Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kontaktperson för ditt distrikt, din rasklubb eller lokalklubb. Skicka gärna vidare informationen till fler berörda.

Klicka på loggan för att komma till vår hemsida

SBK-info

Informationsbrev till distrikt, rasklubbar och lokalklubbar i Svenska Brukshundklubben. 


Klubb och organisation


Tack delegater och gäster för en väl genomförd kongress

Vid årets kongress, som genomfördes digitalt den 8 maj, deltog 56 delegater från distrikt och rasklubbar. Valberedningens förslag togs i sin helhet efter voteringar och en delvis ny valberedning valdes. Förbundsstyrelsens förslag angående revidering av grundstadgar togs enhälligt och av de två inkomna motionerna avslogs en och den andra ansågs besvarad. Svenska Kennelklubbens avgående VD Ulf Uddman överraskades med att motta Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj och Stefan Dahlhielm kallades som hedersledamot i förbundet.

Kort redogörelse för kongressen finns att läsa här.


Förändringar i förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har fått tre nya medlemmar genom Peter Lind, Carin Josefsson och Elisabeth Arebark. Varmt välkomna till förbundsstyrelsen! Varmt tack till avgående Bengt Blomqvist, Stefan Dahlhielm och Peter Jakob för era fina insatser i förbundsstyrelsen!

Läs mer om förbundsstyrelsen här.


Verksamhetsplan inkl. mål och fokusområden för hela organisationen 2022–2024

Kongressen beslutade om verksamhetsplan inkl. mål och fokusområden för perioden 2022–2024. Denna berör hela organisationen och distrikt, rasklubbar och lokalklubbar förväntas sätta egna verksamhetsmål inom ramen för våra fokusområden. Mer information om detta finns här. Här finns också verktyg för att göra verksamhetsplanering och uppföljning lättare.


Förbundsavgift 2022

Förbundavgiften för 2022 fastställdes, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, till oförändrade 400 kr (530 kr för utlandsmedlem) på kongressen. Denna avgift fortlöper därmed efter den 1 januari 2022.


Förlängd svarstid för utvärdering av års- och fullmäktigemöten 2021/2022 samt ny valordning

Inför framtidens möten är det nu ett bra tillfälle att följa upp och utvärdera 2021 års digitala års- och fullmäktigemöten. Med anledning av detta önskar förbundet att föreningar inom organisationen besvarar några frågor kring genomförandet av års- och fullmäktigemöten 2021 och de möten som skjuts upp till 2022.  

Även den nya valordningen och hur den har fungerat önskar förbundet följa upp. 

Ert deltagande i utvärderingen är mycket viktigt för förbundets fortsatta arbete med att stötta organisationens föreningar samt att vidareutveckla stadgar och utbildningar för förtroendevalda i lokalklubbar, distrikt och rasklubbar i framtiden. 

Utvärderingsformuläret går att besvara fram till den 14 juni och finns här.


Reviderade grundstadgar

Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté har fastställt de reviderade grundstadgar som Brukshundklubbens kongress den 8 maj enhälligt beslutade om. 

De nya grundstadgarna för Svenska Brukshundklubben börjar gälla 2021-07-01 och finns att läsa om här.


Hjälp för förtroendevalda

På vår hemsida har vi samlat information som kan hjälpa dig som sitter i en styrelse, kommitte, valberedning eller arbetsgrupp.

Utöver matnyttig information har vi också mallar för protokoll vid styrelsemöten och årsmöten exempelvis. 

Här kan du läsa mer om protokoll, minnesanteckningar samt arkivering.

Önskar din förening en utbildning i föreningskunskap erbjuder våra föreningscoacher gratis utbildningar i föreningskunskap. 

Läs mer om föreningscoacherna och beställ föreningskunskapsutbildning här.


Hundens vecka

Hundens vecka äger rum den 13-19 september. 

Förra året under Hundens vecka arrangerades hundratals föreläsningar, uppvisningar och andra roliga aktiviteter för både hundägare och hundar runt om i hela Sverige. Börja planera för vad ni vill arrangera i år under Hundens vecka och anmäl det till Studiefrämjandet!

