Förbundsdirektören har ordet

Omställningens tid

Om någon bad mig ange ett begrepp som präglar arbetsvardagen nu så skulle jag tveklöst välja omställning. Varför? Det är kärnan arbetet i stora tunga processer som pågår inom förbundets verksamhet tillsammans med medlemskommunerna och samarbetsorganisationer som Västra Götalandsregionen och Trafikverket. Det handlar framför allt om revidering av nationell och regional infrastrukturplan, omställning till Nära vård och arbetet med kompetensförsörjning.

Omställning genomsyrar också den löpande verksamheten i våra nätverk och uppdrag av olika slag som medlemskommunerna anförtror oss. Förändring – eller omställning – handlar ofta om att åstadkomma förflyttning med små men tydliga steg i rätt riktning utifrån en målsättning. Ett uthålligt och enträget arbete för att skapa rätt förutsättningar. Det kräver omvärldsbevakning, kunskap, analys, metoder och prioriteringar för rätt fokus. I det här nyhetsbrevet finns många olika exempel på det.

Helena Söderbäck

Avslutningsvis har jag nöjet att skicka med en inbjudan till ett stort kalas!  
Göteborg fyller 400 år den 4 juni 2021.
För alla oss som planerat firandet under lång tid har pandemin inneburit att formerna för firandet har fått ställas om. Men firande blir det! Läs inbjudan i sin helhet i detta nyhetsbrev nedan eller klicka direkt på länken här.

Helena

Snart möts vi igen!

Vi är många som längtar efter att mötas på riktigt igen och GR planerar för fullt för att vi ska kunna göra det när situationen så tillåter. Bland annat bjuder vi in till inte mindre än fyra olika mötesplatser där fokus är att möta kollegor för att lära av varandra och utbyta erfarenheter:

  • Mötesplats Ekonomiskt bistånd (preliminärt i oktober). Mer information kommer.
  • Mötesplats IFO 11 november. Just nu söker vi verksamheter som vill medverka! Läs mer.
  • Mötesplats Funktionshinder 6–7 april. Läs mer.
  • Mötesplats Nära vård som riktar sig till verksamheter i Göteborgsregionens kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet är att visa på förbättringar och förändringar vid Nära vård. Mer information kommer.

Kontakt: Nicholas Singleton

Anmälan till projektet Minimeringsmästarna är nu öppen för hushåll

Sedan den 15 maj är anmälan öppen för hushåll att bli en del av Minimeringsmästarna Sverigekampen. Projektet har över 50 anmälda organisatörer i hela Sverige och letar nu efter engagerade hushåll som vill lära sig om att minimera och förebygga avfall.

Läs mer här

Nya Hållbarhetsverktyget hjälper kommunen att planera klimatsmart

Vid planering av nya bostäder och verksamheter behöver planerare ta hänsyn till effekterna av de personresor som området kommer generera. Hur stor klimatpåverkan kommer resor till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter att innebära? Göteborgsregionens verktyg ska göra det enklare att planera klimatsmart.

Läs mer här

Sen eftermiddag med GR – livestream om skola på distans

Den 19:e maj klockan 13.30 sänder vi "Sen eftermiddag med GR" – en livestream om året som gått med en skola på distans. Vi kommer att prata om vad som hänt, vad vi har framför oss och vilka erfarenheter vi tar med oss som byggstenar framåt. I sann ”talkshow-anda”, med skrivbord, gäster och kaffekoppar, hoppas vi få till en trevlig stund där vi diskuterar högt och lågt kring ett svårt ämne med många aspekter.

Läs mer här

Camilla läser till barnskötare och jobbar samtidigt

Det ESF-finansierade projektet Kompetensförstärkning förskola verkar för att höja kompetensen hos anställd förskolepersonal som idag saknar utbildning för att arbeta med barn. Deltagarna har möjlighet att validera sina tidigare kunskaper och läsa vidare antingen till barnskötare eller till den nya befattningen förskoleassistent. Läs intervjun med projektdeltagaren Camilla, som just nu läser till barnskötare här!

Utvärdering av ungdomstjänster vid Räddningstjänsten

Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i Storgöteborg är en insats riktad till ungdomar i riskzon för kriminalitet och utanförskap. FoU i Väst har utvärderat insatsen med fokus på ungdomarnas erfarenheter och mentorskapets betydelse.

Läs mer här

Train the trainer-metoden framgångsfaktor för digital kompetens i vård och omsorg

Digitalisering handlar inte i första hand om teknik utan om att förändra arbetssätt och beteenden. Att få till ett långsiktigt lärande kräver satsningar på alla nivåer i kommunerna, från baspersonal till de strategiska cheferna. Det var några slutsatser från Modigs slutkonferens, där vi även fick höra om de skickliga digitaliseringsombuden och Train the trainer-metoden, som av många lyfts fram som en framgångsfaktor för lärandet på både kort och lång sikt.

Läs mer här

Rektorskonferens 2021: Nu bygger vi laget för framtiden

Efter att förra årets rektorskonferens fick ställas in var stämningen på topp när över 350 grundskolerektorer runtom i Göteborgsregionen äntligen fick anledning att samlas på en och samma länk.

Läs om årets rektorskonferens här!

Morgonsoffan med GR – 9 juni kl. 8–9.30

”Så framtidsrustar vi regionen” är temat för världspremiären av Göteborgsregionens (GR) egen digitala morgonshow. Tillsammans med inbjudna gäster kommer vi bland annat att diskutera kompetensutveckling, traineeprogram och hur vi på bästa sätt kan framtidsrusta de unga. Det vill du inte missa! Mer info kommer.

Stort intresse för en nationell yrkesresa för vård och omsorg – nu följer LSS

GR har gjort en förstudie som visar att det finns ett stort intresse bland Sveriges kommuner för att skapa en yrkesresa (ett program för introduktion och kompetensutveckling) för vård och omsorg. Samtidigt har den nationella styrgruppen för Yrkesresan beslutat vilka ytterligare områden som det ska inledas förstudier om, och först ut är LSS.

Läs mer här

Undersökning: Så upplever ungdomar livet under pandemin

Nästan var fjärde elev i åttan upplever att livet blivit lite eller mycket sämre under pandemin. Bara 60 procent av tjejerna uppger att de mår bra. Det visar ungdomsundersökningen Lupp.

Nio kommuner genomförde hösten 2020 den nationella ungdomsenkäten Lupp i samarbete med FoU i Väst. Frågorna spänner över många olika områden - trygghet, hälsa, skola, fritid, arbete och framtid - och syftar till att skapa en helhetsbild av ungas livssituation.

Resultaten av Lupp publiceras löpande här

Detta gör vi tillsammans i Göteborgsregionen för en god och nära vård

Socialcheferna i Göteborgsregionens kommuner har beslutat om gemensamma insatser för att stödja omställningen till en god och nära vård och goda förutsättningar för vårdens medarbetare.

Läs mer här

Socialchefernas digitala fokus 2021

Socialcheferna i Göteborgsregionen vill öka takten inom digitaliseringsområdet och har pekat ut tre områden som viktiga att fokusera på i år:

  • Stöd som ökar kommunernas möjlighet att breddinföra produkter och e-tjänster.
  • Stöd i att utveckla professionella, digitala samtal med klienter.
  • Kompetensutveckling för chefer med fokus på att tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer här

GR erbjuder digitala elevpass om sexualitet och relationer

Ge era elever ett tänkvärt pass innan ni slår ihop skolböckerna och slår upp armarna för sköna sommarstunder. GR erbjuder digitala elevpass om sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer på SRHR.se

Göteborg fyller 400 år den 4 juni 2021

Var med och fira! Se direktsändningen 4 juni kl 15-17 och fira där du är.  Nu kan du också börja planera för hur du och din verksamhet blir en del av firandet. Fira med jubileumsdans, jubileumslåt, jubileumslåten med tecken som stöd, tutande och hurrarop, Göteborgsbakelse, Instagramfilter, vimplar, flaggor och filmer om Göteborgs historia. Och sprid gärna inbjudan i era nätverk och kanaler.

Här hittar du det digitala jubileumspaketet www.goteborg2021.com/fira-dar-du-ar/

Allt om direktsändningen och Göteborgs 400-årsjubileum hittar du på www.goteborg2021.com

homepagefacebooklinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy

AvregistreraWebbversion