Fredag 18 juni 2021
Strand-Bulletinen ges ut av Strandbadens Byaförening. 

Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.

www.strandbaden.info • info@strandbaden.info


50-kampanj
i Strandbaden

Strandbadens Byaförening har länge kämpat för bättre trafikförhållanden på väg 111 genom byn. Bland annat är hastigheterna alldeles för höga.

86 procent av alla fordon kör fortare än lagliga 50 km/tim enligt mätningen i oktober.

Nu är måttet rågat! Läs mer och delta i vår 50-kampanj!

Inte minst de boende längs väg 111 i Strandbaden har tröttnat på den snabba trafiken som dessutom blir tätare för varje år som går. Det råder hastighetsbegränsning med 50 km/tim på Kullagatan och Krapperupsvägen, något som 87 procent av bilisterna inte bryr sig om enligt NTFs mätning i oktober. Under den vecka mätningen pågick körde 33.000 fordon fortare än 50 km/tim!

Någon hjälp från Trafikverket och polisen är inte att vänta. Höganäs kommun gjorde ett försök med en hastighetsdisplay men blev ”bortkörda” av Trafikverket som äger vägen!

50-skyltar på soptunnorna
De boende längs vägen får nu i brevlådan två 50-deka­­ler att sätta på vardera sidan av ”vanliga” soptunnan. De går lätt att ta av och skadar inte kärlet.

Låt 50-dekalerna sitta kvar på tunnan under sommaren och ställ fram tunnan som vanligt på tömningsdagarna. Var noga med att tunnan inte står i vägen för den ordinarie trafiken eller utgör en säkerhetsrisk! Polisen är tydliga med att soptunnorna inte får ställas så att de utgör trafikfara.

Vi hoppas att detta kan få – i alla fall kortvarig – effekt på hastigheten genom byn så att de boende på östra sidan kan ta sig någorlunda säkert ned till ett svalkande dopp i havet med barn och barnbarn!

Fler 50-dekaler finns om någon saknar. Beställ på info@strandbaden.info (så länge lagret räcker).

Oanvända dekaler kan återlämnas i brevlådorna på Kullagatan 188, Krapperupsvägen 7 och Krapperupsvägen 41 B.

Vägen som Vägverket glömde

Historien om en ny väg 111 utanför Strandbaden är en tragikomisk läsning. Strand-Bulletinen har gjort en djupdykning i arkivet och hittat tidningsklipp från 1966 och framåt som berättar om storslagna planer på en ny väg utanför Nyhamnsläge och Strandbaden.

Som bekant blev det inget av planerna och i dagsläget är det fortfarande högst osäkert om vägen någonsin kommer att byggas.

Läs artikeln här >>

I artikeln finns två länkar till Trafikverket:
Mätningar >>
Regional plan för transportinfrastruktur >>Sommaren 2021!

Strandstädning
Lördagen den 10 april var det strandstädning. Tack till alla som hjälpte till. Vi var ett sjuttiotal. Vi har aldrig varit så många. Hoppas vi blir minst lika många nästa år, då vi utvidgar städområdet till att gälla även Trollskogen. Särskilt tack till de som idkar städning året om. Strandstädningen gör nytta!

Nya namn på badplatser
Strandbadens kuststräcka utgörs i stort sett av en sammanhållande badstrand. På kommunens kartor och i annan information finns tre badplatser utmärkta. Dessa är nu namngivna från norr till söder med Kullens Havsbad, Tallbacken och Margreteberg. Tidigare benämndes en av dessa med Strandbaden och då var det inte lätt att förstå vilken som avsågs.

Nya namn på busshållplatser
De två busshållplatserna längst i söder och längst i norr har tidigare benämnts Höganäs – Margreteberg respektive Nyhamnsläge – Stora Skärsvägen. Nu får båda dessa Strandbaden-namn.

Naturområdena utmed kusten
Byaföreningen har i flera år på olika sätt verkat för dels ett bevarande av naturom­rådena utmed kusten, dels att regler och skyltning utmed Kullaleden och kuststräckan i Strandbaden görs tydligare och mer enhetlig. De nya föreskrifterna för naturreservatet, som lyder under Länsstyrelsens naturvårdsenhet, är bra och i stort sett överensstämmande med kommunens naturområde Trollskogen med heden och stranden väster om.

Det är förbjudet att cykla, rida, tälta och elda samt gäller att hundar ska vara kopplade. Skyltningen behöver däremot bli bättre.

För naturområdet norr om Margretebergs Strand och strandområdet längs med Böljegatan fram till Örestrand är det mer oklart. Byaföreningen har lämnat en skrivelse till kommunen om att detta område ska ges ett kommunalt naturvårdsförfarande med samma regler som för Trollskogs­området.

Vatten till grillplatsen
Kommunen har dragit fram vatten till Kullaledens grillplats. Det är mycket bra. Det underlättar släckning av elden efter grillning. Grillplatsen utnyttjas flitigt.

Årsmöte 1 augusti
Årsmötet som var planerat till 7 april flyttas fram till söndagen den 1 augusti kl 14.00. Mötet blir inledningen på årets sommarträff.

Årsmötet är väl förberett. Dagordningen för årsmötet hittar du längst ner i det här brevet. Verksamhetsberättelsen fanns i Strand-Bulletinen mars 2021.

Föreningens revisorer Anne Sofie Löhr och Bo Hallberg har granskat räkenskaperna och föreslår ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Resultatet för 2020 uppgick till 8.687 kronor och eget kapital var vid årets slut 138.670 kronor.

Valberedningen med Eva Almér (sammankallande) och Ulrika Kallin föreslår omval av de personer i styrelsen som är villiga att kvarstå. Bitt Larsson har avböjt omval och där föreslår valberedningen nyval av Jessica Wiklund på ett år. Valberedningen föreslår omval av revisorerna.

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för år 2022 är oförändrat 100 kronor/hushåll.

Inga motioner har inkommit.

Valberedningen ska bestå av minst två personer. Gärna att Eva Almér och Ulrika Kallin fortsätter. Gärna att fler är med. Är du intresserad eller vet du någon annan som är intresserad och villig? För fram förslaget vid årsmötet eller skicka det redan nu till info@strandbaden.info.

Sommarträff 1 augusti
Direkt efter årsmötet ca kl 14.30-16 blir det sommarträff. Temat är ”viktigt i Strandbaden”. Vi tar upp en fråga i taget och låter närvarande medlemmar tycka till. Vi kommer att bjuda in olika personer, som vi tror har en del att bidra med.

Hoppas vi ses på sommarträffen söndagen den 1 augusti!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande, Strandbadens Byaförening


Tallbacken
heter badplatsen

Enligt artikeln ovan har man på Höganäs kommun beslutat att namnge de trebadplatserna i Strandbaden från norr: Kullens Havsbad, Tallbacken och Margreteberg.

Detta kommer emellertid inte att få genomslag under badsäsongen 2021 utan först 2022 och därför skriver Helsingborgs Dagblad (till vänster) fortfarande "Strandbaden" fast vattenkontrollen utförs vid badplats "Tallbacken".Midsommar på Lärkan

Förra årets midsommarfirande på Lärkan blev en ”folkfest” som kunde genomföras på ett säkert sätt trots rådande pandemi. I år gör vi på liknande sätt och hoppas på god uppslutning och fint väder.

Kl 9 är det samling på Lärkängen för alla barn som vill följa med blomstervagnen och plocka blommor och grönt till midsommarstången. Jerry Melliander och Per Telg kör med vagnen i området.

Kl 10 hjälps vi åt med att klä och resa stången. Ta med blommor och grönt!

Kl 14 blir det sång och dans med Eva Almér. Stina Blad finns på plats och leder lekarna tillsammans med barnens föräldrar.

OBS att ett område runt midsommarstången kommer att vara inhägnat med plats för ett begränsat antal barn.

Vi vänder oss till barn som bor i närområdet och som brukar fira midsommar på Lärkängen. Föräldrar till dessa barn får också vara med.

Eftermiddagen avslutas som vanligt med brännboll.

Vi håller avstånd och respekterar andras behov av avstånd.

Info: Calle Hellberg, tel 070-654 40 01.Årsmötet och sommarträffen hålls i år på gräsplanen nedanför Tea Room Kullaberg.

Välkommen
till årsmötet

Söndag 1 augusti kl 14 är det årsmöte i Strandbadens Byaförening.

I år sätter vi upp tältet nedanför Tea Room Kullaberg på f d Örestrand.

Som vanligt ser vi till att mötet är väl förberett. Dagordning finns längst ner på denna sida.

Efter årsmötet
blir det sommarträff

Det har blivit en tradition att Strand­badens Byaförening arrangerar en sommarträff för att både åretruntboende och sommargäster ska få tillfälle att träffas och ta del av vad som händer i byn.

Årets sommarträff blir direkt efter årsmötet. Vi återkommer med det slutliga programmet i digitala Strand-Bulletinen. Tea Room Kullaberg kommer att servera något gott att äta och dricka.

Info: Calle Hellberg, tel 070-654 40 01.Madeleine Eidmark ansvarar för bl a hotellet Beach Room.
Hotellrummen har fått bl a nya möbler och textiler.

Destination Strandbaden har öppnat!

Glöm Örestrand! Destination Strandbaden är det nya namnet på anläggningen som består av hotellet Beach Room och ställplatsen Beach Camp som ska kompletteras med några glamping-tält.

Snart öppnar också strandbaren Beach Club med uteplats nere vid havet. Där har redan Höganäs Glass ställt upp sin glasskiosk med glass från OTTO & Glassfabriken med ursprung från glassmetropolen Åhus. Det blir stora strutar med stora kulor och mycket dopping och topping.

Uteserveringen med skönt häng och fri utsikt över stranden och Öresund.
I den nybyggda glasskiosken serverar Dan Falkenberg härliga glass-strutar från OTTO.

IBC Elinstallation

Strandbadens
egen bulle

Tea Room Kullaberg lanserar Strandbadens egen bulle! Sockrig och kladdig och med smak av björnbär! Strand-Bulletinens utsända kan intyga att bullen är alldeles utmärkt god!

Frågan är nu vad bullen ska heta? Skicka in dina förslag senast 28 juni på Facebooksidan

Flera förslag har redan kommit in. Personalen på Tea Room Kullaberg är jury och utser vinnaren den 1 juli. Priset för fyndigaste namnet är en fika (kaffe/te/iste och bulle).

Vinnaren presenteras på Facebook och Instagram den 1 juli.

Självklart följer man aktuella restriktioner!

Till Tea Room Kullaberg >>Nu är Martin igång!

Välkommen tillbaka, säger vi till Martin Olsson och hans glass-cykel som även denna sommar ”patrullerar” längs stranden i Strandbaden och i Höganäs.

Martin har även något nytt på gång på Margretebergs Strand, läs artikeln till höger!

Sommar Tjollen har öppnat

Nu är det möjligt att handla något gott på Margretebergs Strand. I kioskvagnen Sommar Tjollen finns Engelholmsglass, Vikentomater, Larsviken Chips, Lundgrens Primörer, blandad dricka, Wasa Sandwich m m.
– Vi har öppet alla fina soliga dagar hela sommaren ca kl 10 till 16. Vi är flexibla med tiderna, berättar Martin Olsson som ansvarar för vagnen tillsammans med Matilda och Ingrid (bilden).Vilka är de äldsta husen
i Kullens Havsbad?

”Historiska Gruppen” kartlägger den äldsta bebyggelsen i Kullens Havsbad och behöver din hjälp.

Bor du i eller äger du ett hus byggt före 1939/1940 inom området Kullens Havsbad vill vi gärna veta följande:
– Byggår
– Byggherre (vem som beställde huset)
– Arkitekt
– Byggmästare.

Känner du till någon av uppgifterna vill vi gärna att du mejlar (senast 12 juli) till 
ragnar.falck@falcks.eu

Tack på förhand. Ju fler uppgifter vi får in, desto intressantare blir den skrift vi förbereder!

Skicka gärna frågan vidare till dina grannar eller andra personer som kan ha mer information!

Vilket år byggdes Tallbacksvägen 4? Troligen <br/>byggdes huset av AB Kullens Havsbad för att säljas. <br/>Arkitekt kan ha varit Georges von Dardel och Axel <br/>Nilsson från Nyhamnsläge kan ha varit byggmästare.<br/>Vet du mer?
Annons i Svenska Dagbladet den 7 februari 1930.

Glasmästar'n i Höganäs

Välkomna till Tallbackens Tennisklubb

Här försöker vi leva upp till vårt motto – tennis för hela familjen. Våra anrika och mycket välskötta grusbanor välkomnar alla kategorier av spelare, alltifrån elitspelare till nybörjare, minsta barnen, ungdomar, medelålders och gamlingar. Kort och gott är alla som har ett racket och tycker det är kul med tennis välkomna.

Tennisskolan startar måndag 28 juni och fortsätter i fyra veckor. I år är bokningarna fler än någonsin och fler och fler vuxna anmäler sig och vill komma samtidigt som barnen.

Barnen tränar på en bana och föräldrarna på en annan. Tider samordnas så långt det är möjligt.

Det finns tider kvar, speciellt i veckorna 28 och 29 så passa på att anmäla dig, andra i familjen eller glada vänner.

Tisdagstennisen börjar kl 16 och pågår till 18. Hit är alla välkomna som kan spelets grunder. Bra spelare är mycket välkomna, men man behöver inte vara avancerad på något vis. Här spelar vi dubbel och tränar så mycket vi hinner och kan. 

I matcherna försöker vi få jämna lag. De som är bättre än andra har alltid något att lära ut.

Vår tävling Tallbacken Open spelas vecka 30. Här finns klasser för alla kategorier.

Nya medlemmar välkomnar vi också. Medlemskap och bokningar av banor sker enklast genom www.matchi.se

På vår hemsidawww.tallbackenstk.se finns mer information och här anmäler du dig till våra aktiviteter.

Tallbackens Tennisklubb välkomnar självklart alla Strandbadenbor. Besök vår klubb, kom och ta en kopp kaffe på förmiddagarna veckorna 26-30, boka tennistid och givetvis kan vi erbjuda träning också.
Har du frågor eller önskemål så hör av dig. Info finns på hemsidan eller anslag på tennisklubben.

Välkomna!
Tallbackens Tennisklubb


Nya bostadsområden
i Strandbaden

Som Strand-Bulletinen rapporterade i förra utgåvan planerar företaget Lyckos AB att uppföra ett helt nytt bostadsområde kallat Strandbaden Park på området öster om Krapperupsvägen där det tidigare låg en handelsträdgård.

Mer information finns på www.lyckos.se

Ägaren av fastigheten Tjörröd 7:111 (drivhusen på Nordhemsvägen, se bilden till vänster) har ansökt hos Höganäs kommun om ett s k planbesked för fastigheten. Syftet är att utreda om det är möjligt att uppföra villor i 1-2 plan samt att stycka av till villatomter.

Plan- och bygglovs­avdelningen kommer att genomföra en planprocess som ska vara klar 2024-2025.


Nästan 7 av 10 hushåll är medlemmar i Strandbadens Byaförening.

Vem bor här?

Vi saknar dig som ännu inte är medlem i Strandbadens Byaförening. I år är målet att 70 procent av Strand­badens hushåll är medlemmar i byaföreningen (68 procent 2020).

Har du inte betalat din medlemsavgift ännu är vi tacksamma om du gör det snarast. 

Se betalningsinfo nedan.

Tack på förhand!
Styrelsen för Strandbadens Byaförening


OMRÅDET LÖNNSKOG I STRANDBADEN MELLAN 1983 OCH 1988. Vilket år är bilden tagen? Redaktionen tar gärna emot förslag.

Kyrkan på Örestrand byggdes 1982 och invigdes 1983. På bilden verkar den inte vara helt nybyggd.

Den lilla vita byggnaden ganska exakt mitt i bilden ligger på Smögengatan 4. Det var Höganäs Gymnastikförening som flyttade dit en stuga 1953 och använde tomten som rekreationsområde (populär kälkbacke bl a). I några år var stugan uthyrd till sommargäster. 1988 sålde föreningen fastigheten och den delades upp i två tomter, den östra ligger på Smögengatan 4 och den västra på Fjällbackagatan 5. Här uppfördes två villor 1989.

På en bild som tagits vid samma tillfälle schaktas för en avloppsledning eller liknande i åkerkanten till höger på bilden.

Vet du vilket år bilden är från? Skicka in ditt svar till info@strandbaden.info


Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


Dagordning vid årsmötet
i Strandbadens Byaförening
söndag 1 augusti 2021

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Upprättande av förteckning över de närvarande medlemmarna
4. Val av två justerare som jämte mötets ordförande justerar mötets protokoll, inkl rösträkning
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse:

Jämna år väljs:
– ordförande på ett år
– sekreterare på två år
– en till tre ledamöter på ett år

Udda år väljs:
– ordförande på ett år
– vice ordförande på två år
– kassör på två år
– en till tre ledamöter på ett år

11. Val av två revisorer
12. Val av valberedning som skall bestå av minst två medlemmar varav en skall vara sammankallande
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2022. Medlemsavgift för innevarande år (2021) är 100 kr/hushåll.
14. Motioner och övriga medlemsförslag lämnas skriftligen till någon i styrelsen senast två veckor före mötet.
15. Övriga ärenden
16. Mötet avslutas


Välkommen söndag 1 augusti kl 14
till gröningen nedanför Tea Room Kullaberg
(Örestrand)


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.