Hundens vecka arrangeras av Studiefrämjandet i samarbete med Svenska Kennelklubben, Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben.

Läs mer om Hundens vecka här.


Hundägarutbildning


Utmaning mellan lokala brukshundklubbar inkl. rasklubbar

Syftet med utmaningen är att få fler klubbar att starta träningsgrupper på distans för att främja den fysiska aktiviteten för våra medlemmar tillsammans med sina hundar (framför allt under denna pandemi). 

Vi kommer att lägga ut två löparpass och ett styrketräningspass under varje färgnivå, varje måndag under åtta veckor (tre löparpass för svart nivå). Dessa läggs upp i Upp och hoppas Facebookgrupp. En rekommendation är att hundarna är minst 12 måndar gamla. Vi kommer sedan att springa på distans tillsammans den 8 augusti. 

Läs mer om utmaningen här.


Avel och hälsa


Revidering av mentaltest (MT)

Mentala prov är en viktig del av avelsutvärderingen för Svenska Brukshundklubbens raser. Revideringen av MT påbörjades inför förra låsningsperioden, anledningen var att man åter ville lägga större tyngd vid trygghetsdelarna i våra hundar; socialitet och nerver. Det reviderade MT:t (MT2017) resulterade i ett kongressbeslut. I revideringsarbetet inför kommande låsningsperiod är utgångspunkten MT2017. Mycket arbete är redan gjort, men det återstår också en del.

Här kan du läsa mer om vad som är på gång och det fortsatta arbetet.


Utställningar 2023

Det har inte blivit så mycket av de senaste två årens utställningar, men nu är det dags att planera för och ansöka om officiella utställningar inför 2023. Lokalklubbar ska ansöka hos sitt distrikt senast den 15 juli. Distrikt och rasklubbar ska skicka in formuläret som finns på hemsidan senast den 1 augusti. 

Mer information och länk till ansökningsformuläret hittar du här.


Prov och tävling


Information om svenska mästerskap 2021

Utifrån rapportering från möten med årets arrangörer och en genomgång av den fortsatt höga spridningen av covid-19, befintliga restriktioner, rekommendationer och allmänna råd, finns inte tillräckliga möjligheter att genomföra alla mästerskap under 2021.

Förbundsstyrelsen beslutade därför den 18 maj att ställa in SM i lydnad, rallylydnad och mondioring.

Förbundsstyrelsen beslutade vidare att SM i bruksgrenarna och IGP kan genomföras.

Läs mer här om besluten.


Prov- och tävlingsverksamheten öppnas från 1 juni 2021

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutade den 19 maj 2021, utifrån nu gällande begräsningar från Folkhälsomyndigheten, regeringen och Svenska Kennelklubben, att öppna upp prov- och tävlingsverksamheten.

Läs mer här om beslutet.


Sista ansökningsdag för prov och tävlingar flyttas fram

Tävlingar som önskas arrangeras 1 juni-31 december 2021 kan ansökas om senast den 31 augusti 2021.

Arrangörer måste själva gå in i SBK Tävling och öppna sina egna tävlingar för anmälan.

Fortfarande kan det finnas lokala restriktioner som måste beaktas.

Mondioringstävlingar kan inte öppnas ännu innan vi fått coronaanpassade instruktioner från FCI.

Läs mer om ansökningsprioden här.


Tjänstehund


Lättade restriktioner för tjänstehund

Äntligen börjar vi se en ljusning i den pågående pandemin, även om det är en bit kvar innan verksamheten kan återgå till det normala. För tjänstehunds del innebär det vissa lättnader.

Läs mer här om vad som gäller för tjänstehundsverksamheten från och med den 1 juni.


Var med och tyck till!

En remiss har skickats till distrikten med förslag på ett försvarsmaktsgemensamt certifikatprov patrullhund. Senast den 22 juni ska distrikten besvara remissen. 

Läs mer om remissen här.


Facebook och Instagram

Ta del av kul och aktuell information som du kan vara med och kommentera genom att gilla vår sida på Facebook och följa oss på Instagram. 

Svenska Brukshundklubben på Facebook

Svenska Bruskhundklubben på Instagram

Brukshundklubbens facebook-grupp


Våra samarbetspartners: