  Val av revisor och suppleant

- Val av valberedning

- Fastställande av årsavgift.

- Förslag på Verksamhetsplan och Budget för det           kommande året

-  Föredragning och behandling av inkomna motioner.

  • Medlem som önskar framställa motion för årsmötesbeslut skall skriftligen inge denna till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet.

 - Styrelsen föreslår att årsavgiften hålls oförändrad vid 500 kronor.

Fly-Safe-Tankar

Den här gången tänkte jag ta upp en egen bister erfarenhet. För ca en vecka sedan skulle jagn starta från TSK:s hemmahamn (Hägernäsviken). Hemmahamn betyder att jag har startat därifrån hundratals gånger och kan vattnen utan och innan. Vid motoruppkörning och högt nosläge small det i ena flottören, och jag lovar - det small rejält. med nackhåren på tvären stegtaxar jag snabbt till Hägernäsbadet och beachar på sandstranden. Undersökning av flotterna visar att det är en spricka i plåten vid andra vänstra skottet precis vid longerongen som sitter mellan köllisten och övergångslisten mellan botten och flottörsidan. läckaget fyllde skottet på ca 10 minuter, dvs ett duktigt hål. som tur var skedde inget överflöde av vatten från skott 2 till skott 1 och 3, vilket betydde att volymen vatten stannade vid ca 100 liter.

Reparation gjordes och ny flyger maskinen igen.

Lärdom, även i hemmahamn och kända vatten är det ytterst noga att REKA INNAN LANDNING. Hade detta inträffat i landning med 55 knop och inte vid motoruppkörning och ca 10 - 15 knophade det kunnat sluta hur som helst...

Flyg myckt men försiktigt!

Bild på skadan nedan tagen innifrån flottören efter att dålig plåt tagits bort och lapp satts på. Den ljusa delen är ny plåt. I nedre delen ser man tydligt longerongen.

 Om ni har varit med om händelser som ni vill dela med er av och som vi andra kan dra lärdom av så skicka en kort skrivning till mig. Mailadressen finns allra längst ned på sidan.

låt oss göra (få) nya misstag och inte upprepa gamla! 

Teknikhörnan

Jag vet, det är inte nu som är tiden att grotta runt i motorn, men detta är så pass intressant att det fick komma med. Det handlar om avgasventiler som kan ställa till det vid årstillsynen och dessutom gräva rejält djup i plånboken. Vid hundratimmars kan en boroskåpundersökning göras ganska enkelt och avslöja hur avgasventilerna mår. Länken nedan kan vara en bra vägledning vid diskussioner med er mekaniker. Kan dessutom rädda dagen så att man slipper se propellern stå "stilla" i luften.

Informationen kommer från AOPA. Gå in på länken nedan;

https://www.aopa.org/-/media/Files/AOPA/Home/Pilot-Resources/ASI/Valve-safety/14FN0000-ASI-Valve-Safey-Poster_Final.pdf

Lite info om sjöflyghamnar runt om i landet

Behöver ni bensin eller bara vill landa och sträcka på benen så har ni plats, kontaktperson och telefonnummer nedan. Det är viktigt att ringa i god tid om ni behöver bensin.

* Åviken Fly Camp High Coast AB, Mats Norberg 070 488    68 07

*Täby, Hägernäs, Jan-Ola Karlsson 073 533 74 58

* Piteå Sjöflyghamn, Roger Pettersson, 073 385 87 06

* Klimpfjäll Sjölyghamn, Norrhelikopter, 0940-71088

* Ivö sjöflyghamn, Filip Nilsson, 070 608 41 00

* Gautosjö Sjöflyghamn, Bengt Marklund, 070 375 01 86

* Bredåker sjöflyghamn, Tommy Sundqvist, 073 370 08 00

*Älvdalen sjöflyghamn, Per-Gunnar Jonsson, 073 800 45 25

* Tärnaby sjöflyghamn, Morgan Bylin, 070 221 93 91

* Sällsjön sjöflyghamn, Figge Eliasson, 072 716 20 14, 0647-662014

*Kurravaara sjöflyghamn, Olle Persson, 072 733 88 38

* Järpen/Åre sjöflyghamn, Mats Rönning, 070 541 38 22

* Gnesta/Vängsö, Anders Olsson, 070 641 66 01 (helst sms)

*Flåren sjöflyghamn, Anders Gröndahl, 070 537 60 30

* Arvidsjaur, Ulf Levander, 070 520 46 00

* Resele/Myhre, Sören Fagerberg, 073 241 00 21

Betalningar till SSA via Swish

 QR kod för betalning av medlemsavgifter och andra betalningar till SSA. Bara att gå in på Swish och                              scanna.                                                                                 plusgiro 54 29 60-0

BIC kod (= SWIFT adr.): NDEASESS
IBAN : SE 17 9500 0099 6026 0542 9600 

Ansvarig utgivare: Filip Nilsson, ordförande SSA, 0706-084 100

ivoclack@gmail.com

Redaktör: Robert Wagner, 0709-647 637

flygrobert@gmail.com